Inhuurdesk Gemeente Valkenswaard

Ik ben een

Professional

Inschrijven

Ik ben een

Leverancier

Inschrijven

Gemeente Valkenswaard heeft heel veel taken en verleent daarnaast ook een breed scala aan producten en diensten. Enerzijds vanwege de omvang, maar anderzijds ook omdat voor het vervullen van een groot aantal van deze taken specifieke vakkennis vereist is.

De werkwijze bij de gemeente wordt gekenmerkt door klantgerichtheid en vraaggerichtheid. Het betekent dat de gemeente handelt vanuit de behoefte van de burgers en niet vanuit het aanbod (de producten) van de gemeente zelf. Dat houdt ook in dat de gemeente actief inspeelt op vragen van inwoners en dat ze daarbij de relaties onderkent die er zijn tussen de verschillende partijen en hun wensen.

Met deze digitale Inhuurdesk bieden wij zelfstandige professionals en leveranciers de mogelijkheid mee te dingen naar tijdelijke inhuuropdrachten van Gemeente Valkenswaard.

Inloggen