Informatie

Veel inleners zoeken naar een efficiënte manier om aanvragen zo breed mogelijk binnen de markt te verspreiden.
Doel hierbij is het vinden van de best passende kandidaat.
Belangrijkste uitdaging hierbij vormt het op juiste wijze behandelen van alle reacties en deze op objectieve wijze te beoordelen, binnen een vaak krappe tijdspanne.

Staffing MS biedt met de Inhuurdesk een oplossing om de voordelen van brede marktdistributie te combineren met een vlekkeloos en efficiënt selectieproces.

De Inhuurdesk-oplossing is op te delen in twee onderdelen:

Sourcing
Het objectief en transparant managen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het proces van sourcing wordt ondersteund door onze specifieke tooling, gebaseerd op het marktplaatsprincipe. Op deze wijze wordt een betere toegang verkregen tot de volledige arbeidsmarkt. Objectieve selectiecriteria en marktwerking zorgen voor een betere match van kandidaten tegen een lager tarief.

Gepubliceerde aanvragen bereiken het gehele netwerk van Staffing MS, bestaande uit ruim 2.500 leveranciers en tienduizenden ZZP’ers.

Het aanvraagproces
De Inhuurdesk ondersteunt u bij het formuleren en publiceren van uw aanvraag, het afhandelen van vraag en antwoord, controleren van de aanbiedingen en de screening van de kandidaten. Naast het uitzetten van de aanvraag bij de ingeschreven partijen, wordt de aanvraag via o.a. social media onder de aandacht gebracht bij potentiële kandidaten, waardoor het aantal ingeschreven leveranciers en zzp’ers blijvend groeit.

Wij leveren op elke aanvraag meerdere geschikte kandidaten aan. U bepaalt vervolgens zelf met wie u in gesprek gaat en wie de opdracht krijgt.

Contractmanagement
Op het moment dat u de beste kandidaat heeft geselecteerd, ondersteunt Staffing MS u via de Inhuurdesk ook met de contractuele afwikkeling en administratie van de uit te voeren opdracht.

Met onze dienst contractmanagement bieden wij u de volgende dienstverlening:

• Het verzorgen van dossiervorming (screening) van kandidaat en leverancier.
• Het registreren en accorderen van de gewerkte uren.
• Het bundelen van factuurstromen.
• Het weergeven van de inhuur in realtime managementrapportages.
De Inhuurdesk-oplossing is in te zetten als zuivere Managed Service Provider (MSP) of als contract partij doormiddel van een brokerconstructie. MSP houdt in dat Staffing MS uw gehele proces faciliteert, maar u als opdrachtgever wel rechtstreeks contracten aangaat met leveranciers en/of ZZP’ers. Als broker is Staffing MS uw contractpartij en sluiten wij op onze beurt de contracten met leveranciers en ZZP’ers, u ontvangt een factuur en heeft een aanspreekpunt.

Kosten
De kosten voor het gebruik van de Inhuurdesk zijn zeer transparant. U betaalt een vaste opslag per gefactureerd uur van € 4,50. Bij een eventueel verlenging van de opdracht (na minimaal 1.000 uur inzet) betaalt u nog slechts € 2,- per uur. Bij een verlenging (na minmaal 1.000 uur inzet) mag de kandidaat (zzp’er) eventueel kosteloos in dienst of over worden genomen.

Wij vinden het daarbij van groot belang om volledig onafhankelijk en neutraal te zijn. De kandidaten die via onze aanpak zijn ingezet zien wij als uw ‘medewerker’. Staffing MS hanteert in haar overeenkomsten dan ook geen concurrentiebedingen etc.

Bovenstaande tarieven zijn alleen voor losse opdrachten van opdrachtgevers die nog geen overeenkomst hebben met Staffing MS.

Met bestaande opdrachtgevers die een langdurige overeenkomst hebben gesloten met Staffing MS zijn andere afspraken gemaakt. Sommige van onze opdrachtgevers kiezen ervoor om de kosten zelf te dragen (client-funded), waar andere opdrachtgevers ervoor kiezen de kosten bij de leverancier (vendor-funded) te leggen. Hierover komen wij graag met u in gesprek.

Inloggen