Aanjager continu verbeteren Omgevingswet processen

Locatie
Doorn
Startdatum
18/07/2022
Einddatum
01/04/2023
Uren
8
Klant
(MP) Inhuurdesk
Aanvraagnummer
SRQ160870
Deel deze aanvraag:

Doel:
In 2022 en mogelijk in 2023 helpen opstarten en opvolgen van de continue verbeterstructuur van de ontworpen Omgevingswetprocessen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de processturing met helderheid over taken en rollen, alsmede aan het ontwikkelen van competenties die bij de  Omgevingswet en procesgericht werken horen  zoals ‘Ja, mits…’,  ‘Integraal werken’, ‘Meedenken’, ‘Vertrouwen’ en ‘Transparantie. Dit, teneinde een dip in de dienstverlening te voorkomen en een stijging van de klant- en medewerkerstevredenheid te realiseren. Ook de overdracht aan interne collega’s maakt onderdeel van de uitvraag uit. 

Taken en verantwoordelijkheden:
 De onderstaande onderdelen worden door de aanjager opgeleverd:

Aanjagen van het continu verbeteren van de  Omgevingswetprocessen

 • Bieden van ondersteuning aan en het verbinden van medewerkers en leidinggevenden bij het continu verbeteren van de Omgevingswetprocessen. Actief bijdragen aan de samenhang tussen de Ow processen, de DSO-kant en de concernprojecten. De aanjager zorgt dat de continue verbetering volgens een vaste methodiek wordt uitgevoerd, in samenwerking met de proceseigenaren, procesmanagers en de procesverbeterteams uit de organisatie. Zodanig dat aan het eind van het jaar deze werkwijze aan de organisatie is overgedragen.
 • Er is helderheid over taken en rollen van verschillende medewerkers in en tussen de primaire Omgevingswetprocessen.
 • Medewerkers in het vergunningsverleningsproces (en begeleiden initiatieven) zien de voordelen in van procesgericht werken en handelen hier naar (adoptie & gebruik).
 • Ervoor zorgen dat het ‘waarom’ van continu verbeteren (uit)gedragen en geborgd wordt door leidinggevenden (actief sponsorschap).

Aanjagen cultuurverandering

 • Medewerkers in het vergunningverleningsproces (en het proces begeleiden initiatieven) zijn bewust bekwaam met Omgevingswetcompetenties zoals Ja, mits,  Integraal werken, Meedenken, Transparantie.
 • Door middel van een train-de-trainer-concept verandering in competenties, houding en gedrag rond de overige Omgevingswetprocessen op te starten. Dit doe je in samenspraak met HRM.

Taken:

 • Lid programmateam Omgevingswet en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het continu verbeteren van de Omgevingswetprocessen en de competentie-ontwikkeling van de medewerkers die werken aan deze processen
 • Zorgen dat de processen ihkv de Omgevingswet in gezamenlijkheid met de procesverbeterteams continu worden verbeterd, door:
  • coördinatie van procesmatig werken met Omgevingswetprocessen uitvoeren
  • coördinatie van continu verbeteren van procesprestaties én klantervaringen
 • Aanjager zijn van het anders denken en werken in de geest van de Omgevingswet op de werkvloer.
 • Samenwerken met medewerker DSO voor het digitaliseringsaspect in de werkprocessen.
 • Verbindende schakel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Verbindende schakel met het concernproject Procesgericht Werken
 • Tandem met de programmamanager vormen om de verandering teweeg te brengen en te sturen op de risico’s van deze verandering. Vanuit het tandemschap bedienen van ambtelijk opdrachtgevers, portefeuillehouder, college en raad.

Opdrachtvoorwaarden:
Start: 1 juli 2022
Duur: tot 1 april 2023, met een verlengingsoptie van 6 maanden. Met na 6 maanden na aanvang de mogelijkheid tot opzeggen per maand (minimaal 6 weken vooruit). 
Inzet: 1 dag per week, bij voorkeur verdeeld over meerdere dagen en zoveel als mogelijk intern aanwezig. 

Profiel:

 • Ervaren projectleider (minimaal 5 jaar ervaring)  in domein van procesinrichting, procesoptimalisatie (LEAN) binnen gemeenten
 • Kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) met een erkende en in de praktijk bewezen methodieken op het gebied van verandermanagement
 • Kennis van Omgevingswet in de praktijk
 • Kennis van functionele ketentesten in de praktijk van de Omgevingswet
 • Ervaring met de complexiteit die ketensamenwerking binnen overheid met zich mee brengt (samenspel bestuur/management/processen/systemen/mensen).
 • Kennis en ervaring met de principes en producten van de GEMMA en de toepassing ervan in de praktijk.
 • Ervaring met ontwikkelen van landelijke standaard processen Omgevingswet is een sterke pré
 • Ervaring met de gemeentelijke organisatie van de Utrechtse Heuvelrug.
 • Competenties:
 • Hands on mentaliteit
 • Verbindend en communicatief vaardig
 • Resultaatgericht
 • Visueel vaardig
 • On en offline kunnen faciliteren

Inhuurdesk

Inschrijven
Doorn
8
18/07/2022
23/06/2022
01/04/2023
(MP) Inhuurdesk
SRQ160870
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Doorn
18/07/2022
01/04/2023
8

Doel:
In 2022 en mogelijk in 2023 helpen opstarten en opvolgen van de continue verbeterstructuur van de ontworpen Omgevingswetprocessen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de processturing met helderheid over taken en rollen, alsmede aan het ontwikkelen van competenties die bij de  Omgevingswet en procesgericht werken horen  zoals ‘Ja, mits…’,  ‘Integraal werken’, ‘Meedenken’, ‘Vertrouwen’ en ‘Transparantie. Dit, teneinde een dip in de dienstverlening te voorkomen en een stijging van de klant- en medewerkerstevredenheid te realiseren. Ook de overdracht aan interne collega’s maakt onderdeel van de uitvraag uit. 

Taken en verantwoordelijkheden:
 De onderstaande onderdelen worden door de aanjager opgeleverd:

Aanjagen van het continu verbeteren van de  Omgevingswetprocessen

 • Bieden van ondersteuning aan en het verbinden van medewerkers en leidinggevenden bij het continu verbeteren van de Omgevingswetprocessen. Actief bijdragen aan de samenhang tussen de Ow processen, de DSO-kant en de concernprojecten. De aanjager zorgt dat de continue verbetering volgens een vaste methodiek wordt uitgevoerd, in samenwerking met de proceseigenaren, procesmanagers en de procesverbeterteams uit de organisatie. Zodanig dat aan het eind van het jaar deze werkwijze aan de organisatie is overgedragen.
 • Er is helderheid over taken en rollen van verschillende medewerkers in en tussen de primaire Omgevingswetprocessen.
 • Medewerkers in het vergunningsverleningsproces (en begeleiden initiatieven) zien de voordelen in van procesgericht werken en handelen hier naar (adoptie & gebruik).
 • Ervoor zorgen dat het ‘waarom’ van continu verbeteren (uit)gedragen en geborgd wordt door leidinggevenden (actief sponsorschap).

Aanjagen cultuurverandering

 • Medewerkers in het vergunningverleningsproces (en het proces begeleiden initiatieven) zijn bewust bekwaam met Omgevingswetcompetenties zoals Ja, mits,  Integraal werken, Meedenken, Transparantie.
 • Door middel van een train-de-trainer-concept verandering in competenties, houding en gedrag rond de overige Omgevingswetprocessen op te starten. Dit doe je in samenspraak met HRM.

Taken:

 • Lid programmateam Omgevingswet en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het continu verbeteren van de Omgevingswetprocessen en de competentie-ontwikkeling van de medewerkers die werken aan deze processen
 • Zorgen dat de processen ihkv de Omgevingswet in gezamenlijkheid met de procesverbeterteams continu worden verbeterd, door:
  • coördinatie van procesmatig werken met Omgevingswetprocessen uitvoeren
  • coördinatie van continu verbeteren van procesprestaties én klantervaringen
 • Aanjager zijn van het anders denken en werken in de geest van de Omgevingswet op de werkvloer.
 • Samenwerken met medewerker DSO voor het digitaliseringsaspect in de werkprocessen.
 • Verbindende schakel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Verbindende schakel met het concernproject Procesgericht Werken
 • Tandem met de programmamanager vormen om de verandering teweeg te brengen en te sturen op de risico’s van deze verandering. Vanuit het tandemschap bedienen van ambtelijk opdrachtgevers, portefeuillehouder, college en raad.

Opdrachtvoorwaarden:
Start: 1 juli 2022
Duur: tot 1 april 2023, met een verlengingsoptie van 6 maanden. Met na 6 maanden na aanvang de mogelijkheid tot opzeggen per maand (minimaal 6 weken vooruit). 
Inzet: 1 dag per week, bij voorkeur verdeeld over meerdere dagen en zoveel als mogelijk intern aanwezig. 

Profiel:

 • Ervaren projectleider (minimaal 5 jaar ervaring)  in domein van procesinrichting, procesoptimalisatie (LEAN) binnen gemeenten
 • Kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) met een erkende en in de praktijk bewezen methodieken op het gebied van verandermanagement
 • Kennis van Omgevingswet in de praktijk
 • Kennis van functionele ketentesten in de praktijk van de Omgevingswet
 • Ervaring met de complexiteit die ketensamenwerking binnen overheid met zich mee brengt (samenspel bestuur/management/processen/systemen/mensen).
 • Kennis en ervaring met de principes en producten van de GEMMA en de toepassing ervan in de praktijk.
 • Ervaring met ontwikkelen van landelijke standaard processen Omgevingswet is een sterke pré
 • Ervaring met de gemeentelijke organisatie van de Utrechtse Heuvelrug.
 • Competenties:
 • Hands on mentaliteit
 • Verbindend en communicatief vaardig
 • Resultaatgericht
 • Visueel vaardig
 • On en offline kunnen faciliteren
Inloggen