Aanjager Energietransitie Besparen Inwoners

Locatie
Utrecht
Startdatum
15/08/2022
Einddatum
15/02/2023
Uren
36
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ160837
Deel deze aanvraag:

Provincie Utrecht
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Programma Energietransitie
Nieuwe energie voor Utrecht is de titel van het coalitieakkoord in de Provincie Utrecht. En dat hebben we nodig, want we staan voor een grote opgave. We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daar hoort ook een CO2-neutrale energievoorziening bij. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met 25 enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing en het mogelijk maken van duurzame opwek van energie. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak. De energietransitie in de provincie Utrecht moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners en bedrijven. Wij willen eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen en mee kan profiteren van de kansen die de energietransitie brengt. We werken nauw samen met collega’s van ruimtelijke ordening, economie, wonen, bodem, water, milieu, recreatie, cultureel erfgoed, natuur, landbouw, mobiliteit en bedrijfsvoering én met een breed scala aan partners in de regio.

Wat ga je doen?
Als aanjager maak je onderdeel uit van het team dat binnen een lerende en ontwikkelende structuur uitvoering geeft aan het programmaplan energietransitie. Je focus ligt op het realiseren van energiebesparing bij inwoners, samen met partners en stakeholders breed in de samenleving. Inclusiviteit is hierbij een belangrijk thema.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Scouten van ideeën voor en actief bijdragen aan de ontwikkeling van (wijk)aanpakken voor isolatie en hybride warmtepompen. Begeleiden en inhoudelijk beoordelen van subsidieaanvragen die hieruit voortkomen.
 • Plan maken voor verbeteren voorlichting over provinciale subsidiemogelijkheden.
 • Voorbereiding van en deelname aan overleggen van regionale samenwerkingsverbanden.
 • Voorbereiding van en deelname aan interprovinciale overleggen.
 • Meewerken aan het opzetten van een servicepunt  voor gemeenten.
 • Initiëren en ontwikkelen van projecten en het opzetten van kennisdeling rondom energiebesparing in overleg met partners.

Wat verwachten wij?
Wij zoeken een daadkrachtige professional met ervaring en netwerk binnen de energietransitie en specifieke kennis rondom het thema besparing bij inwoners. Je bent bekend met de gemeentelijke taken die deze opgave met zich meebrengt en weet hoe inwoners en gemeenten werken en denken. Je bent een versneller, die ervoor zorgt dat goede ideeën worden uitgewerkt tot werkende oplossingen die bijdragen aan het betrekken van de samenleving bij de energietransitie.

Je beschikt over WO werk- en denkniveau en werkt zelfstandig. Je hebt ervaring als projectleider of ondernemende adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Ervaring bij een gemeente is een pre. Je hebt laten zien dat je succesvol met diverse partners kunt samenwerken en resultaat kan boeken in een complexe omgeving. Je hebt ervaring met participatie en co-creatie om opgaven gerealiseerd te krijgen. Je legt makkelijk verbinding met en tussen verschillende partijen. Je schakelt makkelijk tussen strategie/beleid en uitvoering, en neemt daar in het politiek-bestuurlijke krachtenveld mee. Je weet draagvlak te creëren, partijen te mobiliseren en perspectief te bieden om mee te doen aan opgaven. Je doorziet snel welke aanpak en welke (proces) stappen nodig zijn voor een opgave en weet deze aan te passen wanneer nodig. Je bent ondernemend en resultaatgericht waarbij je de verbinding met de omgeving en politiek weet te onderhouden. Vanzelfsprekend beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Je voelt je thuis in een divers team van zowel specialisten als generalisten en werkt graag samen aan oplossingen.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
36
15/08/2022
22/06/2022
15/02/2023
Provincie Utrecht
SRQ160837
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
15/08/2022
15/02/2023
36

Provincie Utrecht
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Programma Energietransitie
Nieuwe energie voor Utrecht is de titel van het coalitieakkoord in de Provincie Utrecht. En dat hebben we nodig, want we staan voor een grote opgave. We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daar hoort ook een CO2-neutrale energievoorziening bij. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met 25 enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing en het mogelijk maken van duurzame opwek van energie. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak. De energietransitie in de provincie Utrecht moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners en bedrijven. Wij willen eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen en mee kan profiteren van de kansen die de energietransitie brengt. We werken nauw samen met collega’s van ruimtelijke ordening, economie, wonen, bodem, water, milieu, recreatie, cultureel erfgoed, natuur, landbouw, mobiliteit en bedrijfsvoering én met een breed scala aan partners in de regio.

Wat ga je doen?
Als aanjager maak je onderdeel uit van het team dat binnen een lerende en ontwikkelende structuur uitvoering geeft aan het programmaplan energietransitie. Je focus ligt op het realiseren van energiebesparing bij inwoners, samen met partners en stakeholders breed in de samenleving. Inclusiviteit is hierbij een belangrijk thema.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Scouten van ideeën voor en actief bijdragen aan de ontwikkeling van (wijk)aanpakken voor isolatie en hybride warmtepompen. Begeleiden en inhoudelijk beoordelen van subsidieaanvragen die hieruit voortkomen.
 • Plan maken voor verbeteren voorlichting over provinciale subsidiemogelijkheden.
 • Voorbereiding van en deelname aan overleggen van regionale samenwerkingsverbanden.
 • Voorbereiding van en deelname aan interprovinciale overleggen.
 • Meewerken aan het opzetten van een servicepunt  voor gemeenten.
 • Initiëren en ontwikkelen van projecten en het opzetten van kennisdeling rondom energiebesparing in overleg met partners.

Wat verwachten wij?
Wij zoeken een daadkrachtige professional met ervaring en netwerk binnen de energietransitie en specifieke kennis rondom het thema besparing bij inwoners. Je bent bekend met de gemeentelijke taken die deze opgave met zich meebrengt en weet hoe inwoners en gemeenten werken en denken. Je bent een versneller, die ervoor zorgt dat goede ideeën worden uitgewerkt tot werkende oplossingen die bijdragen aan het betrekken van de samenleving bij de energietransitie.

Je beschikt over WO werk- en denkniveau en werkt zelfstandig. Je hebt ervaring als projectleider of ondernemende adviseur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Ervaring bij een gemeente is een pre. Je hebt laten zien dat je succesvol met diverse partners kunt samenwerken en resultaat kan boeken in een complexe omgeving. Je hebt ervaring met participatie en co-creatie om opgaven gerealiseerd te krijgen. Je legt makkelijk verbinding met en tussen verschillende partijen. Je schakelt makkelijk tussen strategie/beleid en uitvoering, en neemt daar in het politiek-bestuurlijke krachtenveld mee. Je weet draagvlak te creëren, partijen te mobiliseren en perspectief te bieden om mee te doen aan opgaven. Je doorziet snel welke aanpak en welke (proces) stappen nodig zijn voor een opgave en weet deze aan te passen wanneer nodig. Je bent ondernemend en resultaatgericht waarbij je de verbinding met de omgeving en politiek weet te onderhouden. Vanzelfsprekend beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Je voelt je thuis in een divers team van zowel specialisten als generalisten en werkt graag samen aan oplossingen.
 

Inloggen