Adviseur Financiën – Kwartiermaker AO/IC

Locatie
Utrecht
Startdatum
15/06/2020
Einddatum
31/05/2021
Uren
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ141181
Deel deze aanvraag:

Ben jij een adviseur Financiën, met een grote affiniteit voor ICT en kennis van bedrijfsvoering (o.a. financiën, subsidie en inkoopproces) van decentrale overheden? Word jij enthousiast van het garanderen van de kwaliteit van de data van de bedrijfsvoeringssystemen? Dan ben jij de medewerker die wij zoeken: 

Adviseur Financiën – Kwartiermaker AO/IC

Wie zijn wij
De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en er wordt steeds meer verwacht van ons als overheid. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen in 2022 de aantrekke­lijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven. Dit vergt inzet van ons als organisatie in elk organisatieonderdeel.

Binnen onze ambitieuze organisatie, is het domein bedrijfsvoering het onderdeel dat zorgt voor de ondersteuning van de organisatie om deze doelen te bereiken. Het team Financiën, waarin jij gaat opereren is binnen dit domein verantwoordelijk voor een gezond financieel huishouden. Om dit te bereiken voorziet zij bestuur en management van financiële kwalitatief goede informatie via de planning- en control cyclus, voert zij de financiële administratie en biedt financial control aan het primair proces en de concernopgaven .

Wat ga je doen
Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het IC-plan, het verder implementeren en uitvoeren van het control framework voor het financiële systeem (SAP FI/CO) en voor het doorlopend bewaken van de kwaliteit van de data in het financiële systeem. Door jouw inzet  wordt de controlfunctie verder uitgebouwd. Tot jouw taken horen onder meer.:

 1. Het maken en actueel houden van procesbeschrijvingen van de bedrijfsvoeringsprocessen, het toetsen van deze processen op robuustheid en het adviseren over verbeteringen ter versterking van de controles.
 2. Bewaken SAP-autorisaties: voorkomen functiescheidingsconflicten, monitoren toekenning autorisaties, monitoren (hoge) autorisatieprofielen.
 3. Steekproefsgewijs controleren of mutaties aan kritische stamgegevens rechtmatig plaatsvinden (denk aan mandatering, bankgegevens).
 4. Steekproefsgewijs controleren of het betaalproces rechtmatig heeft plaatsgevonden.
 5. Steekproefsgewijs controleren of de kwaliteit van de financiële administratie voldoende is.
 6. Meedoen en uitbouwen van de verbijzonderde interne controles van het domein.
 7. Het uitbouwen van de digitale controles van processen, bijvoorbeeld door het gebruik van data-mining en andere ICT tools.

Wat verwachten wij
Wij verwachten een gedreven, flexibele, kritische en leergierige  houding, met oog voor details en een grote resultaatgerichtheid. Je kunt goed zelfstandig en binnen tijdsplanning werken en bent daarbij stressbestendig. Je bent analytisch onderlegd en gestructureerd.

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
15/06/2020
19/05/2020
31/05/2021
Provincie Utrecht
SRQ141181
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
15/06/2020
31/05/2021
32

Ben jij een adviseur Financiën, met een grote affiniteit voor ICT en kennis van bedrijfsvoering (o.a. financiën, subsidie en inkoopproces) van decentrale overheden? Word jij enthousiast van het garanderen van de kwaliteit van de data van de bedrijfsvoeringssystemen? Dan ben jij de medewerker die wij zoeken: 

Adviseur Financiën – Kwartiermaker AO/IC

Wie zijn wij
De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en er wordt steeds meer verwacht van ons als overheid. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen in 2022 de aantrekke­lijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven. Dit vergt inzet van ons als organisatie in elk organisatieonderdeel.

Binnen onze ambitieuze organisatie, is het domein bedrijfsvoering het onderdeel dat zorgt voor de ondersteuning van de organisatie om deze doelen te bereiken. Het team Financiën, waarin jij gaat opereren is binnen dit domein verantwoordelijk voor een gezond financieel huishouden. Om dit te bereiken voorziet zij bestuur en management van financiële kwalitatief goede informatie via de planning- en control cyclus, voert zij de financiële administratie en biedt financial control aan het primair proces en de concernopgaven .

Wat ga je doen
Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het IC-plan, het verder implementeren en uitvoeren van het control framework voor het financiële systeem (SAP FI/CO) en voor het doorlopend bewaken van de kwaliteit van de data in het financiële systeem. Door jouw inzet  wordt de controlfunctie verder uitgebouwd. Tot jouw taken horen onder meer.:

 1. Het maken en actueel houden van procesbeschrijvingen van de bedrijfsvoeringsprocessen, het toetsen van deze processen op robuustheid en het adviseren over verbeteringen ter versterking van de controles.
 2. Bewaken SAP-autorisaties: voorkomen functiescheidingsconflicten, monitoren toekenning autorisaties, monitoren (hoge) autorisatieprofielen.
 3. Steekproefsgewijs controleren of mutaties aan kritische stamgegevens rechtmatig plaatsvinden (denk aan mandatering, bankgegevens).
 4. Steekproefsgewijs controleren of het betaalproces rechtmatig heeft plaatsgevonden.
 5. Steekproefsgewijs controleren of de kwaliteit van de financiële administratie voldoende is.
 6. Meedoen en uitbouwen van de verbijzonderde interne controles van het domein.
 7. Het uitbouwen van de digitale controles van processen, bijvoorbeeld door het gebruik van data-mining en andere ICT tools.

Wat verwachten wij
Wij verwachten een gedreven, flexibele, kritische en leergierige  houding, met oog voor details en een grote resultaatgerichtheid. Je kunt goed zelfstandig en binnen tijdsplanning werken en bent daarbij stressbestendig. Je bent analytisch onderlegd en gestructureerd.

 

Inloggen