Adviseur GEO-domein project M2A

Locatie
Oldebroek
Startdatum
15/07/2022
Einddatum
15/12/2022
Uren
8
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ160858
Deel deze aanvraag:

De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

In dit samenwerkingsverband werken de drie gemeenten samen aan de ontwikkeling en harmonisatie van de informatievoorziening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijke infrastructuur, welke beheerd wordt door een centraal gestuurde serviceorganisatie.

Naast de uitvoering van een aantal grootschalige projecten, waarbij de kernapplicaties en de datadistributie opnieuw worden aanbesteedt en geïmplementeerd, wordt ook stevig gebouwd aan de organisatie van de informatievoorziening.

Onder leiding van de CIO vindt de inrichting van de CIO-office plaats. Vanuit dit team worden de volgende functies uitgeoefend: Organisatie & Informatieadvies, architectuur, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en privacy.

De opdracht zal uitgevoerd worden vanuit en samen met dit team.

Eén van de gewenste harmonisatiestappen betreft het generiek inrichten van het GEO-Domein en de ondersteuning ervan.

Hiervoor zoeken we een zeer ervaren adviseur ‘GEO-informatie’.

Opdrachtomschrijving
De visie op Ruimte is gepresenteerd aan de verantwoordelijk managers en secretarissen van de H2O gemeenten. In de visie op ruimte komen de visie op GEO, de omgevingswet en de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de samenhangende objecten registratie (SOR) samen. Deze verbreding van de eerder gepresenteerde concept visie GEO biedt een goede basis voor verdere stappen en keuzes in het voorbereidingstraject om tot een goede inrichting van het GEO-domein te komen voor de H2O-gemeenten.
Keuzes nodig om scope en gewenste eindsituatie te bepalen
De gewenste eindsituatie voor onze inwoners blijkt helder uit de gepresenteerde visie. Er zijn echter meerdere wegen om deze eindsituatie te bereiken. Om geen afslagen te missen tijdens de rit willen we graag vooraf overeenstemming hebben in H2O verband over een aantal belangrijke uitgangspunten.

Eén van de punten is bijvoorbeeld de keuze ‘hoe geo te organiseren’: alles in eigen beheer, een mix van eigen beheer en opdrachten buiten de deur, gaan we voor centraliseren of voor   outsourcing? Ook de keuzes op het vlak van fasering en scopebepaling zijn van belang. Een ander belangrijk onderwerp is de organisatie van de geo-expertise. Willen we de kennis centraliseren of kiezen we voor een hybride model. De antwoorden op deze vragen zijn van groot belang voor het plan van aanpak en de verdere uitwerking van het geo-traject.

Opdracht
De secretarissen van H2O erkennen het belang van het primair uitwerken van de organisatorische vraagstukken rond geo en hebben daarom de volgende opdracht gegeven:
Wat is de gewenste organisatievorm, -grootte en –positie van het GEO taakveld. Besteed hierbij specifieke aandacht aan:

 • Schets van de uitgangssituatie per H2O gemeente.
 • Welke GEO-activiteiten zijn noodzakelijk/wenselijk, welke voeren de H2O gemeenten zelf uit en welke activiteiten worden extern belegd. Werk dit uit in scenario’s.
 • Wat zijn de organisatorische en personele consequenties van de scenario’s.

Houd hierbij rekening met de geschetste ontwikkelingen.

Hoe komen we tot keuzes?
Om invulling te geven aan deze opdracht is het voorstel om de huidige werkgroep uit te breiden met een aantal sleutelfiguren in het GEO- en ruimtelijk domein. In ieder geval willen we graag een linking pin met het ‘omgevingswet project’ en een goede vertegenwoordiging van (het management van) de GEO disciplines bij de verschillende gemeenten. Daarnaast stellen we een klankbord groep in met alle managers die een verantwoordelijkheid of belang hebben in GEO en ruimte. Een brede groep dus, maar in deze fase van keuzes maken belangrijk voor goede gedragen besluitvorming. De werkgroep bereid de keuzes voor, de klankbordgroep beoordeeld de opties en stelt het voorkeursscenario vast. Het voorkeursscenario wordt aan de secretarissen ter besluitvorming aangeboden.

Wat vragen we?
Deze opdracht heeft betrekking op de bijdrage van een expert bij bovenstaande. Deze expert zal naast bovenstaande opdracht ook betrokken worden bij:

 • De verdieping van de visie op Ruimte;
 • Opstellen van de visie op informatisering GEO;
 • Basis ontwerp processen.

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Oldebroek
8
15/07/2022
23/06/2022
15/12/2022
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ160858
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Oldebroek
15/07/2022
15/12/2022
8

De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

In dit samenwerkingsverband werken de drie gemeenten samen aan de ontwikkeling en harmonisatie van de informatievoorziening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijke infrastructuur, welke beheerd wordt door een centraal gestuurde serviceorganisatie.

Naast de uitvoering van een aantal grootschalige projecten, waarbij de kernapplicaties en de datadistributie opnieuw worden aanbesteedt en geïmplementeerd, wordt ook stevig gebouwd aan de organisatie van de informatievoorziening.

Onder leiding van de CIO vindt de inrichting van de CIO-office plaats. Vanuit dit team worden de volgende functies uitgeoefend: Organisatie & Informatieadvies, architectuur, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en privacy.

De opdracht zal uitgevoerd worden vanuit en samen met dit team.

Eén van de gewenste harmonisatiestappen betreft het generiek inrichten van het GEO-Domein en de ondersteuning ervan.

Hiervoor zoeken we een zeer ervaren adviseur ‘GEO-informatie’.

Opdrachtomschrijving
De visie op Ruimte is gepresenteerd aan de verantwoordelijk managers en secretarissen van de H2O gemeenten. In de visie op ruimte komen de visie op GEO, de omgevingswet en de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de samenhangende objecten registratie (SOR) samen. Deze verbreding van de eerder gepresenteerde concept visie GEO biedt een goede basis voor verdere stappen en keuzes in het voorbereidingstraject om tot een goede inrichting van het GEO-domein te komen voor de H2O-gemeenten.
Keuzes nodig om scope en gewenste eindsituatie te bepalen
De gewenste eindsituatie voor onze inwoners blijkt helder uit de gepresenteerde visie. Er zijn echter meerdere wegen om deze eindsituatie te bereiken. Om geen afslagen te missen tijdens de rit willen we graag vooraf overeenstemming hebben in H2O verband over een aantal belangrijke uitgangspunten.

Eén van de punten is bijvoorbeeld de keuze ‘hoe geo te organiseren’: alles in eigen beheer, een mix van eigen beheer en opdrachten buiten de deur, gaan we voor centraliseren of voor   outsourcing? Ook de keuzes op het vlak van fasering en scopebepaling zijn van belang. Een ander belangrijk onderwerp is de organisatie van de geo-expertise. Willen we de kennis centraliseren of kiezen we voor een hybride model. De antwoorden op deze vragen zijn van groot belang voor het plan van aanpak en de verdere uitwerking van het geo-traject.

Opdracht
De secretarissen van H2O erkennen het belang van het primair uitwerken van de organisatorische vraagstukken rond geo en hebben daarom de volgende opdracht gegeven:
Wat is de gewenste organisatievorm, -grootte en –positie van het GEO taakveld. Besteed hierbij specifieke aandacht aan:

 • Schets van de uitgangssituatie per H2O gemeente.
 • Welke GEO-activiteiten zijn noodzakelijk/wenselijk, welke voeren de H2O gemeenten zelf uit en welke activiteiten worden extern belegd. Werk dit uit in scenario’s.
 • Wat zijn de organisatorische en personele consequenties van de scenario’s.

Houd hierbij rekening met de geschetste ontwikkelingen.

Hoe komen we tot keuzes?
Om invulling te geven aan deze opdracht is het voorstel om de huidige werkgroep uit te breiden met een aantal sleutelfiguren in het GEO- en ruimtelijk domein. In ieder geval willen we graag een linking pin met het ‘omgevingswet project’ en een goede vertegenwoordiging van (het management van) de GEO disciplines bij de verschillende gemeenten. Daarnaast stellen we een klankbord groep in met alle managers die een verantwoordelijkheid of belang hebben in GEO en ruimte. Een brede groep dus, maar in deze fase van keuzes maken belangrijk voor goede gedragen besluitvorming. De werkgroep bereid de keuzes voor, de klankbordgroep beoordeeld de opties en stelt het voorkeursscenario vast. Het voorkeursscenario wordt aan de secretarissen ter besluitvorming aangeboden.

Wat vragen we?
Deze opdracht heeft betrekking op de bijdrage van een expert bij bovenstaande. Deze expert zal naast bovenstaande opdracht ook betrokken worden bij:

 • De verdieping van de visie op Ruimte;
 • Opstellen van de visie op informatisering GEO;
 • Basis ontwerp processen.
Inloggen