Adviseur Luchtvaart

Locatie
Zwolle
Startdatum
01/01/2022
Einddatum
31/12/2022
Uren
6
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ155468
Deel deze aanvraag:

Functie                    Adviseur Luchtvaart
Dienstverband         6 uur per week voor de periode van een jaar
Werk- denkniveau   HBO/WO
Afdeling                  Ruimte en Economie

Een natte voetenkaart voor klimaatadaptatie, social coins om schulden af te lossen én de slimste binnenstad. Zo doen we dat in Zwolle. Samen met onze 129.000 inwoners, want we geloven dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. We zetten vol in op het versterken van de (inter)nationale positie van de stad en de regio. Het gaat Zwolle voor de wind, waardoor er veel ruimtelijke initiatieven op verschillende schaalniveaus op ons
afkomen. Verstedelijking, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit zijn prominente opgaven. Bij de afdeling Ruimte en Economie is een veelkleurig en betrokken team van 25 adviseurs actief. Zij adviseren het college over economie, toerisme, duurzaamheid, mobiliteit, water, groen, wonen en
ruimtelijke ordening.

Opdracht: advies Lelystad Airport
Het dossier Lelystad Airport kent al een lange geschiedenis. Vanaf 2017 is Zwolle veel actiever geworden op het dossier, toen ook meer duidelijk werd wat de plannen waren. Inmiddels zijn naast Lelystad Airport ook de Luchtvaartnota 2020 – 2050 en de Luchtruimherziening onderwerpen in dit dossier. Een van de onderwerpen is de vlieghoogte over Zwolle en de wijze waarop de vliegtuigen van en naar Lelystad – Airport vliegen. Zwolle trekt in dit dossier samen op met de provincie Overijssel en diverse Overijsselse gemeenten. Naast de samenwerking in de regio heeft Zwolle ook veelvuldig contact met de stichting HoogOverijssel / SATL die als belangengroep in de regio actief is. Dit naast de contacten die er zijn met de wijk- en bewonersverenigingen die te maken hebben met de effecten van de nieuwe vliegroutes (bijv. Berkum, Aa-landen, Stadshagen). De komende tijd wordt op dit dossier extra inzet verwacht.

Dit doe jij

 • Je treedt op namens de gemeente Zwolle in het dossier Lelystad-Airport.
 • Je adviseert op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de te volgen lijn en de te nemen stappen.
 • Je geeft inhoudelijk en strategisch advies en legt besluiten en dilemma’s voor aan je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, aan het college en de gemeenteraad.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor de wethouder.
 • Je bent steller van adviesnota’s, (lobby)brieven, zienswijzen en/ of college- en raadsbesluiten.
 • Je neemt namens Zwolle deel aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de regionale partners.
 • Je bent aanspreekpunt voor en onderhoudt contact met andere gemeenten, provincie(s), Ministerie en wijk- en belangengroepen op dit dossier.

Dit ben jij
Kennis en ervaring

 • Je hebt een HBO- of academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring binnen overheidsorganisaties en een gemeentelijke overheid in  het bijzonder.
 • Je hebt een relevant netwerk en bent in staat om je snel in te werken in een nieuw dossier. Kennis van het luchtvaartdossier is niet nodig, maar strekt tot aanbeveling.

Competenties

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als op schrift
 • Je voelt je prettig in een politiek en bestuurlijke omgeving
 • Je kunt acteren in complexe belangenvelden en bent in staat voor het dossier de ingezette strategische lijn verder door te zetten en waar nodig bij te sturen
 • Je verbindt belangen tussen gemeenten, provincie en belangengroepen
 • Je schakelt snel op verschillende niveaus en legt makkelijk verbanden.
 • Je bent flexibel in te zetten en bent desgevraagd snel beschikbaar

Verwachte inzet

 • De verwachte inzet is gemiddeld circa 6 uur per week.
 • Door de sterke afhankelijkheid van met name externe factoren wisselt de exacte inzet sterk per week.
 • Je factureert op basis van werkelijk gemaakte uren

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
6
01/01/2022
23/11/2021
31/12/2022
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ155468
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Zwolle
01/01/2022
31/12/2022
6

Functie                    Adviseur Luchtvaart
Dienstverband         6 uur per week voor de periode van een jaar
Werk- denkniveau   HBO/WO
Afdeling                  Ruimte en Economie

Een natte voetenkaart voor klimaatadaptatie, social coins om schulden af te lossen én de slimste binnenstad. Zo doen we dat in Zwolle. Samen met onze 129.000 inwoners, want we geloven dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. We zetten vol in op het versterken van de (inter)nationale positie van de stad en de regio. Het gaat Zwolle voor de wind, waardoor er veel ruimtelijke initiatieven op verschillende schaalniveaus op ons
afkomen. Verstedelijking, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit zijn prominente opgaven. Bij de afdeling Ruimte en Economie is een veelkleurig en betrokken team van 25 adviseurs actief. Zij adviseren het college over economie, toerisme, duurzaamheid, mobiliteit, water, groen, wonen en
ruimtelijke ordening.

Opdracht: advies Lelystad Airport
Het dossier Lelystad Airport kent al een lange geschiedenis. Vanaf 2017 is Zwolle veel actiever geworden op het dossier, toen ook meer duidelijk werd wat de plannen waren. Inmiddels zijn naast Lelystad Airport ook de Luchtvaartnota 2020 – 2050 en de Luchtruimherziening onderwerpen in dit dossier. Een van de onderwerpen is de vlieghoogte over Zwolle en de wijze waarop de vliegtuigen van en naar Lelystad – Airport vliegen. Zwolle trekt in dit dossier samen op met de provincie Overijssel en diverse Overijsselse gemeenten. Naast de samenwerking in de regio heeft Zwolle ook veelvuldig contact met de stichting HoogOverijssel / SATL die als belangengroep in de regio actief is. Dit naast de contacten die er zijn met de wijk- en bewonersverenigingen die te maken hebben met de effecten van de nieuwe vliegroutes (bijv. Berkum, Aa-landen, Stadshagen). De komende tijd wordt op dit dossier extra inzet verwacht.

Dit doe jij

 • Je treedt op namens de gemeente Zwolle in het dossier Lelystad-Airport.
 • Je adviseert op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de te volgen lijn en de te nemen stappen.
 • Je geeft inhoudelijk en strategisch advies en legt besluiten en dilemma’s voor aan je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, aan het college en de gemeenteraad.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor de wethouder.
 • Je bent steller van adviesnota’s, (lobby)brieven, zienswijzen en/ of college- en raadsbesluiten.
 • Je neemt namens Zwolle deel aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de regionale partners.
 • Je bent aanspreekpunt voor en onderhoudt contact met andere gemeenten, provincie(s), Ministerie en wijk- en belangengroepen op dit dossier.

Dit ben jij
Kennis en ervaring

 • Je hebt een HBO- of academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring binnen overheidsorganisaties en een gemeentelijke overheid in  het bijzonder.
 • Je hebt een relevant netwerk en bent in staat om je snel in te werken in een nieuw dossier. Kennis van het luchtvaartdossier is niet nodig, maar strekt tot aanbeveling.

Competenties

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als op schrift
 • Je voelt je prettig in een politiek en bestuurlijke omgeving
 • Je kunt acteren in complexe belangenvelden en bent in staat voor het dossier de ingezette strategische lijn verder door te zetten en waar nodig bij te sturen
 • Je verbindt belangen tussen gemeenten, provincie en belangengroepen
 • Je schakelt snel op verschillende niveaus en legt makkelijk verbanden.
 • Je bent flexibel in te zetten en bent desgevraagd snel beschikbaar

Verwachte inzet

 • De verwachte inzet is gemiddeld circa 6 uur per week.
 • Door de sterke afhankelijkheid van met name externe factoren wisselt de exacte inzet sterk per week.
 • Je factureert op basis van werkelijk gemaakte uren

 

Inloggen