Adviseur Verkeersmanagement Medior/Senior

Startdatum
01/08/2022
Einddatum
31/01/2023
Uren
18
Klant
Zuid-Holland Bereikbaar
Aanvraagnummer
SRQ160854
Deel deze aanvraag:

Rol: Adviserend/uitvoerend
Waar: Team Programmering & Verkeersmanagement Zuid Holland Bereikbaar Kernactiviteit: Het monitoren, evalueren en verbeteren van het Operationeel VerkeersManagement-proces (OVM-proces) binnen Zuid Holland Bereikbaar.
Aansturing door: Portefeuillehouder Programmering & Verkeersmanagement (PVM) Datum: December 2021

Hoofdtaken:
• In samenwerking zorgdragen voor de benodigde, relevante en valide informatie over het OVM-proces.
• Het (laten) opstellen van scenario’s en evaluatiestudies.
• Analyseren en beoordelen van de werking van scenario’s en in samenwerking signaleren van de kansen voor nieuwe scenario’s.
• Het doen van voorstellen voor aanpassingen van hinder-, spits- en incidentscenario’s op basis van inzetervaringen, voor het opstellen van nieuwe, het regelmatig herijken van scenario’s of beëindigen van verouderde scenario’s.
• Het uitwerken van spits-, hinder- en incidentscenario’s en invoeren in de relevante systemen.
• Zorgdragen voor een goed beheer van scenario’s en opstellen en invullen van KPI’s.
• Inrichten en uitvoeren van een periodiek evaluatieproces op de inzet-ervaringen en scenario’s.
• Het leveren van een bijdrage aan het (verkeerskundig) reviewen van verkeersregelscenario’s.
• Het leiden of deelnemen aan (evaluatie-)projecten en het coördineren of uitvoeren/implementeren daarvan (bijv. Netwerk Knelpuntsanalyse) • Het adviseren over bovengenoemde onderwerpen binnen ZHB en zorgdragen voor kennisoverdracht.
• Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement en de adviseurs RegioRegie/Programmering.

Adviestaken Adviseur VM (2 x 0,5): 
Algemeen:
In samenwerking zorgdragen voor de benodigde, relevante en valide informatie over het OVM-proces.
Het adviseren over VM-onderwerpen binnen ZHB en zorgdragen voor kennisoverdracht.
Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement en de adviseurs RegioRegie/Programmering.

Scenario’s:
Het (laten) opstellen van scenario’s en evaluatiestudies.
Analyseren en beoordelen van de werking van scenario’s en in samenwerking signaleren van de kansen voor nieuwe scenario’s.
Het doen van voorstellen voor aanpassingen van hinder-, spits- en incidentscenario’s op basis van inzetervaringen, voor het opstellen van nieuwe, het regelmatig herijken van scenario’s of beëindigen van verouderde scenario’s.
Scenario’s van derden: Het leveren van een bijdrage aan het (verkeerskundig) reviewen van verkeersregelscenario’s.

Advisering:
Advisering verkeersplannen en scenario’s van derden
Verkenning vorming expertteam

Monitoring evaluatie
Verkennen mogelijke monitorings- en evaluatieproducten

Assets:

Tactisch VM:
Het deelnemen aan (evaluatie-)projecten van derden en het aanhaken van ZHB daaraan (bijv. Netwerk Knelpuntsanalyse, doorontwikkeling multi-modale aanpak of monitoringstools)

Operationeel VM:

Systemen:
Maatwerktoepassingen IM in the Cloud
Melvin bruikbaar maken op Regiodesk

Data en informatie:
Uitvoeren verkenning Informatiedesk

 

De Verkeersonderneming

Inschrijven
18
01/08/2022
23/06/2022
31/01/2023
Zuid-Holland Bereikbaar
SRQ160854
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

01/08/2022
31/01/2023
18

Rol: Adviserend/uitvoerend
Waar: Team Programmering & Verkeersmanagement Zuid Holland Bereikbaar Kernactiviteit: Het monitoren, evalueren en verbeteren van het Operationeel VerkeersManagement-proces (OVM-proces) binnen Zuid Holland Bereikbaar.
Aansturing door: Portefeuillehouder Programmering & Verkeersmanagement (PVM) Datum: December 2021

Hoofdtaken:
• In samenwerking zorgdragen voor de benodigde, relevante en valide informatie over het OVM-proces.
• Het (laten) opstellen van scenario’s en evaluatiestudies.
• Analyseren en beoordelen van de werking van scenario’s en in samenwerking signaleren van de kansen voor nieuwe scenario’s.
• Het doen van voorstellen voor aanpassingen van hinder-, spits- en incidentscenario’s op basis van inzetervaringen, voor het opstellen van nieuwe, het regelmatig herijken van scenario’s of beëindigen van verouderde scenario’s.
• Het uitwerken van spits-, hinder- en incidentscenario’s en invoeren in de relevante systemen.
• Zorgdragen voor een goed beheer van scenario’s en opstellen en invullen van KPI’s.
• Inrichten en uitvoeren van een periodiek evaluatieproces op de inzet-ervaringen en scenario’s.
• Het leveren van een bijdrage aan het (verkeerskundig) reviewen van verkeersregelscenario’s.
• Het leiden of deelnemen aan (evaluatie-)projecten en het coördineren of uitvoeren/implementeren daarvan (bijv. Netwerk Knelpuntsanalyse) • Het adviseren over bovengenoemde onderwerpen binnen ZHB en zorgdragen voor kennisoverdracht.
• Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement en de adviseurs RegioRegie/Programmering.

Adviestaken Adviseur VM (2 x 0,5): 
Algemeen:
In samenwerking zorgdragen voor de benodigde, relevante en valide informatie over het OVM-proces.
Het adviseren over VM-onderwerpen binnen ZHB en zorgdragen voor kennisoverdracht.
Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement en de adviseurs RegioRegie/Programmering.

Scenario’s:
Het (laten) opstellen van scenario’s en evaluatiestudies.
Analyseren en beoordelen van de werking van scenario’s en in samenwerking signaleren van de kansen voor nieuwe scenario’s.
Het doen van voorstellen voor aanpassingen van hinder-, spits- en incidentscenario’s op basis van inzetervaringen, voor het opstellen van nieuwe, het regelmatig herijken van scenario’s of beëindigen van verouderde scenario’s.
Scenario’s van derden: Het leveren van een bijdrage aan het (verkeerskundig) reviewen van verkeersregelscenario’s.

Advisering:
Advisering verkeersplannen en scenario’s van derden
Verkenning vorming expertteam

Monitoring evaluatie
Verkennen mogelijke monitorings- en evaluatieproducten

Assets:

Tactisch VM:
Het deelnemen aan (evaluatie-)projecten van derden en het aanhaken van ZHB daaraan (bijv. Netwerk Knelpuntsanalyse, doorontwikkeling multi-modale aanpak of monitoringstools)

Operationeel VM:

Systemen:
Maatwerktoepassingen IM in the Cloud
Melvin bruikbaar maken op Regiodesk

Data en informatie:
Uitvoeren verkenning Informatiedesk

 

Inloggen