AERIUS Gebruikersregisseur

Locatie
Utrecht
Startdatum
24/10/2023
Einddatum
23/10/2024
Uren
36
Klant
BIJ12
Aanvraagnummer
SRQ168775
Deel deze aanvraag:

Wie zijn wij
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk onder meer op het gebied van natuur en informatiesystemen en is onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.bij12.nl of bekijk onze kennismakingsfilm. Voor het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 zoeken wij een AERIUS Gebruikersregisseur.

Over het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Met onze werkzaamheden ondersteunen wij de provincies en Natuur (IPSN). We werken nauw samen met andere units binnen BIJ12, onze collega’s van het IPO, de provincies en het RIVM. Wij zijn een multidisciplinair team van ruim dertig enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en vinden professionaliteit en een open, gezellige werksfeer belangrijk.

Wat ga je doen
Wij zoeken per direct een ervaren Gebruikersregisseur die de organisatie rondom gebruikersondersteuning voorbereidt richting bestuurlijke besluitvorming en vervolgens ook mede uitvoert. In dit proces draait het om de coördinatie van de inbreng van het gebruikersbestand  binnen de governance van AERIUS. AERIUS is de ICT waarmee stikstofdepositie berekend, geregistreerd en gemonitord wordt. AERIUS een belangrijk hulpmiddel voor beleid en vergunningverlening.

De governance rond AERIUS is geëvalueerd en is in beweging. Partijen zijn RIVM, LG&S (LNV) en BIJ12 namens alle gebruikers (key-users I&W, Defensie, provincies en alle andere gebruikers). De rol van gebruikers regie (bij BIJ12)  is vastgelegd in de besluiten over de governance en wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Daar heb je een belangrijke rol bij.

Je bewaakt de gemaakte afspraken en overlegt met de partners in de governance-driehoek (LNV – RIVM – BIJ12) over de verdere uitwerking daarvan. Daarbij bewaak je het belang van de gebruikers en brengt dat actief in de gesprekken in.

  • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor indien nodig, stelt hiervoor adviezen op en overlegt hierover met key-users
  • Je maakt complexe materie eenvoudig, leesbaar en begrijpelijk
  • Het advies richt zich op het ondersteunen van een evenwichtige inbreng van gebruikersbelangen
  • Na besluitvoering draag je bij aan de uitvoering van de gebruikersondersteuning conform hetgeen besloten is.
  • Bij nadere implementatie van de oplossing zal rol- en werkverdeling geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld
Utrecht
36
24/10/2023
19/09/2023
23/10/2024
BIJ12
SRQ168775
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
24/10/2023
23/10/2024
36

Wie zijn wij
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk onder meer op het gebied van natuur en informatiesystemen en is onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.bij12.nl of bekijk onze kennismakingsfilm. Voor het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 zoeken wij een AERIUS Gebruikersregisseur.

Over het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Met onze werkzaamheden ondersteunen wij de provincies en Natuur (IPSN). We werken nauw samen met andere units binnen BIJ12, onze collega’s van het IPO, de provincies en het RIVM. Wij zijn een multidisciplinair team van ruim dertig enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en vinden professionaliteit en een open, gezellige werksfeer belangrijk.

Wat ga je doen
Wij zoeken per direct een ervaren Gebruikersregisseur die de organisatie rondom gebruikersondersteuning voorbereidt richting bestuurlijke besluitvorming en vervolgens ook mede uitvoert. In dit proces draait het om de coördinatie van de inbreng van het gebruikersbestand  binnen de governance van AERIUS. AERIUS is de ICT waarmee stikstofdepositie berekend, geregistreerd en gemonitord wordt. AERIUS een belangrijk hulpmiddel voor beleid en vergunningverlening.

De governance rond AERIUS is geëvalueerd en is in beweging. Partijen zijn RIVM, LG&S (LNV) en BIJ12 namens alle gebruikers (key-users I&W, Defensie, provincies en alle andere gebruikers). De rol van gebruikers regie (bij BIJ12)  is vastgelegd in de besluiten over de governance en wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Daar heb je een belangrijke rol bij.

Je bewaakt de gemaakte afspraken en overlegt met de partners in de governance-driehoek (LNV – RIVM – BIJ12) over de verdere uitwerking daarvan. Daarbij bewaak je het belang van de gebruikers en brengt dat actief in de gesprekken in.

  • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor indien nodig, stelt hiervoor adviezen op en overlegt hierover met key-users
  • Je maakt complexe materie eenvoudig, leesbaar en begrijpelijk
  • Het advies richt zich op het ondersteunen van een evenwichtige inbreng van gebruikersbelangen
  • Na besluitvoering draag je bij aan de uitvoering van de gebruikersondersteuning conform hetgeen besloten is.
  • Bij nadere implementatie van de oplossing zal rol- en werkverdeling geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld
Inloggen