Assistent beheerder

Locatie
Gouda
Startdatum
20/04/2020
Einddatum
31/12/2020
Uren
36
Klant
Inhuurdesk Groene Hart
Aanvraagnummer
SRQ139204
Deel deze aanvraag:

Assistent beheerder
 
De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.
 
De afdeling bestaat uit:

 • Team Dagelijks Beheer
 • Team Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Team Geo- & Databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor resultaat en samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.
 
Assistent beheerder
Binnen het team dagelijks beheer bestaat het taakveld gebiedsbeheer uit twee gebiedsbeheerders en een assistent beheerder. Daarnaast zal je ondersteunende werkzaamheden uitvoeren voor de taakvelden meldingen openbaar gebied, evenementen, bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie.
 
Wat ga je doen

 • Het oppakken van meldingen van bewoners, – intern doorsturen  maar ook zelfstandig naar de bewoner afhandelen.
 • Het in kaart brengen van vraagstukken in de buitenruimte
 • Initiatief nemen ten aanzien van verbetering van het werkproces
 • deelnemen aan werkgroepen
 • Opstellen, en voorbereiden van communicatie (informatie bijeenkomsten voor bewoners/klanten, website, flyers en brieven)
 • Het uitzetten van (administratie) werkzaamheden t.b.v. evenementen
 • Zelfstandig oppakken en ondersteunen van (kleine) projecten.
 • Verslaglegging van interne toetsingen (VO toetsing / adviezen openbare ruimte)

Wat neem je mee
 
Kerncompetenties

 • Samenwerken
 • Zelfstandig
 • Pro actief werken
 • Klantgericht en omgevingsbewust
 • Resultaatgericht              
 • Flexibel

Werk en denkniveau

 • afgeronde MBO opleiding
 • werk en denkniveau MBO

Inhuurdesk Groene Hart

Inschrijven
Gouda
36
20/04/2020
16/03/2020
31/12/2020
Inhuurdesk Groene Hart
SRQ139204
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
20/04/2020
31/12/2020
36

Assistent beheerder
 
De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.
 
De afdeling bestaat uit:

 • Team Dagelijks Beheer
 • Team Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Team Geo- & Databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor resultaat en samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.
 
Assistent beheerder
Binnen het team dagelijks beheer bestaat het taakveld gebiedsbeheer uit twee gebiedsbeheerders en een assistent beheerder. Daarnaast zal je ondersteunende werkzaamheden uitvoeren voor de taakvelden meldingen openbaar gebied, evenementen, bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie.
 
Wat ga je doen

 • Het oppakken van meldingen van bewoners, – intern doorsturen  maar ook zelfstandig naar de bewoner afhandelen.
 • Het in kaart brengen van vraagstukken in de buitenruimte
 • Initiatief nemen ten aanzien van verbetering van het werkproces
 • deelnemen aan werkgroepen
 • Opstellen, en voorbereiden van communicatie (informatie bijeenkomsten voor bewoners/klanten, website, flyers en brieven)
 • Het uitzetten van (administratie) werkzaamheden t.b.v. evenementen
 • Zelfstandig oppakken en ondersteunen van (kleine) projecten.
 • Verslaglegging van interne toetsingen (VO toetsing / adviezen openbare ruimte)

Wat neem je mee
 
Kerncompetenties

 • Samenwerken
 • Zelfstandig
 • Pro actief werken
 • Klantgericht en omgevingsbewust
 • Resultaatgericht              
 • Flexibel

Werk en denkniveau

 • afgeronde MBO opleiding
 • werk en denkniveau MBO
Inloggen