Beleidsadviseur Proeftuin Jeugd

Locatie
Stadskantoor
Startdatum
02/10/2023
Einddatum
04/05/2024
Uren
16
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ168705
Deel deze aanvraag:

Beleidsadviseur Proeftuin Jeugd
16 uur per week, 8 maanden met optie op verlenging 4×6 maanden

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

De  gemeente Zwolle is een groeiende gemeente met een sociaal hart. Het college heeft stevige ambities voor de komende jaren geformuleerd in het coalitieakkoord. De beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze ambities binnen het Sociaal Domein. Deze ambities vertalen we in samenspel met de andere afdelingen en met onze partners in de stad en regio naar concrete opgaven en activiteiten.

De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. Hiervoor zijn we meerdere proeftuinen gestart om hulpvragen zoveel mogelijk binnen de sociale basis en in samenspel met ons Sociaal Wijkteam en welzijnspartners op te lossen, zodat het inschakelen van zwaardere zorg minder lang of intensief nodig is.

De komende jaren zetten we de hervorming van het sociaal domein voort. Waardoor inwoners regie kunnen voeren over hun leven en deel kunnen nemen aan kwalitatief goede voorzieningen. Zodat inwoners wanneer dat nodig is tijdelijk en dichtbij ondersteuning kunnen krijgen, die zoveel mogelijk aansluit bij het gewone leven, en ook in die gevallen zelf de regie blijven voeren of de ondersteuning samen vorm geven. Het Sociaal Wijkteam heeft hierin een belangrijke regisserende rol.
Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op de gemeente af waaronder bijvoorbeeld de landelijke hervormingsagenda jeugd en ontwikkelingen om zorg toekomstbestendig te maken middels het Integraal Zorg Akkoord.

Profiel beleidsadviseur jeugd

Binnen het beleidsgebied van jeugd is de visie helder. Ook zijn er vele interventies, al dan niet in een pilotfase, die invulling geven aan (een gedeelte van) die visie. Daartussenin is nog een verdere invulling van de strategie nodig die meer samenhang in de interventies brengt en in de komende jaren naar een realisatie van de visie leidt, inclusief alle (systeem)veranderingen die dat met zich meebrengt.

De Proeftuin Jeugd: Samenspel in de wijk experimenteert in twee stadsdelen in de praktijk met het nieuwe samenspel dat nodig is om met alle partners in en rondom de jeugdketen tot andersoortige oplossingen te komen. Dichtbij het kind en contextgericht.

Dit levert een schat aan informatie op, die een beleidsvertaling vraagt en kan helpen om tot een verdere uitwerking van de strategie te komen. Daarom zoeken we een beleidsmedewerker die op de hoogte is van de ontwikkelingen rondom de transformatie Jeugd en breder binnen het sociaal domein zoals het bevorderen van gelijke kansen, bevorderen van gezond leven en het bieden van bestaanszekerheid. Die in staat is breder dan Jeugd te kijken om de lessen uit de twee stadsdelen te vertalen naar de hele jeugdketen en – waar nodig – daarbuiten zoals de sociale basis, doorlopende leerlijnen en participatie.

Wie ben jij?
Je bent een betrokken beleidsmedewerker met ruime ervaring op het gebied van Jeugd. Je houdt van een uitdaging en vindt makkelijk de verbinding met anderen. Je staat open voor een nieuwe manier van kijken en werken, niet alleen omdat het bij je werkt hoort, maar ook omdat je er in gelooft.

Je vindt het een uitdaging om complexe systemen en samenwerkingen te doorgronden en om de verbanden te zien die nodig zijn om tot verandering te komen. Je vindt (jezelf) ontwikkelen belangrijk en begrijpt dat komen tot verandering vraagt om ruimte om te leren en het soms ook even niet te weten. Je beweegt je makkelijk in de politieke context en blijft rustig bij gedoe en weerstand.

Wat kan jij?
Jij kan complexe zaken in begrijpelijke bewoordingen op papier zetten zonder de werkelijkheid plat te slaan. Je schakelt makkelijk tussen verschillende abstractieniveaus en bent in staat om in samenwerking met anderen tot een gedegen strategie te komen.

Je kan goed luisteren en doorvragen en bent in staat om gesprekken te structureren. Je ontdekt snel patronen en rode draden in de informatie die je tot je beschikking hebt. Je bent in staat om het proces om tot beleid en strategie te komen, uit te zetten in de tijd en de voortgang te bewaken.

Wat hebben wij van jou nodig?
Je denk- en werkniveau is HBO/WO. Je hebt relevante ervaring in vergelijkbare rollen. Je bent een doener. Je hebt kennis van en affiniteit met de samenwerking tussen verschillende partijen en gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Daarnaast heb je ervaring met het werken in een politiek gevoelige omgeving met bestuurlijke belangen bij alle betrokken partijen.

Wensen en eisen (zie criteria):
– minimaal hbo werk en denk niveau
– minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare rol
– kennis van en ervaring met ontwikkelingen binnen het domein jeugd, de jeugdketen en het sociaal
  domein

– werkervaring in het sociaal domein
– werkervaring bij een gemeente
– ervaring op het gebied van samenwerking tussen jeugdhulp en gemeente
– relevante kennis op het gebied van jeugdhulp
– ervaring in het werken in een politiek gevoelige omgeving met bestuurlijke belangen.
 

Inhuurdesk Talentenregio

Ga naar aanvraag Inschrijven
Stadskantoor
16
02/10/2023
11/09/2023
04/05/2024
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ168705
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Stadskantoor
02/10/2023
04/05/2024
16

Beleidsadviseur Proeftuin Jeugd
16 uur per week, 8 maanden met optie op verlenging 4×6 maanden

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

De  gemeente Zwolle is een groeiende gemeente met een sociaal hart. Het college heeft stevige ambities voor de komende jaren geformuleerd in het coalitieakkoord. De beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze ambities binnen het Sociaal Domein. Deze ambities vertalen we in samenspel met de andere afdelingen en met onze partners in de stad en regio naar concrete opgaven en activiteiten.

De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. Hiervoor zijn we meerdere proeftuinen gestart om hulpvragen zoveel mogelijk binnen de sociale basis en in samenspel met ons Sociaal Wijkteam en welzijnspartners op te lossen, zodat het inschakelen van zwaardere zorg minder lang of intensief nodig is.

De komende jaren zetten we de hervorming van het sociaal domein voort. Waardoor inwoners regie kunnen voeren over hun leven en deel kunnen nemen aan kwalitatief goede voorzieningen. Zodat inwoners wanneer dat nodig is tijdelijk en dichtbij ondersteuning kunnen krijgen, die zoveel mogelijk aansluit bij het gewone leven, en ook in die gevallen zelf de regie blijven voeren of de ondersteuning samen vorm geven. Het Sociaal Wijkteam heeft hierin een belangrijke regisserende rol.
Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op de gemeente af waaronder bijvoorbeeld de landelijke hervormingsagenda jeugd en ontwikkelingen om zorg toekomstbestendig te maken middels het Integraal Zorg Akkoord.

Profiel beleidsadviseur jeugd

Binnen het beleidsgebied van jeugd is de visie helder. Ook zijn er vele interventies, al dan niet in een pilotfase, die invulling geven aan (een gedeelte van) die visie. Daartussenin is nog een verdere invulling van de strategie nodig die meer samenhang in de interventies brengt en in de komende jaren naar een realisatie van de visie leidt, inclusief alle (systeem)veranderingen die dat met zich meebrengt.

De Proeftuin Jeugd: Samenspel in de wijk experimenteert in twee stadsdelen in de praktijk met het nieuwe samenspel dat nodig is om met alle partners in en rondom de jeugdketen tot andersoortige oplossingen te komen. Dichtbij het kind en contextgericht.

Dit levert een schat aan informatie op, die een beleidsvertaling vraagt en kan helpen om tot een verdere uitwerking van de strategie te komen. Daarom zoeken we een beleidsmedewerker die op de hoogte is van de ontwikkelingen rondom de transformatie Jeugd en breder binnen het sociaal domein zoals het bevorderen van gelijke kansen, bevorderen van gezond leven en het bieden van bestaanszekerheid. Die in staat is breder dan Jeugd te kijken om de lessen uit de twee stadsdelen te vertalen naar de hele jeugdketen en – waar nodig – daarbuiten zoals de sociale basis, doorlopende leerlijnen en participatie.

Wie ben jij?
Je bent een betrokken beleidsmedewerker met ruime ervaring op het gebied van Jeugd. Je houdt van een uitdaging en vindt makkelijk de verbinding met anderen. Je staat open voor een nieuwe manier van kijken en werken, niet alleen omdat het bij je werkt hoort, maar ook omdat je er in gelooft.

Je vindt het een uitdaging om complexe systemen en samenwerkingen te doorgronden en om de verbanden te zien die nodig zijn om tot verandering te komen. Je vindt (jezelf) ontwikkelen belangrijk en begrijpt dat komen tot verandering vraagt om ruimte om te leren en het soms ook even niet te weten. Je beweegt je makkelijk in de politieke context en blijft rustig bij gedoe en weerstand.

Wat kan jij?
Jij kan complexe zaken in begrijpelijke bewoordingen op papier zetten zonder de werkelijkheid plat te slaan. Je schakelt makkelijk tussen verschillende abstractieniveaus en bent in staat om in samenwerking met anderen tot een gedegen strategie te komen.

Je kan goed luisteren en doorvragen en bent in staat om gesprekken te structureren. Je ontdekt snel patronen en rode draden in de informatie die je tot je beschikking hebt. Je bent in staat om het proces om tot beleid en strategie te komen, uit te zetten in de tijd en de voortgang te bewaken.

Wat hebben wij van jou nodig?
Je denk- en werkniveau is HBO/WO. Je hebt relevante ervaring in vergelijkbare rollen. Je bent een doener. Je hebt kennis van en affiniteit met de samenwerking tussen verschillende partijen en gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Daarnaast heb je ervaring met het werken in een politiek gevoelige omgeving met bestuurlijke belangen bij alle betrokken partijen.

Wensen en eisen (zie criteria):
– minimaal hbo werk en denk niveau
– minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare rol
– kennis van en ervaring met ontwikkelingen binnen het domein jeugd, de jeugdketen en het sociaal
  domein

– werkervaring in het sociaal domein
– werkervaring bij een gemeente
– ervaring op het gebied van samenwerking tussen jeugdhulp en gemeente
– relevante kennis op het gebied van jeugdhulp
– ervaring in het werken in een politiek gevoelige omgeving met bestuurlijke belangen.
 

Inloggen