Beleidsadviseur Stikstof

Locatie
Zwolle
Startdatum
06/12/2021
Einddatum
23/12/2022
Uren
8
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ155453
Deel deze aanvraag:

Kennisdeler en beleidsadviseur Stikstof

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, bodem en milieu. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s met betrekking tot klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieu, milieuplanologie, geluid, stikstof, ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn.

De functie
De beleidsadviseur Stikstof zorgt voor een integrale en gewogen vertaling van relevante ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving van de Stikstof problematiek naar gebiedsontwikkelingen. Je wordt daarbij onderdeel van het team van milieuplanologen die het beleidsadvies vertalen in ruimtelijke projecten, plannen en ontwerpen. Ook mag je de voorzitter zijn en leiding geven aan de themagroep stikstof waarin collega’s van ecologie, juridisch- en milieuplanologen deel nemen. In 2022 zal een belangrijk deel van je werk bestaan uit het aansturen, monitoren en afronden van het uitvoeringsprogramma van de Ontwikkelstrategie Stikstof. Naast de interne werkzaamheden mag je voor de gemeente Zwolle actief deelnemen in netwerken met Rijk en provincie en het bijwonen van overlegvormen met VNG/G40 en gemeenten in Overijssel.

De uitdagingen
We maken de komende jaren een schaalsprong van 128.000 naar 140.000 inwoners. Er worden ruim 1000  nieuwe woningen per jaar gebouwd en wijken worden uitgebreid. Ook bedrijven vestigen zich graag in onze stad. Belangrijke projecten zijn Stadshagen, Spoorzone, Voorsterpoort en Hessenpoort. De verwachting is dat de komende jaren ook steeds meer particuliere initiatiefnemers ruimtelijke projecten zullen starten in de stad. Hierbij ligt de nadruk vooral op inbreidingen in de bestaande stad. Als beleidsadviseur Stikstof zorg je ervoor dat met je kennis en integrale inbreng deelnemers uit de themagroep Stikstof en andere belanghebbenden gebruik kunnen maken van de nieuwste ontwikkelingen die jij vertaalt met jouw specialistische kennis.

Concreet voer je als beleidsadviseur de volgende taken uit:
 

 • Deelnemen en/of leiding geven aan themagroep stikstof van de gemeente Zwolle

(4 uur/maand)

 • Volgen van ontwikkelingen op het gebied van stikstof door het volgen via Webinars en berichten/nieuws (1 uur/week) en hierover adviseren en communiceren
 • Informeert en adviseert het bestuur (college en raad) (1 uur/week)
 • Informeert en communiceert de interne organisatie over stikstof (naar andere afdelingen / beheer Intranetlocatie). Regelen van tijd en geld, inzet van teamleden (1 uur/week).
 • Ambtelijk netwerk onderhouden. Bijwonen overlegvormen VNG/G40/gemeenten Overijssel en  relatiebeheer met Rijk en provincie (1 uur/week)
 • Aansturen, monitoren en afronden van het uitvoeringsprogramma ontwikkelstrategie Stikstof (2 u/Week)
 • Op afroep meedenken en helpen vanuit ‘helicopterview mbt stikstof in gebiedsontwikkelingen (1 uur/week)

Competenties
Belangrijke competenties voor deze functie zijn schriftelijk- en communicatief vaardig, verbinder, ‘nieuws-gierig’, netwerker en pro activiteit. Je bent in staat om:

 • Kennis in te winnen je bent zeer goed in staat om complexe materie op alle plekken te verzamelen je eigen te maken en te vertalen naar risico’s en oplossingen voor de Zwolse situatie
 • Kennis je hebt alle kennis in huis m.b.t. relevante wet – en regelgeving over stikstof en de vertaling richting projecten en gebiedsontwikkelingen.
 • Kennisdelen je vindt het leuk om kennis met anderen te delen en hen verder te helpen in deze materie

Dit ben jij
Je hebt een HBO of universitaire studie op het gebied van bijvoorbeeld milieukunde, planologie of een soortgelijke opleiding op het gebied van leefomgeving en/of duurzaamheid. Je gesprekspartners weten dat je nuchter tegen vraagstukken aankijkt, maar dat je ook van de creatieve en innovatieve oplossingen bent. Die weet je met bezieling te presenteren. Je bent in staat om vlot leesbaar te schrijven en/of mondeling dusdanig toe te lichten waarbij je de aandacht van je publiek vasthoudt. Je staat stevig in je schoenen, je leert snel en hebt gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Van nature ben je goed in het verbinden van belangen maar je kunt ook op je strepen staan wanneer dat nodig is.

Inzet
De opdracht sluit op 31 december 2022 en het werk start zo snel mogelijk in verband met een overdracht van werk van de huidige adviseur naar deze kandidaat.  De gemiddelde inzet bedraagt 8 uur per week.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
8
06/12/2021
03/12/2021
23/12/2022
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ155453
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Zwolle
06/12/2021
23/12/2022
8

Kennisdeler en beleidsadviseur Stikstof

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, bodem en milieu. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s met betrekking tot klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieu, milieuplanologie, geluid, stikstof, ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn.

De functie
De beleidsadviseur Stikstof zorgt voor een integrale en gewogen vertaling van relevante ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving van de Stikstof problematiek naar gebiedsontwikkelingen. Je wordt daarbij onderdeel van het team van milieuplanologen die het beleidsadvies vertalen in ruimtelijke projecten, plannen en ontwerpen. Ook mag je de voorzitter zijn en leiding geven aan de themagroep stikstof waarin collega’s van ecologie, juridisch- en milieuplanologen deel nemen. In 2022 zal een belangrijk deel van je werk bestaan uit het aansturen, monitoren en afronden van het uitvoeringsprogramma van de Ontwikkelstrategie Stikstof. Naast de interne werkzaamheden mag je voor de gemeente Zwolle actief deelnemen in netwerken met Rijk en provincie en het bijwonen van overlegvormen met VNG/G40 en gemeenten in Overijssel.

De uitdagingen
We maken de komende jaren een schaalsprong van 128.000 naar 140.000 inwoners. Er worden ruim 1000  nieuwe woningen per jaar gebouwd en wijken worden uitgebreid. Ook bedrijven vestigen zich graag in onze stad. Belangrijke projecten zijn Stadshagen, Spoorzone, Voorsterpoort en Hessenpoort. De verwachting is dat de komende jaren ook steeds meer particuliere initiatiefnemers ruimtelijke projecten zullen starten in de stad. Hierbij ligt de nadruk vooral op inbreidingen in de bestaande stad. Als beleidsadviseur Stikstof zorg je ervoor dat met je kennis en integrale inbreng deelnemers uit de themagroep Stikstof en andere belanghebbenden gebruik kunnen maken van de nieuwste ontwikkelingen die jij vertaalt met jouw specialistische kennis.

Concreet voer je als beleidsadviseur de volgende taken uit:
 

 • Deelnemen en/of leiding geven aan themagroep stikstof van de gemeente Zwolle

(4 uur/maand)

 • Volgen van ontwikkelingen op het gebied van stikstof door het volgen via Webinars en berichten/nieuws (1 uur/week) en hierover adviseren en communiceren
 • Informeert en adviseert het bestuur (college en raad) (1 uur/week)
 • Informeert en communiceert de interne organisatie over stikstof (naar andere afdelingen / beheer Intranetlocatie). Regelen van tijd en geld, inzet van teamleden (1 uur/week).
 • Ambtelijk netwerk onderhouden. Bijwonen overlegvormen VNG/G40/gemeenten Overijssel en  relatiebeheer met Rijk en provincie (1 uur/week)
 • Aansturen, monitoren en afronden van het uitvoeringsprogramma ontwikkelstrategie Stikstof (2 u/Week)
 • Op afroep meedenken en helpen vanuit ‘helicopterview mbt stikstof in gebiedsontwikkelingen (1 uur/week)

Competenties
Belangrijke competenties voor deze functie zijn schriftelijk- en communicatief vaardig, verbinder, ‘nieuws-gierig’, netwerker en pro activiteit. Je bent in staat om:

 • Kennis in te winnen je bent zeer goed in staat om complexe materie op alle plekken te verzamelen je eigen te maken en te vertalen naar risico’s en oplossingen voor de Zwolse situatie
 • Kennis je hebt alle kennis in huis m.b.t. relevante wet – en regelgeving over stikstof en de vertaling richting projecten en gebiedsontwikkelingen.
 • Kennisdelen je vindt het leuk om kennis met anderen te delen en hen verder te helpen in deze materie

Dit ben jij
Je hebt een HBO of universitaire studie op het gebied van bijvoorbeeld milieukunde, planologie of een soortgelijke opleiding op het gebied van leefomgeving en/of duurzaamheid. Je gesprekspartners weten dat je nuchter tegen vraagstukken aankijkt, maar dat je ook van de creatieve en innovatieve oplossingen bent. Die weet je met bezieling te presenteren. Je bent in staat om vlot leesbaar te schrijven en/of mondeling dusdanig toe te lichten waarbij je de aandacht van je publiek vasthoudt. Je staat stevig in je schoenen, je leert snel en hebt gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Van nature ben je goed in het verbinden van belangen maar je kunt ook op je strepen staan wanneer dat nodig is.

Inzet
De opdracht sluit op 31 december 2022 en het werk start zo snel mogelijk in verband met een overdracht van werk van de huidige adviseur naar deze kandidaat.  De gemiddelde inzet bedraagt 8 uur per week.

 

Inloggen