Beleidsadviseur Wmo

Locatie
Stadskantoor
Startdatum
01/07/2023
Einddatum
31/12/2023
Uren
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ166246
Deel deze aanvraag:

Beleidsadviseur Wmo

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

De  gemeente Zwolle is een groeiende gemeente met een sociaal hart. Het college heeft stevige ambities voor de komende jaren geformuleerd in het coalitieakkoord. De beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze ambities binnen het Sociaal Domein. Deze ambities vertalen we in samenspel met de andere afdelingen en met onze partners in de stad en regio naar concrete opgaven en activiteiten.
De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. Hiervoor zijn we meerdere proeftuinen gestart om hulpvragen zoveel mogelijk binnen de sociale basis en in samenspel met ons Sociaal Wijkteam en welzijnspartners op te lossen, zodat het inschakelen van zwaardere zorg minder lang of intensief nodig is.

De komende jaren zetten we de hervorming van het sociaal domein voort. Waardoor inwoners regie kunnen voeren over hun leven en deel kunnen nemen aan kwalitatief goede voorzieningen. Zodat inwoners wanneer dat nodig is tijdelijk en dichtbij ondersteuning kunnen krijgen, die zoveel mogelijk aansluit bij het gewone leven, en ook in die gevallen zelf de regie blijven voeren of de ondersteuning samen vorm geven. Het Sociaal Wijkteam heeft hierin een belangrijke regisserende rol.

Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op de gemeente af waaronder bijvoorbeeld de landelijke hervormingsagenda jeugd en ontwikkelingen om zorg toekomstbestendig te maken middels het Integraal Zorg Akkoord.

Dit ga je doen – de opdracht

Ter vervanging van enkele collega’s en toegenomen nieuwe taken hebben wij de komende maanden een adviseur nodig die de extra handen en denkkracht kan leveren.  Wij zoeken iemand die hands on kan ondersteunen in verschillende opdrachten, waar we de komende maanden inzet moeten plegen of waarvan we nog aan het begin staan om deze opdrachten te formuleren.

De adviseur start met een aantal klussen en werkzaamheden die op korte termijn een stap verder gebracht moeten worden. Bijvoorbeeld het coördineren van en aanpassen van de Wmo-verordening; aanpassen van beleidsregels rond PGB; het ondersteunen bij het opstellen van nieuw beleid rond doelgroepenvervoer en vernieuwen van bijbehorende verordening. Een ander belangrijk onderdeel is het onderhouden van contacten met aanbieders van thuisondersteuning en de afstemming hiervan op de nieuwe ondersteuningsvorm Beschermd Thuis en dagbesteding. Andere opdrachten liggen op het terrein van de opvang en zorg voor Oekraïners of het houden van toezicht op de kwaliteit van zorg.
Deze klussen en werkzaamheden worden veelal zelfstandig uitgevoerd, maar wel binnen een team van adviseurs die als vraagbaak en sparringpartners beschikbaar zijn. De opdracht zal zich de komende maanden verder uitkristalliseren, waarmee de adviseur de kans heeft om eigen talenten hierin in te brengen.

We vragen iemand t.b.v. werkzaamheden binnen de Wmo, we verwachten kennis over de ontwikkelingen binnen de Wmo. Je bent in staat landelijke en lokale ontwikkelingen binnen het sociaal domein te signaleren en te vertalen naar beleid, in afstemming met Sociaal wijkteam en draagt zorg voor (bestuurlijke) advisering.

 • Je kunt een vertaling maken van relevante ontwikkelingen naar de beleidsregels en de verordening Wmo.
 • Je onderhoudt een netwerk met aanbieders thuisondersteuning, participatieraad en andere relevante partners.
 • Je levert een bijdrage aan de beleidscyclus, zoals de jaarrekening en de begroting.
 • Je geeft samen met SWT en de contractmanager uitvoering aan het contract thuisondersteuning.
 • Je bent in staat een netwerk te onderhouden.

Dit ben jij

 • HBO of WO opgeleid
 • Ervaring met het opstellen van verordeningen en beleidsregels
 • Minimaal 2 jaar werkzaam in het Sociaal Domein op de Wmo
 • Affiniteit met en aantoonbare kennis van regelgeving binnen het Sociaal Domein (spec. Wmo)
 • Je kunt goed structureren en planmatig werken
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en hebt plezier in goed schrijven
 • Samenwerken is jouw kenmerk

 

Inhuurdesk Talentenregio

Ga naar aanvraag Inschrijven
Stadskantoor
36
01/07/2023
25/05/2023
31/12/2023
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ166246
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Stadskantoor
01/07/2023
31/12/2023
36

Beleidsadviseur Wmo

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

De  gemeente Zwolle is een groeiende gemeente met een sociaal hart. Het college heeft stevige ambities voor de komende jaren geformuleerd in het coalitieakkoord. De beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze ambities binnen het Sociaal Domein. Deze ambities vertalen we in samenspel met de andere afdelingen en met onze partners in de stad en regio naar concrete opgaven en activiteiten.
De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. Hiervoor zijn we meerdere proeftuinen gestart om hulpvragen zoveel mogelijk binnen de sociale basis en in samenspel met ons Sociaal Wijkteam en welzijnspartners op te lossen, zodat het inschakelen van zwaardere zorg minder lang of intensief nodig is.

De komende jaren zetten we de hervorming van het sociaal domein voort. Waardoor inwoners regie kunnen voeren over hun leven en deel kunnen nemen aan kwalitatief goede voorzieningen. Zodat inwoners wanneer dat nodig is tijdelijk en dichtbij ondersteuning kunnen krijgen, die zoveel mogelijk aansluit bij het gewone leven, en ook in die gevallen zelf de regie blijven voeren of de ondersteuning samen vorm geven. Het Sociaal Wijkteam heeft hierin een belangrijke regisserende rol.

Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op de gemeente af waaronder bijvoorbeeld de landelijke hervormingsagenda jeugd en ontwikkelingen om zorg toekomstbestendig te maken middels het Integraal Zorg Akkoord.

Dit ga je doen – de opdracht

Ter vervanging van enkele collega’s en toegenomen nieuwe taken hebben wij de komende maanden een adviseur nodig die de extra handen en denkkracht kan leveren.  Wij zoeken iemand die hands on kan ondersteunen in verschillende opdrachten, waar we de komende maanden inzet moeten plegen of waarvan we nog aan het begin staan om deze opdrachten te formuleren.

De adviseur start met een aantal klussen en werkzaamheden die op korte termijn een stap verder gebracht moeten worden. Bijvoorbeeld het coördineren van en aanpassen van de Wmo-verordening; aanpassen van beleidsregels rond PGB; het ondersteunen bij het opstellen van nieuw beleid rond doelgroepenvervoer en vernieuwen van bijbehorende verordening. Een ander belangrijk onderdeel is het onderhouden van contacten met aanbieders van thuisondersteuning en de afstemming hiervan op de nieuwe ondersteuningsvorm Beschermd Thuis en dagbesteding. Andere opdrachten liggen op het terrein van de opvang en zorg voor Oekraïners of het houden van toezicht op de kwaliteit van zorg.
Deze klussen en werkzaamheden worden veelal zelfstandig uitgevoerd, maar wel binnen een team van adviseurs die als vraagbaak en sparringpartners beschikbaar zijn. De opdracht zal zich de komende maanden verder uitkristalliseren, waarmee de adviseur de kans heeft om eigen talenten hierin in te brengen.

We vragen iemand t.b.v. werkzaamheden binnen de Wmo, we verwachten kennis over de ontwikkelingen binnen de Wmo. Je bent in staat landelijke en lokale ontwikkelingen binnen het sociaal domein te signaleren en te vertalen naar beleid, in afstemming met Sociaal wijkteam en draagt zorg voor (bestuurlijke) advisering.

 • Je kunt een vertaling maken van relevante ontwikkelingen naar de beleidsregels en de verordening Wmo.
 • Je onderhoudt een netwerk met aanbieders thuisondersteuning, participatieraad en andere relevante partners.
 • Je levert een bijdrage aan de beleidscyclus, zoals de jaarrekening en de begroting.
 • Je geeft samen met SWT en de contractmanager uitvoering aan het contract thuisondersteuning.
 • Je bent in staat een netwerk te onderhouden.

Dit ben jij

 • HBO of WO opgeleid
 • Ervaring met het opstellen van verordeningen en beleidsregels
 • Minimaal 2 jaar werkzaam in het Sociaal Domein op de Wmo
 • Affiniteit met en aantoonbare kennis van regelgeving binnen het Sociaal Domein (spec. Wmo)
 • Je kunt goed structureren en planmatig werken
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en hebt plezier in goed schrijven
 • Samenwerken is jouw kenmerk

 

Inloggen