Beleidsmedewerker en projectleider Openbaar Vervoer

Locatie
Utrecht
Startdatum
25/10/2022
Einddatum
25/10/2023
Uren
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ162349
Deel deze aanvraag:

Beleidsmedewerker en projectleider Openbaar Vervoer

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Vanuit het Expertiseteam OV team leveren wij een bijdrage aan een goed functionerend OV voor nu en in de toekomst. Vanuit het team geven wij invulling aan de wettelijke taak van de concessieverlener van het regionale OV (U-OV en Syntus).

Wat ga je doen?
Wij zoeken een inhoudelijk ervaren beleidsmedewerker en projectleider OV die de waarde van het OV in de grotere context van de bereikbaarheidsopgave weet te plaatsen. Je hebt hierbij een verbindende rol tussen enerzijds strategie en beleidsontwikkeling en anderzijds de concrete programma’s en projecten. Je draagt bij aan het benoemen en communiceren van de ov-strategie als onderdeel van de bereikbaarheidsopgave, zowel intern als extern (zoals de U10 en Toekomstbeeld OV). Je denkt hierbij mee op regionaal netwerkniveau waarbij jij ook de vertaling weet te maken naar de vervoerkundige effecten.

Je bent hiermee binnen het Expertiseteam OV een verbindende schakel tussen enerzijds de dagelijkse praktijk van het OV en anderzijds de strategische beleidsontwikkeling. Vanuit dat kader kijk je naar de ontwikkeling van het OV-netwerk inclusief knooppunten op de korte- en (middel)lange termijn. Concreet ga je binnen dit team starten met twee projecten: de BRT corridor BGU (Breda, Gorinchem-Utrecht) en de knooppunten Vianen en Meerkerk. In deze twee projecten pak jij de regie over inhoudelijke project, waarbij je het proces organiseert en uitvoert. Het is van belang dat je hierin zorgvuldig opereert en vanuit overzicht en verbinding inhoud geeft aan jouw rol. Je kan hierin goed schakelen tussen het landelijk en regionaal belang.

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
25/10/2022
29/09/2022
25/10/2023
Provincie Utrecht
SRQ162349
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
25/10/2022
25/10/2023
32

Beleidsmedewerker en projectleider Openbaar Vervoer

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Vanuit het Expertiseteam OV team leveren wij een bijdrage aan een goed functionerend OV voor nu en in de toekomst. Vanuit het team geven wij invulling aan de wettelijke taak van de concessieverlener van het regionale OV (U-OV en Syntus).

Wat ga je doen?
Wij zoeken een inhoudelijk ervaren beleidsmedewerker en projectleider OV die de waarde van het OV in de grotere context van de bereikbaarheidsopgave weet te plaatsen. Je hebt hierbij een verbindende rol tussen enerzijds strategie en beleidsontwikkeling en anderzijds de concrete programma’s en projecten. Je draagt bij aan het benoemen en communiceren van de ov-strategie als onderdeel van de bereikbaarheidsopgave, zowel intern als extern (zoals de U10 en Toekomstbeeld OV). Je denkt hierbij mee op regionaal netwerkniveau waarbij jij ook de vertaling weet te maken naar de vervoerkundige effecten.

Je bent hiermee binnen het Expertiseteam OV een verbindende schakel tussen enerzijds de dagelijkse praktijk van het OV en anderzijds de strategische beleidsontwikkeling. Vanuit dat kader kijk je naar de ontwikkeling van het OV-netwerk inclusief knooppunten op de korte- en (middel)lange termijn. Concreet ga je binnen dit team starten met twee projecten: de BRT corridor BGU (Breda, Gorinchem-Utrecht) en de knooppunten Vianen en Meerkerk. In deze twee projecten pak jij de regie over inhoudelijke project, waarbij je het proces organiseert en uitvoert. Het is van belang dat je hierin zorgvuldig opereert en vanuit overzicht en verbinding inhoud geeft aan jouw rol. Je kan hierin goed schakelen tussen het landelijk en regionaal belang.

 

Inloggen