Bouwkundig medewerker

Locatie
Borne
Startdatum
29/08/2022
Einddatum
31/12/2022
Uren
16
Klant
(DASTwente) Gemeente Borne
Aanvraagnummer
SRQ161459
Deel deze aanvraag:

Taken van een vergunningverlener Wabo:

  • Beoordelen en coördineren van de aangevraagde omgevingsvergunningen (bouw), sloopvergunningen, vooroverlegplannen en principeverzoeken etc.
  • Beoordelen of aanvragen volledig zijn en toetst de aanvragen aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en andere relevante regelgeving. 
  • Adviseren over de te volgen procedure. Je adviseert partijen over aanpassingen van aanvragen om een vergunning of ontheffing mogelijk te maken. Ook voer je eventuele afwijkingsprocedures en adviseert je het college.
  • Je voert overleg met bewoners, bedrijven, instellingen en architecten over de voorgestelde plannen.
  • Je geeft voorlichting aan de aanvragers over de status van de aangevraagde vergunning en zorgt voor een correcte afhandeling van de aanvragen en bewaakt de termijnen.

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
Borne
16
29/08/2022
05/08/2022
31/12/2022
(DASTwente) Gemeente Borne
SRQ161459
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Borne
29/08/2022
31/12/2022
16

Taken van een vergunningverlener Wabo:

  • Beoordelen en coördineren van de aangevraagde omgevingsvergunningen (bouw), sloopvergunningen, vooroverlegplannen en principeverzoeken etc.
  • Beoordelen of aanvragen volledig zijn en toetst de aanvragen aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en andere relevante regelgeving. 
  • Adviseren over de te volgen procedure. Je adviseert partijen over aanpassingen van aanvragen om een vergunning of ontheffing mogelijk te maken. Ook voer je eventuele afwijkingsprocedures en adviseert je het college.
  • Je voert overleg met bewoners, bedrijven, instellingen en architecten over de voorgestelde plannen.
  • Je geeft voorlichting aan de aanvragers over de status van de aangevraagde vergunning en zorgt voor een correcte afhandeling van de aanvragen en bewaakt de termijnen.
Inloggen