Business controller

Locatie
Zeist
Startdatum
01/02/2021
Einddatum
30/04/2021
Uren
40
Klant
PGGM N.V.
Aanvraagnummer
SRQ147542
Deel deze aanvraag:

Deze aanvraag staat opnieuw open, omdat de geselecteerde kandidaat wellicht een andere opdracht heeft. De reserve kandidaten van de eerdere aanvraag worden momenteel opnieuw gescreend. Mocht de manager daar een intake mee willen inplannen, nemen we contact op.

NOTE:

Op deze aanvraag kunnen ALLEEN gedetacheerde/consultants op aangeboden worden. Geen ZZP’ers/Freelancers!

De CV’s van kandidaten worden beoordeeld op de benoemde punten in de beoordelingscriteria. We willen jullie verzoeken om de beoordelingscriteria terug te laten komen in het CV met daarop antwoord of de kandidaat hier wel of niet aan voldoet. Dit helpt ons meer inzicht te geven in de expertise van de kandidaat.

De kandidaat dient per direct beschikbaar te zijn, niet later dan 8-2-2021 voor minimaal 36 uur. 

5 CV’s komen op de shortlist en krijgen de status ‘ingediend bij klant’ na 1 werkdag. Overige kandidaten komen op de reservelijst.

De manager is niet gediend van direct telefonisch contact. Er is 24 uur de tijd om vragen te stellen in de portal.

Functieprofiel Business controller. 
Inhoud: 

Binnen Finance & Control is een functie beschikbaar op het vlak van corporate control in het team Business Control. Duur 2-3 maanden met de optie tot verlenging.

Krijg jij energie van het inbedden van de P&C cyclus door het opstellen van methodiek en detailplanningen voor de producten en capaciteit? En wil je meedenken en helpen bij het wijze waarop we deze P&C cyclus onderdeel gaan maken van de standaard werkwijze voor het team Business Control? Dan zijn wij op zoek naar jou. Daarnaast zal je gevraagd worden te ondersteunen bij inhoudelijke vraagstukken op het vlak van corporate control.

Gegeven de veelheid aan vraagstukken op het vlak van financiële besturing van de PGGM-organisatie en de beschikbare capaciteit in binnen het team Business Control is de volgende functie ontstaan.

Maak voor het team Business Control op basis van de deelproducten een detailplanning van de P&C cyclus en ontwikkel een capaciteitplanning tool waarmee de veelheid van vraagstukken (buiten de P&C cyclus) eenduidig geprioriteerd en in de tijd gepland kan worden.  
De detailplanning dient handzaam te zijn met een zichtbare samenhang tussen (planning van) producten waarmee efficiënt gewerkt kan worden vanuit een eenduidige communicatie.
De capaciteitsplanning tool moet gebruiksvriendelijk zijn, wekelijks kunnen worden gebruikt en de volgende doelen dienen:  
– op basis van een uitgewerkt voorstel (format) worden capaciteits- en/of  inhoudelijke vraagstukken ingediend en besproken,
– capaciteitsvraagstukken worden in de tijd geprioriteerd,
– voortgang op lopende vraagstukken wordt – by exception – besproken en waar nodig worden aanpalende besluiten voorbereid om doelstellingen te realiseren.

Jouw Profiel:
– Je bent per direct beschikbaar voor 40 uur in de week
– Je hebt relevante werkervaring (3-5 jaar) met het opzetten van capaciteitsplanningen & productplanningen en de tooling daarop.
– Je hebt leidinggevende ervaring/ weet een team aan te sturen vanuit ervaring. 
– Je bent nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd en zelfstandig. 
– Ervaring in de financiële dienstverlening is een pré

Ben jij in staat om ons te helpen bij het plannen, structureren en organiseren van de P&C-producten in het belang van een goede financiële besturing van PGGM? En heb je daarnaast ook relevante inhoudelijke ervaring op het vlak van corporate control? Dan kom ik graag met jou in contact.

Afdeling: Finance & Control
Finance & Control is verantwoordelijk voor het financiële besturingsmodel van PGGM. Daarbij is het team verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie ten behoeve van de Executive Committee en het unitmanagement. Dit zowel binnen de reguliere Planning & Controlcyclus als op ad hoc basis.

Het team Business Controller (ca 14 fte) faciliteert het Executive Committee en het management bij de uitvoering van strategische doelstellingen en bij een beheerste en efficiënte bedrijfsvoering door het geven van (realtime) inzichten, stuurinformatie en (on)gevraagd advies.

Business Control creëert performance informatie vanuit een meerjarenperspectief om zo het Executive Committee en het unitmanagement in staat te stellen te sturen op de realisatie van de (strategische) doelstellingen en de activiteiten vanuit de strategiekaart (OGSM Vested).  Daarnaast draagt het team middels de P&C cyclus zorg voor een instrumentarium om een integrale informatievoorziening mogelijk te maken en deze op een effectieve en efficiënte manier onder de aandacht van het verantwoordelijk management te krijgen.
Business Control vormt de ‘countervailing power’ ten opzichte van het management op het gebied van sturing op (strategische) doelen en de valuedrivers in de strategiekaart (OGSM Vested). Zij is erop gericht om vanuit kennis van de  bedrijfsvoering impact te realiseren vanuit inzichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt en voortgebouwd op de input van Financial Control. Business Control heeft korte lijnen met het verantwoordelijk lijnmanagement en zoekt de challenge op basis van (stuur)informatie. Daarnaast wordt Business Control betrokken bij specifieke vraagstukken op het gebied van business cases, projecten, klantrentabiliteit en marktanalyses.  
Een belangrijk ‘product’ is de vormgeving van de P&C cyclus zelf, een middel om de gewenste integrale performance informatie onder de aandacht van het verantwoordelijk management te brengen. Middels deze P&C cyclus worden
zowel de producten van Finance & Control als de producten van Risk, Compliance en Internal Audit ondergebracht, alsmede de producten van andere disciplines (bv. Mens&Organisatie, Voortdurend Verbeteren etc.)

De belangrijkste producten vanuit Finance & Control binnen deze P&C cyclus zijn:
– het meerjarenplan: doorlopend in ontwikkeling ten behoeve van de lange termijn sturing op de visie en strategie van PGGM.
– het jaarplan: een overzicht van de indicatoren, de geplande acties en de niet-financiële en financiële targets ten aanzien van de strategiekaart en de daarin opgenomen valuedrivers. Het jaarplan wordt opgesteld zowel op niveau van Executive Committee als op unitniveau.
– Beleidsstukken: informatiebeleid, besturingsbeleid etc.
– De maandrapportages, waarin het management op de hoogte wordt gesteld van de stand van zaken en aandacht wordt gevraagd voor specifieke ontwikkelingen en evt. benodigde bijsturing. Ook dit gebeurt op niveau van Executive Committee als op unitniveau.
– Specifieke rapportages, bv. op het gebied van projecten (prioriteitstelling, voortgang), klantrentabiliteit, marktanalyses etc.
– Ad hoc rapportage’s, business cases etc.

 

Inhuurdesk PGGM

Inschrijven
Zeist
40
01/02/2021
22/01/2021
30/04/2021
PGGM N.V.
SRQ147542
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Zeist
01/02/2021
30/04/2021
40

Deze aanvraag staat opnieuw open, omdat de geselecteerde kandidaat wellicht een andere opdracht heeft. De reserve kandidaten van de eerdere aanvraag worden momenteel opnieuw gescreend. Mocht de manager daar een intake mee willen inplannen, nemen we contact op.

NOTE:

Op deze aanvraag kunnen ALLEEN gedetacheerde/consultants op aangeboden worden. Geen ZZP’ers/Freelancers!

De CV’s van kandidaten worden beoordeeld op de benoemde punten in de beoordelingscriteria. We willen jullie verzoeken om de beoordelingscriteria terug te laten komen in het CV met daarop antwoord of de kandidaat hier wel of niet aan voldoet. Dit helpt ons meer inzicht te geven in de expertise van de kandidaat.

De kandidaat dient per direct beschikbaar te zijn, niet later dan 8-2-2021 voor minimaal 36 uur. 

5 CV’s komen op de shortlist en krijgen de status ‘ingediend bij klant’ na 1 werkdag. Overige kandidaten komen op de reservelijst.

De manager is niet gediend van direct telefonisch contact. Er is 24 uur de tijd om vragen te stellen in de portal.

Functieprofiel Business controller. 
Inhoud: 

Binnen Finance & Control is een functie beschikbaar op het vlak van corporate control in het team Business Control. Duur 2-3 maanden met de optie tot verlenging.

Krijg jij energie van het inbedden van de P&C cyclus door het opstellen van methodiek en detailplanningen voor de producten en capaciteit? En wil je meedenken en helpen bij het wijze waarop we deze P&C cyclus onderdeel gaan maken van de standaard werkwijze voor het team Business Control? Dan zijn wij op zoek naar jou. Daarnaast zal je gevraagd worden te ondersteunen bij inhoudelijke vraagstukken op het vlak van corporate control.

Gegeven de veelheid aan vraagstukken op het vlak van financiële besturing van de PGGM-organisatie en de beschikbare capaciteit in binnen het team Business Control is de volgende functie ontstaan.

Maak voor het team Business Control op basis van de deelproducten een detailplanning van de P&C cyclus en ontwikkel een capaciteitplanning tool waarmee de veelheid van vraagstukken (buiten de P&C cyclus) eenduidig geprioriteerd en in de tijd gepland kan worden.  
De detailplanning dient handzaam te zijn met een zichtbare samenhang tussen (planning van) producten waarmee efficiënt gewerkt kan worden vanuit een eenduidige communicatie.
De capaciteitsplanning tool moet gebruiksvriendelijk zijn, wekelijks kunnen worden gebruikt en de volgende doelen dienen:  
– op basis van een uitgewerkt voorstel (format) worden capaciteits- en/of  inhoudelijke vraagstukken ingediend en besproken,
– capaciteitsvraagstukken worden in de tijd geprioriteerd,
– voortgang op lopende vraagstukken wordt – by exception – besproken en waar nodig worden aanpalende besluiten voorbereid om doelstellingen te realiseren.

Jouw Profiel:
– Je bent per direct beschikbaar voor 40 uur in de week
– Je hebt relevante werkervaring (3-5 jaar) met het opzetten van capaciteitsplanningen & productplanningen en de tooling daarop.
– Je hebt leidinggevende ervaring/ weet een team aan te sturen vanuit ervaring. 
– Je bent nauwkeurig, analytisch, gedetailleerd en zelfstandig. 
– Ervaring in de financiële dienstverlening is een pré

Ben jij in staat om ons te helpen bij het plannen, structureren en organiseren van de P&C-producten in het belang van een goede financiële besturing van PGGM? En heb je daarnaast ook relevante inhoudelijke ervaring op het vlak van corporate control? Dan kom ik graag met jou in contact.

Afdeling: Finance & Control
Finance & Control is verantwoordelijk voor het financiële besturingsmodel van PGGM. Daarbij is het team verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie ten behoeve van de Executive Committee en het unitmanagement. Dit zowel binnen de reguliere Planning & Controlcyclus als op ad hoc basis.

Het team Business Controller (ca 14 fte) faciliteert het Executive Committee en het management bij de uitvoering van strategische doelstellingen en bij een beheerste en efficiënte bedrijfsvoering door het geven van (realtime) inzichten, stuurinformatie en (on)gevraagd advies.

Business Control creëert performance informatie vanuit een meerjarenperspectief om zo het Executive Committee en het unitmanagement in staat te stellen te sturen op de realisatie van de (strategische) doelstellingen en de activiteiten vanuit de strategiekaart (OGSM Vested).  Daarnaast draagt het team middels de P&C cyclus zorg voor een instrumentarium om een integrale informatievoorziening mogelijk te maken en deze op een effectieve en efficiënte manier onder de aandacht van het verantwoordelijk management te krijgen.
Business Control vormt de ‘countervailing power’ ten opzichte van het management op het gebied van sturing op (strategische) doelen en de valuedrivers in de strategiekaart (OGSM Vested). Zij is erop gericht om vanuit kennis van de  bedrijfsvoering impact te realiseren vanuit inzichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt en voortgebouwd op de input van Financial Control. Business Control heeft korte lijnen met het verantwoordelijk lijnmanagement en zoekt de challenge op basis van (stuur)informatie. Daarnaast wordt Business Control betrokken bij specifieke vraagstukken op het gebied van business cases, projecten, klantrentabiliteit en marktanalyses.  
Een belangrijk ‘product’ is de vormgeving van de P&C cyclus zelf, een middel om de gewenste integrale performance informatie onder de aandacht van het verantwoordelijk management te brengen. Middels deze P&C cyclus worden
zowel de producten van Finance & Control als de producten van Risk, Compliance en Internal Audit ondergebracht, alsmede de producten van andere disciplines (bv. Mens&Organisatie, Voortdurend Verbeteren etc.)

De belangrijkste producten vanuit Finance & Control binnen deze P&C cyclus zijn:
– het meerjarenplan: doorlopend in ontwikkeling ten behoeve van de lange termijn sturing op de visie en strategie van PGGM.
– het jaarplan: een overzicht van de indicatoren, de geplande acties en de niet-financiële en financiële targets ten aanzien van de strategiekaart en de daarin opgenomen valuedrivers. Het jaarplan wordt opgesteld zowel op niveau van Executive Committee als op unitniveau.
– Beleidsstukken: informatiebeleid, besturingsbeleid etc.
– De maandrapportages, waarin het management op de hoogte wordt gesteld van de stand van zaken en aandacht wordt gevraagd voor specifieke ontwikkelingen en evt. benodigde bijsturing. Ook dit gebeurt op niveau van Executive Committee als op unitniveau.
– Specifieke rapportages, bv. op het gebied van projecten (prioriteitstelling, voortgang), klantrentabiliteit, marktanalyses etc.
– Ad hoc rapportage’s, business cases etc.

 

Inloggen