Communicatieadviseur

Locatie
Utrecht
Startdatum
01/09/2020
Einddatum
31/08/2021
Uren
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ142719
Deel deze aanvraag:
Functiecategorie Provincie Utrecht
Functie Senior adviseur strategisch – operationeel  
Functietitel 2 (hands on) senior adviseurs communicatie
Schaal 11
Functiebeschrijving Heb jij ruime ervaring in het vormgeven en coördineren van de communicatie over de uitvoering van beleid? Heb je affiniteit met het groene domein? Beschik je over een goed organiserend vermogen, maar ben je ook bereid zelf de handen uit de mouwen te steken?  Doe je dat graag voor dossiers die elke dag in de belangstelling staan en een grote maatschappelijke impact hebben, lees dan snel verder over deze uitdagende functies bij het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 van BIJ12!,

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (AdviesCommissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
  • En met ondersteuning vanuit het team bedrijfsvoering.

Wij zijn opzoek naar 2 (hands on) senior communicatie adviseurs voor enerzijds het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 en anderzijds het team Communicatie binnen Bedrijfsvoering. Een aanbieding vanuit 1 leverancier heeft hierbij de sterke voorkeur, dan wel een gezamenlijke aanbieding vanuit afzonderlijke leveranciers. Alleen indien beide aangeboden adviseurs geschikt worden geacht zal gunning voor beide rollen plaatsvinden. Gunning voor 1 van beide rollen kan derhalve aan de orde zijn.
Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij het Interprovinciale programmaorganisatie  stikstof (IPS) en daarmee de 12 provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning.

Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 20 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.

Team Bedrijfsvoering
Het Team Bedrijfsvoering faciliteert de organisatie door een professionele ondersteuning op diverse vakgebieden: communicatie, inkoop, financiën, bedrijfsjuridisch zaken, HR, de balie en het vergadercentrum. Het Team Bedrijfsvoering ondersteunt alle afzonderlijke units binnen BIJ12 en BIJ12 als geheel op de verschillende disciplines van bedrijfsvoering zowel op operationeel als tactisch en strategisch niveau

Waaraan werk je mee in het Expertise team Stikstof en Natura 2000?

Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw.

Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof. Bij het IPS werken daarnaast ook programma ondersteuners en juristen. De communicatie vanuit het IPS staat onder regie van een senior communicatieadviseur.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren communicatie adviseur die de communicatie voor en vanuit het Expertiseteam op een hoger niveau kan brengen. Je doet dit in een zeer dynamisch en politiek-bestuurlijk dossier, waardoor je snel moet kunnen voorzien in adviezen of producten op het daarvoor gewenste niveau. Dat doe je ter ondersteuning van de Interprovinciale Programma organisatie stikstof en daarvoor werk je nauw samen met de communicatie adviseur en woordvoerder van het IPO. Jouw rol is daarbij een vertaling te geven aan de strategie die vanuit het IPS ontwikkeld wordt.

Vanuit BIJ12 ondersteun jij hierin door enerzijds als volwaardig sparringpartner te fungeren, maar anderzijds ook op het gewenste niveau in de daarvoor ondersteunende communicatie producten te voorzien en deze te (laten) ontwikkelen en produceren.
Jij draagt hiervoor bij aan de nieuwsbrief voor de IPS, voorziet in organogrammen, infographics of andere producten ter ondersteuning van de boodschappen van provincies. Het gaat om een veelzijdig takenpakket, waar ook veel hands on gewerkt moet worden. Een zeer goede schrijfvaardigheid, flexibiliteit, feeling voor een politiek-bestuurlijk dossier en inspelen op de communicatiebehoefte op dat moment zijn hierbij belangrijke eigenschappen.

Daarnaast maak je deel uit van het Expertiseteam zelf en ben jij vanuit BIJ12 het eerste aanspreekpunt ten aanzien van de communicatieproducten die wij als BIJ12 leveren. Naast de producten ter rechtstreekse ondersteuning van de IPS, moet hierbij ook gedacht worden aan de gewenste professionalisering van de website van het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 en het neerzetten van dit Informatiepunt als `brand’.  Verder is het team op allerlei deelonderwerpen actief binnen het stikstofdossier, variërend van natuur, vergunningverlening en het rekenmodel AERIUS. Jij voorziet ook daarvoor zo nodig in de ondersteunende communicatieproducten en toont hierin een pro actieve, initiërende opstelling. Hierbij werk je samen met het communicatieteam dat vanuit bedrijfsvoering zorgdraagt voor de communicatie BIJ12 breed.

Resumerend breng jij het team de gewenste ruime ervaring op het vlak van communicatie, vindt jij het leuk om dit op een zeer politiek-bestuurlijk dossier te doen en krijg jij energie van het organiseren en uitvoering geven van de daarvoor benodigde producten voor provincies.  

Gemiddeld 2 x 20  uur per week
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden

Verlenging na het eerste jaar is afhankelijk van de beschikbaarheid van de financiering vanuit de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof voor de rol binnen het Expertiseteam en van de noodzaak tot voortzetting vervanging bij de rol binnen bedrijfsvoering. Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Waaraan werk je mee vanuit het team Bedrijfsvoering.

(tijdelijke vervanging i.v.m. vakantie/ziekte)

Het team Communicatie maakt onderdeel uit van Bedrijfsvoering. Communicatie ondersteunt BIJ12 (intern en extern) en de afzonderlijke units met communicatieadvies en uitvoering van de communicatie. Dit kan dus betekenen dat je met zeer uiteenlopende onderwerpen werkt. Deze vinden hoofdzakelijk plaats voor de thema’s waarvoor BIJ12 de provincies ondersteunen en waarbij het zwaartepunt ligt op het groene domein. Zie voor nadere informatie hierover onze website: https://www.bij12.nl/over-bij12/. Denk aan opstellen van communicatieadvies, maar ook uitvoerende werkzaamheden zoals schrijven van teksten voor intranet, SharePoint, internet, social media, nieuwsbrieven, online mediamonitoring via Coosto, laten maken van video’s, infographics, foto’s, printmateriaal en andere communicatiemiddelen. Ervaring met het werken met WordPress en Webpower is een pre.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
40
01/09/2020
22/07/2020
31/08/2021
Provincie Utrecht
SRQ142719
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
01/09/2020
31/08/2021
40
Functiecategorie Provincie Utrecht
Functie Senior adviseur strategisch – operationeel  
Functietitel 2 (hands on) senior adviseurs communicatie
Schaal 11
Functiebeschrijving Heb jij ruime ervaring in het vormgeven en coördineren van de communicatie over de uitvoering van beleid? Heb je affiniteit met het groene domein? Beschik je over een goed organiserend vermogen, maar ben je ook bereid zelf de handen uit de mouwen te steken?  Doe je dat graag voor dossiers die elke dag in de belangstelling staan en een grote maatschappelijke impact hebben, lees dan snel verder over deze uitdagende functies bij het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 van BIJ12!,

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (AdviesCommissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
  • En met ondersteuning vanuit het team bedrijfsvoering.

Wij zijn opzoek naar 2 (hands on) senior communicatie adviseurs voor enerzijds het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 en anderzijds het team Communicatie binnen Bedrijfsvoering. Een aanbieding vanuit 1 leverancier heeft hierbij de sterke voorkeur, dan wel een gezamenlijke aanbieding vanuit afzonderlijke leveranciers. Alleen indien beide aangeboden adviseurs geschikt worden geacht zal gunning voor beide rollen plaatsvinden. Gunning voor 1 van beide rollen kan derhalve aan de orde zijn.
Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij het Interprovinciale programmaorganisatie  stikstof (IPS) en daarmee de 12 provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning.

Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 20 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.

Team Bedrijfsvoering
Het Team Bedrijfsvoering faciliteert de organisatie door een professionele ondersteuning op diverse vakgebieden: communicatie, inkoop, financiën, bedrijfsjuridisch zaken, HR, de balie en het vergadercentrum. Het Team Bedrijfsvoering ondersteunt alle afzonderlijke units binnen BIJ12 en BIJ12 als geheel op de verschillende disciplines van bedrijfsvoering zowel op operationeel als tactisch en strategisch niveau

Waaraan werk je mee in het Expertise team Stikstof en Natura 2000?

Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw.

Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof. Bij het IPS werken daarnaast ook programma ondersteuners en juristen. De communicatie vanuit het IPS staat onder regie van een senior communicatieadviseur.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren communicatie adviseur die de communicatie voor en vanuit het Expertiseteam op een hoger niveau kan brengen. Je doet dit in een zeer dynamisch en politiek-bestuurlijk dossier, waardoor je snel moet kunnen voorzien in adviezen of producten op het daarvoor gewenste niveau. Dat doe je ter ondersteuning van de Interprovinciale Programma organisatie stikstof en daarvoor werk je nauw samen met de communicatie adviseur en woordvoerder van het IPO. Jouw rol is daarbij een vertaling te geven aan de strategie die vanuit het IPS ontwikkeld wordt.

Vanuit BIJ12 ondersteun jij hierin door enerzijds als volwaardig sparringpartner te fungeren, maar anderzijds ook op het gewenste niveau in de daarvoor ondersteunende communicatie producten te voorzien en deze te (laten) ontwikkelen en produceren.
Jij draagt hiervoor bij aan de nieuwsbrief voor de IPS, voorziet in organogrammen, infographics of andere producten ter ondersteuning van de boodschappen van provincies. Het gaat om een veelzijdig takenpakket, waar ook veel hands on gewerkt moet worden. Een zeer goede schrijfvaardigheid, flexibiliteit, feeling voor een politiek-bestuurlijk dossier en inspelen op de communicatiebehoefte op dat moment zijn hierbij belangrijke eigenschappen.

Daarnaast maak je deel uit van het Expertiseteam zelf en ben jij vanuit BIJ12 het eerste aanspreekpunt ten aanzien van de communicatieproducten die wij als BIJ12 leveren. Naast de producten ter rechtstreekse ondersteuning van de IPS, moet hierbij ook gedacht worden aan de gewenste professionalisering van de website van het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 en het neerzetten van dit Informatiepunt als `brand’.  Verder is het team op allerlei deelonderwerpen actief binnen het stikstofdossier, variërend van natuur, vergunningverlening en het rekenmodel AERIUS. Jij voorziet ook daarvoor zo nodig in de ondersteunende communicatieproducten en toont hierin een pro actieve, initiërende opstelling. Hierbij werk je samen met het communicatieteam dat vanuit bedrijfsvoering zorgdraagt voor de communicatie BIJ12 breed.

Resumerend breng jij het team de gewenste ruime ervaring op het vlak van communicatie, vindt jij het leuk om dit op een zeer politiek-bestuurlijk dossier te doen en krijg jij energie van het organiseren en uitvoering geven van de daarvoor benodigde producten voor provincies.  

Gemiddeld 2 x 20  uur per week
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden

Verlenging na het eerste jaar is afhankelijk van de beschikbaarheid van de financiering vanuit de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof voor de rol binnen het Expertiseteam en van de noodzaak tot voortzetting vervanging bij de rol binnen bedrijfsvoering. Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Waaraan werk je mee vanuit het team Bedrijfsvoering.

(tijdelijke vervanging i.v.m. vakantie/ziekte)

Het team Communicatie maakt onderdeel uit van Bedrijfsvoering. Communicatie ondersteunt BIJ12 (intern en extern) en de afzonderlijke units met communicatieadvies en uitvoering van de communicatie. Dit kan dus betekenen dat je met zeer uiteenlopende onderwerpen werkt. Deze vinden hoofdzakelijk plaats voor de thema’s waarvoor BIJ12 de provincies ondersteunen en waarbij het zwaartepunt ligt op het groene domein. Zie voor nadere informatie hierover onze website: https://www.bij12.nl/over-bij12/. Denk aan opstellen van communicatieadvies, maar ook uitvoerende werkzaamheden zoals schrijven van teksten voor intranet, SharePoint, internet, social media, nieuwsbrieven, online mediamonitoring via Coosto, laten maken van video’s, infographics, foto’s, printmateriaal en andere communicatiemiddelen. Ervaring met het werken met WordPress en Webpower is een pre.
 

Inloggen