Contactpersoon buitengebied gemeente Raalte

Locatie
Raalte
Startdatum
01/07/2020
Einddatum
31/12/2021
Uren
16
Klant
(Talentenregio) Gemeente Raalte
Aanvraagnummer
SRQ140406
Deel deze aanvraag:

Contactpersoon buitengebied gemeente Raalte

Het Raalter buitengebied is – net als in de rest van Nederland –  in beweging en we zien dat vraagstukken van agrarische ondernemers en inwoners op het buitengebied complexer worden.
Er zijn veel ontwikkelingen in de landbouw, op het gebied van duurzame energie, recreatie en toerisme en nieuw ondernemerschap. Dit zorgt soms voor onzekerheid en extra druk op (agrarisch) ondernemers. Daarbij zien we landelijk bijvoorbeeld dat er een kloof bestaat tussen agrariërs en hulpverleningsinstanties. Ze zijn onvoldoende van elkaars bestaan op de hoogte en niet alle hulpverleningsinstanties zijn even goed bekend met de doelgroep agrariërs en de specifieke problematiek van het buitengebied. Hierdoor weten agrarisch ondernemers en inwoners in het buitengebied het juiste loket niet altijd te vinden en/of voelen ze zich niet altijd begrepen.

Als onafhankelijke contactpersoon buiten functioneer je als schakel tussen inwoner/ondernemer en gemeente en geeft onafhankelijk advies aan de keukentafel. Je weet wat er speelt in het buitengebied en kan actief met (agrarische) ondernemers en inwoners meedenken en helpen met het beantwoorden van vragen en kan je doorverwijzen naar de juiste specialisten.
Daarnaast onderzoek je welke vraagstukken leven onder agrarisch ondernemers  en andere inwoners in het buitengebied en adviseer je ons op welke manier we de rol van de contactpersoon buitengebied in de toekomst het beste kunnen inzetten.
Dit zodat ons buitengebied een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Inhoudelijke en gebiedskennis

 • Hij/zij moet een goede kennis hebben van het buitengebied van inwoners en ondernemers;
 • hij/zij heeft een netwerk in en gebiedskennis van het buitengebied van de gemeente Raalte en bij voorkeur heel Salland of is aantoonbaar in staat snel een netwerk en gebiedskennis op te bouwen;
 • hij/zij heeft kennis en achtergrond heeft vanuit het sociaal domein;
 • hij/zij heeft voldoende kennis van de ontwikkelingen in het gebied wat betreft de sociale loketten, agrarische sector, regelingen, bestaande ondersteunende diensten, commercieel en loketten bij de overheid om mensen te kunnen verwijzen;
 • Minimaal HBO opleiding
 • verder is ervaring met een aantal van de volgende onderwerpen een pré
 • Landbouw
 • Natuur en landschap
 • Kavelruilprocessen
 • Energiebesparing en -productie op het platteland
 • Ruimtelijke ordening en kwaliteit op het platteland
 • Innovaties op het platteland
 • Bedrijfseconomie/businesscase maken
 • Wonen in het buitengebied

Vaardigheden

 • Hij/zij beschikt over voldoende capaciteit en talenten om op juiste manier in gesprek te geraken met inwoners en ondernemers in de knel. Hij/zij weet coachend en begeleidend op te treden;
 • hij/zij is in staat zelfstandig de functie uit te voeren en rapporteert per kwartaal aan de gemeente;
 • Hij/zij is instaat om analytisch te denken en de gemeente een advies te geven over de toekomstige invulling van de coördinator buitengebied.
 • hij/zij is in staat samen te werken en af te stemmen met de Erfcoach van de provincie.

Positie

 • Hij/zij moet kunnen opereren als onafhankelijke persoon los van overheden, maatschappelijke organisaties en instanties;

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Raalte
16
01/07/2020
07/05/2020
31/12/2021
(Talentenregio) Gemeente Raalte
SRQ140406
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Raalte
01/07/2020
31/12/2021
16

Contactpersoon buitengebied gemeente Raalte

Het Raalter buitengebied is – net als in de rest van Nederland –  in beweging en we zien dat vraagstukken van agrarische ondernemers en inwoners op het buitengebied complexer worden.
Er zijn veel ontwikkelingen in de landbouw, op het gebied van duurzame energie, recreatie en toerisme en nieuw ondernemerschap. Dit zorgt soms voor onzekerheid en extra druk op (agrarisch) ondernemers. Daarbij zien we landelijk bijvoorbeeld dat er een kloof bestaat tussen agrariërs en hulpverleningsinstanties. Ze zijn onvoldoende van elkaars bestaan op de hoogte en niet alle hulpverleningsinstanties zijn even goed bekend met de doelgroep agrariërs en de specifieke problematiek van het buitengebied. Hierdoor weten agrarisch ondernemers en inwoners in het buitengebied het juiste loket niet altijd te vinden en/of voelen ze zich niet altijd begrepen.

Als onafhankelijke contactpersoon buiten functioneer je als schakel tussen inwoner/ondernemer en gemeente en geeft onafhankelijk advies aan de keukentafel. Je weet wat er speelt in het buitengebied en kan actief met (agrarische) ondernemers en inwoners meedenken en helpen met het beantwoorden van vragen en kan je doorverwijzen naar de juiste specialisten.
Daarnaast onderzoek je welke vraagstukken leven onder agrarisch ondernemers  en andere inwoners in het buitengebied en adviseer je ons op welke manier we de rol van de contactpersoon buitengebied in de toekomst het beste kunnen inzetten.
Dit zodat ons buitengebied een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Inhoudelijke en gebiedskennis

 • Hij/zij moet een goede kennis hebben van het buitengebied van inwoners en ondernemers;
 • hij/zij heeft een netwerk in en gebiedskennis van het buitengebied van de gemeente Raalte en bij voorkeur heel Salland of is aantoonbaar in staat snel een netwerk en gebiedskennis op te bouwen;
 • hij/zij heeft kennis en achtergrond heeft vanuit het sociaal domein;
 • hij/zij heeft voldoende kennis van de ontwikkelingen in het gebied wat betreft de sociale loketten, agrarische sector, regelingen, bestaande ondersteunende diensten, commercieel en loketten bij de overheid om mensen te kunnen verwijzen;
 • Minimaal HBO opleiding
 • verder is ervaring met een aantal van de volgende onderwerpen een pré
 • Landbouw
 • Natuur en landschap
 • Kavelruilprocessen
 • Energiebesparing en -productie op het platteland
 • Ruimtelijke ordening en kwaliteit op het platteland
 • Innovaties op het platteland
 • Bedrijfseconomie/businesscase maken
 • Wonen in het buitengebied

Vaardigheden

 • Hij/zij beschikt over voldoende capaciteit en talenten om op juiste manier in gesprek te geraken met inwoners en ondernemers in de knel. Hij/zij weet coachend en begeleidend op te treden;
 • hij/zij is in staat zelfstandig de functie uit te voeren en rapporteert per kwartaal aan de gemeente;
 • Hij/zij is instaat om analytisch te denken en de gemeente een advies te geven over de toekomstige invulling van de coördinator buitengebied.
 • hij/zij is in staat samen te werken en af te stemmen met de Erfcoach van de provincie.

Positie

 • Hij/zij moet kunnen opereren als onafhankelijke persoon los van overheden, maatschappelijke organisaties en instanties;

 

Inloggen