Contract- en Leveranciersmanager

Locatie
Utrecht
Startdatum
01/03/2022
Einddatum
28/02/2023
Uren
36
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ157193
Deel deze aanvraag:

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.
 
Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.
 

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.
 
Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concernbreed als organisatiespecifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT diensten en oplossingen. Je gaat werken vanuit het cluster Servicemanagement (SM).

De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij elk domein zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en door ontwikkelen. I&A verzorgt alleen de generieke informatievoorzieningen en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn:

 • Business informatiemanagement
 • Procesanalyse en -ontwerp
 • Business – en informatie analyse
 • Architectuur
 • Informatiebeveiliging & privacy
 • Informatiebeheer en archivering
 • Portfolio-, programma en projectmanagement
 • Functioneel- en applicatiebeheer
 • ICT infrastructuur en werkplekbeheer
 • Data- en gegevensmanagement
 • Innovatiemanagement

Wat ga je doen?
Als je bij ons start kom je terecht aan de IV kant in het cluster Service Management (SM). Dit cluster omvat onder andere Software Asset Management, Incident-, Problem-, Configuratie-, Change-, Contract- en Leveranciersmanagement. Het cluster is bezig met een nieuwe start. Naast een aantal huidige collega’s, zullen er komend jaar ook nieuwe collega’s bijkomen, waaronder jij wellicht! Tevens zullen we de processen verbeteren. We verwachten dus iemand die samen met ons de veranderingen wil aanpakken.

Jij brengt jouw expertise in bij het team I&A, bewaakt de uitvoering van de contracten (het 4-ogen principe), standaardiseert waar mogelijk en adviseert het management over het optimaliseren van het contractbeheer en -management. Als Contract- en Leveranciersmanager ben je bij het gehele traject betrokken. Je start met de aanbesteding en werkt hierbij nauw samen met collega’s. Je streeft naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Als contractmanager zorg je voor de juiste inhoud in de contracten, denk hierbij aan de verantwoordelijkheden, verplichtingen (SLA), voorwaarden en tarieven. Als leveranciersmanager stuur je op het realiseren van de met het contract beoogde doelstellingen, door tijdens de uitvoeringsfase van een contract proactief de naleving te bewaken. Daarnaast los je mogelijke onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en hiaten binnen het contract op en stuur je op het beheersen van alle met het contract gepaard gaande risico’s.

Enkele werkzaamheden zijn:

 • Specificaties voor de aanbestedingen opstellen samen met de inkoper en andere stakeholders
 • Adviseren over en sturen op de beste naleving van de contracteisen gekeken naar efficiency, effectiviteit en de mogelijkheden van de markt
 • Voor specifieke contracten het periodiek bewaken van de overeengekomen prestatieafspraken (KPI’s) uit de contracten, zowel in financiële zin als inhoudelijk. Dit geldt voor specifiek gevoelige en strategische ICT-outsourcing contracten en kernapplicaties. Je adviseert de stakeholders over jouw bevindingen. Dit alles volgens de geldende rechtmatigheidsprincipes. 
 • Het kort schakelen met de servicemanagers van de leveranciers van de verschillende Infra en software contracten teneinde de continuïteit van de ICT dienstverlening te waarborgen.
 • Het contractuele wijzigingsproces beheersen en de opvolging daarvan verzorgen en op termijn deze kennis overbrengen naar de procesbeheerders. 
 • Een sparringpartner zijn voor een contracteigenaar en deze helpen met het managen van de leverancier en het contract.
 • Het opstellen van overzichten van contracten. Draagt zorg voor het opstellen van leveranciersbeoordelingen aan de hand van KPI’s door de procesbeheerders. Ook houd je toezicht op het opstellen van risicodossiers kwaliteitsmanagement.  
 • De afloop van contracten en de mogelijkheden die zich daarmee voordoen tijdig aangeven. Dit kan bijvoorbeeld middels het formuleren van inkoopstrategieën en het organiseren van evaluaties.  
 • Het proces bewaken rond de periodieke rapportages van de contractpartijen welke ontvangen worden door de procesbeheerders in de rapportagegesprekken en brengt waar nodig verbeteringen aan.

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
36
01/03/2022
14/01/2022
28/02/2023
Provincie Utrecht
SRQ157193
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
01/03/2022
28/02/2023
36

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.
 
Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.
 

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.
 
Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concernbreed als organisatiespecifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT diensten en oplossingen. Je gaat werken vanuit het cluster Servicemanagement (SM).

De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij elk domein zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en door ontwikkelen. I&A verzorgt alleen de generieke informatievoorzieningen en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn:

 • Business informatiemanagement
 • Procesanalyse en -ontwerp
 • Business – en informatie analyse
 • Architectuur
 • Informatiebeveiliging & privacy
 • Informatiebeheer en archivering
 • Portfolio-, programma en projectmanagement
 • Functioneel- en applicatiebeheer
 • ICT infrastructuur en werkplekbeheer
 • Data- en gegevensmanagement
 • Innovatiemanagement

Wat ga je doen?
Als je bij ons start kom je terecht aan de IV kant in het cluster Service Management (SM). Dit cluster omvat onder andere Software Asset Management, Incident-, Problem-, Configuratie-, Change-, Contract- en Leveranciersmanagement. Het cluster is bezig met een nieuwe start. Naast een aantal huidige collega’s, zullen er komend jaar ook nieuwe collega’s bijkomen, waaronder jij wellicht! Tevens zullen we de processen verbeteren. We verwachten dus iemand die samen met ons de veranderingen wil aanpakken.

Jij brengt jouw expertise in bij het team I&A, bewaakt de uitvoering van de contracten (het 4-ogen principe), standaardiseert waar mogelijk en adviseert het management over het optimaliseren van het contractbeheer en -management. Als Contract- en Leveranciersmanager ben je bij het gehele traject betrokken. Je start met de aanbesteding en werkt hierbij nauw samen met collega’s. Je streeft naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Als contractmanager zorg je voor de juiste inhoud in de contracten, denk hierbij aan de verantwoordelijkheden, verplichtingen (SLA), voorwaarden en tarieven. Als leveranciersmanager stuur je op het realiseren van de met het contract beoogde doelstellingen, door tijdens de uitvoeringsfase van een contract proactief de naleving te bewaken. Daarnaast los je mogelijke onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en hiaten binnen het contract op en stuur je op het beheersen van alle met het contract gepaard gaande risico’s.

Enkele werkzaamheden zijn:

 • Specificaties voor de aanbestedingen opstellen samen met de inkoper en andere stakeholders
 • Adviseren over en sturen op de beste naleving van de contracteisen gekeken naar efficiency, effectiviteit en de mogelijkheden van de markt
 • Voor specifieke contracten het periodiek bewaken van de overeengekomen prestatieafspraken (KPI’s) uit de contracten, zowel in financiële zin als inhoudelijk. Dit geldt voor specifiek gevoelige en strategische ICT-outsourcing contracten en kernapplicaties. Je adviseert de stakeholders over jouw bevindingen. Dit alles volgens de geldende rechtmatigheidsprincipes. 
 • Het kort schakelen met de servicemanagers van de leveranciers van de verschillende Infra en software contracten teneinde de continuïteit van de ICT dienstverlening te waarborgen.
 • Het contractuele wijzigingsproces beheersen en de opvolging daarvan verzorgen en op termijn deze kennis overbrengen naar de procesbeheerders. 
 • Een sparringpartner zijn voor een contracteigenaar en deze helpen met het managen van de leverancier en het contract.
 • Het opstellen van overzichten van contracten. Draagt zorg voor het opstellen van leveranciersbeoordelingen aan de hand van KPI’s door de procesbeheerders. Ook houd je toezicht op het opstellen van risicodossiers kwaliteitsmanagement.  
 • De afloop van contracten en de mogelijkheden die zich daarmee voordoen tijdig aangeven. Dit kan bijvoorbeeld middels het formuleren van inkoopstrategieën en het organiseren van evaluaties.  
 • Het proces bewaken rond de periodieke rapportages van de contractpartijen welke ontvangen worden door de procesbeheerders in de rapportagegesprekken en brengt waar nodig verbeteringen aan.
Inloggen