Contractmanager M2A

Locatie
Oldebroek
Startdatum
01/09/2022
Einddatum
31/01/2023
Uren
4
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ161552
Deel deze aanvraag:

Contractmanager M2A

De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en hebben in dat kader een gezamenlijke visie. Met deze visie wordt richting en invulling gegeven aan een robuuste en beheersbare informatievoorziening voor de H2O gemeenten, met als doel: een geharmoniseerd applicatielandschap op basis van generieke processen.

Naast de uitvoering van een aantal grootschalige projecten, waarbij de kernapplicaties en de datadistributie opnieuw worden aanbesteedt en geïmplementeerd, wordt ook stevig gebouwd aan de organisatie inrichting van de informatievoorziening en de governance.

Onder leiding van de CIO vindt de inrichting van de CIO-office plaats. Vanuit dit team worden de volgende functies uitgeoefend: Strategie en visie, organisatie & informatieadvies, architectuur, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en privacy, projectportfolio management en planning en control. De opdrachten zullen uitgevoerd worden vanuit en samen met dit team, waarbij te denken valt aan marktverkenningen, business cases, aanbestedingen, beoordelingen, gunningen, migratiestrategieën en projectevaluaties en doen we een beroep op je advies- en analytische kwaliteiten bij de daadwerkelijke implementatie van de aangekochte systemen.

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan opdrachten en projecten als de invoering van zaakgericht werken, Digitaal Stelsel Omgevingswet, e-herkenning,  e-facturatie, uitbreiding digitale dienstverlening. Daarnaast vindt vernieuwing van een groot deel  van het applicatielandschap plaats (conform de visie op informatisering) middels het project M2A. Het vernieuwde applicatielandschap wordt naast het bestaande applicatielandschap opgebouwd en aangesloten op een nieuw datadistributie/gegevensmagazijn oplossing. 

Opdrachtomschrijving
De gemeentelijke context zorgt er voor dat de vernieuwing van de applicaties middels Europese aanbestedingen vormgegeven zal moeten worden. De uitkomst van deze aanbestedingen leiden tot diverse implementatie trajecten. Wij zijn op zoek naar een contractmanager die de gemeentes tijdens de implementatiefase kan begeleiden bij het managen van de contracten.
Als contractmanager ben je tijdens de implementatiefase verantwoordelijk voor het maken van goede en adequate afspraken over de geautomatiseerde informatievoorziening en de dienstverlening door de IT-leverancier, alsmede het verbeteren en bewaken ervan.

De opdracht betreft het contractmanagement tijdens de implementatiefase voor aanbestedingen van applicaties binnen het project M2A. Het gaat om het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
1. Op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen vastleggen en bewaken;
2. Het managen en beheersen van afspraken en prestaties die in een contract zijn opgenomen, inclusief de relaties met andere contracten;
3. Input leveren tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aanbesteding ten behoeve van de beheersing en managen van contractuele afspraken;
3. Input leveren tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aanbesteding ten behoeve van de beheersing en managen van contractuele afspraken

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Oldebroek
4
01/09/2022
12/08/2022
31/01/2023
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ161552
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Oldebroek
01/09/2022
31/01/2023
4

Contractmanager M2A

De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en hebben in dat kader een gezamenlijke visie. Met deze visie wordt richting en invulling gegeven aan een robuuste en beheersbare informatievoorziening voor de H2O gemeenten, met als doel: een geharmoniseerd applicatielandschap op basis van generieke processen.

Naast de uitvoering van een aantal grootschalige projecten, waarbij de kernapplicaties en de datadistributie opnieuw worden aanbesteedt en geïmplementeerd, wordt ook stevig gebouwd aan de organisatie inrichting van de informatievoorziening en de governance.

Onder leiding van de CIO vindt de inrichting van de CIO-office plaats. Vanuit dit team worden de volgende functies uitgeoefend: Strategie en visie, organisatie & informatieadvies, architectuur, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en privacy, projectportfolio management en planning en control. De opdrachten zullen uitgevoerd worden vanuit en samen met dit team, waarbij te denken valt aan marktverkenningen, business cases, aanbestedingen, beoordelingen, gunningen, migratiestrategieën en projectevaluaties en doen we een beroep op je advies- en analytische kwaliteiten bij de daadwerkelijke implementatie van de aangekochte systemen.

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan opdrachten en projecten als de invoering van zaakgericht werken, Digitaal Stelsel Omgevingswet, e-herkenning,  e-facturatie, uitbreiding digitale dienstverlening. Daarnaast vindt vernieuwing van een groot deel  van het applicatielandschap plaats (conform de visie op informatisering) middels het project M2A. Het vernieuwde applicatielandschap wordt naast het bestaande applicatielandschap opgebouwd en aangesloten op een nieuw datadistributie/gegevensmagazijn oplossing. 

Opdrachtomschrijving
De gemeentelijke context zorgt er voor dat de vernieuwing van de applicaties middels Europese aanbestedingen vormgegeven zal moeten worden. De uitkomst van deze aanbestedingen leiden tot diverse implementatie trajecten. Wij zijn op zoek naar een contractmanager die de gemeentes tijdens de implementatiefase kan begeleiden bij het managen van de contracten.
Als contractmanager ben je tijdens de implementatiefase verantwoordelijk voor het maken van goede en adequate afspraken over de geautomatiseerde informatievoorziening en de dienstverlening door de IT-leverancier, alsmede het verbeteren en bewaken ervan.

De opdracht betreft het contractmanagement tijdens de implementatiefase voor aanbestedingen van applicaties binnen het project M2A. Het gaat om het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
1. Op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen vastleggen en bewaken;
2. Het managen en beheersen van afspraken en prestaties die in een contract zijn opgenomen, inclusief de relaties met andere contracten;
3. Input leveren tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aanbesteding ten behoeve van de beheersing en managen van contractuele afspraken;
3. Input leveren tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding van de aanbesteding ten behoeve van de beheersing en managen van contractuele afspraken

Inloggen