Coördinator Contractmanagement Sociaal Domein Midden-Holland

Locatie
Gouda
Startdatum
01/09/2020
Einddatum
31/12/2020
Uren
24
Klant
Gemeente Gouda
Aanvraagnummer
SRQ142717
Deel deze aanvraag:

Coördinator (contractmanagement Sociaal Domein Midden-Holland)

Gemeente Gouda | Vast | Regulier | 24 uur

Regio
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Gouda hebben hun krachten gebundeld in de regionale samenwerking Midden Holland, waaronder de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement van zorg- en ondersteuning op het terrein van jeugd en Wmo. Deze taak is belegd bij het 10 koppige team contractmanagement en -beheer van de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), ondergebracht bij de gemeente Gouda. De taak voeren zij uit samen met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten. Namens de 5 gemeenten heeft een directeur van de gemeente Gouda de rol van opdrachtgever naar de RDS; er wordt gewerkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst tussen de 5 gemeenten en de RDS.
 

De contracten met de zorgaanbieders van Jeugd en Wmo zijn verlengd tot en met 31 december 2022 en kunnen daarna nog 1 maal voor 2 jaar worden verlengd.
Vanwege de gewenste kwaliteit en door de sterke toename van de kosten voor jeugd en Wmo is scherp contractmanagement en creativiteit in het bedenken van oplossingen om kosten omlaag te brengen terwijl de kwaliteit wordt geborgd, erg belangrijk. Hiervoor moeten aanpassingen in het huidige inkoopmodel worden gerealiseerd en een visie worden ontwikkeld op de inkoop voor de periode na 2022.

 
Jouw missie
Dit vraagt een creatieve en deskundige coördinator, die er zowel in slaagt de dagelijkse leiding aan het team van 10 medewerkers te geven als een bijdrage te leveren aan de opgave die er ligt.
Tegelijkertijd ben je zo organisatie sensitief dat je de kwalitatief goede verbinding tussen de 5 gemeenten en de RDS behoudt en verder ontwikkelt.
 
Jouw rol
De coördinator:
·     bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en informatieverstrekking aan de gemeenten, stuurt waar nodig bij en stimuleert de verdere professionele ontwikkeling van contractmanagement gezien de opgave en in samenwerking met de gemeenten;
·     is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inzet van middelen binnen het budget en de kaders;
·     plant en coördineert de werkzaamheden, de taaktoedeling en toepassing van werkmethoden en draagt de afgesproken kaders uit;
·     heeft zowel werkoverleg met de directeur van de Gemeente Gouda (voor de inhoud) als met het regionale afdelingshoofd (voor alle P en budget zaken);
·     stimuleert omgevingsbewustzijn op de relevante marktontwikkelingen;
·     neemt deel aan het periodieke overleg met de afdelingshoofden van de aangesloten gemeenten en adviseert hen in een linking pin rol tussen beleid en uitvoering, met oog op verbeteringen in de keten en neemt regelmatig deel aan het bestuurlijk overleg van de 5 wethouders;
·     fungeert zo nodig als interne sparringpartner voor de contractmanagers bij complexe casuïstiek en gesprekken met zorgaanbieders;
·     faciliteert het team van contractmanagers en -beheerders in het zijn van een lerende organisatie op basis van het leren van elkaars best practices, opgedane kennis en feedback;
·     verricht landelijk/bovenregionaal lobbywerk over contract gelieerde onderwerpen over aanbieders, inkoopmodellen en optrekken met andere regio’s.
 
Wat jij meebrengt
Wij zoeken een enthousiaste medewerker met passie voor contractmanagement. En verder:

·      WO werk – en denkniveau;
·      Aantoonbare ervaring in en kennis van het inkoopvak/contractmanagement, ervaring binnen het sociaal domein of zorg is hierbij een pré;
·      Je bent een gedegen gesprekspartner en een communicatief vaardig adviseur, op diverse niveaus, bestuurlijk, management, medewerkers en de aanbieders;
·      Je bent stressbestendig en kan snel schakelen;
·      Je denkt in oplossingen;
·      Je weet prioriteiten te stellen en daarop te sturen.
 
Wat bieden wij?
Werk met hart en ambitie
Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor en met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm hart. Gemiddeld waarderen de circa 500 medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!  Kijk voor meer informatie op http://www.werkenvoorgouda.nl/.
 

Inhuurdesk Groene Hart

Inschrijven
Gouda
24
01/09/2020
23/07/2020
31/12/2020
Gemeente Gouda
SRQ142717
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
01/09/2020
31/12/2020
24

Coördinator (contractmanagement Sociaal Domein Midden-Holland)

Gemeente Gouda | Vast | Regulier | 24 uur

Regio
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Gouda hebben hun krachten gebundeld in de regionale samenwerking Midden Holland, waaronder de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement van zorg- en ondersteuning op het terrein van jeugd en Wmo. Deze taak is belegd bij het 10 koppige team contractmanagement en -beheer van de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS), ondergebracht bij de gemeente Gouda. De taak voeren zij uit samen met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten. Namens de 5 gemeenten heeft een directeur van de gemeente Gouda de rol van opdrachtgever naar de RDS; er wordt gewerkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst tussen de 5 gemeenten en de RDS.
 

De contracten met de zorgaanbieders van Jeugd en Wmo zijn verlengd tot en met 31 december 2022 en kunnen daarna nog 1 maal voor 2 jaar worden verlengd.
Vanwege de gewenste kwaliteit en door de sterke toename van de kosten voor jeugd en Wmo is scherp contractmanagement en creativiteit in het bedenken van oplossingen om kosten omlaag te brengen terwijl de kwaliteit wordt geborgd, erg belangrijk. Hiervoor moeten aanpassingen in het huidige inkoopmodel worden gerealiseerd en een visie worden ontwikkeld op de inkoop voor de periode na 2022.

 
Jouw missie
Dit vraagt een creatieve en deskundige coördinator, die er zowel in slaagt de dagelijkse leiding aan het team van 10 medewerkers te geven als een bijdrage te leveren aan de opgave die er ligt.
Tegelijkertijd ben je zo organisatie sensitief dat je de kwalitatief goede verbinding tussen de 5 gemeenten en de RDS behoudt en verder ontwikkelt.
 
Jouw rol
De coördinator:
·     bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en informatieverstrekking aan de gemeenten, stuurt waar nodig bij en stimuleert de verdere professionele ontwikkeling van contractmanagement gezien de opgave en in samenwerking met de gemeenten;
·     is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte inzet van middelen binnen het budget en de kaders;
·     plant en coördineert de werkzaamheden, de taaktoedeling en toepassing van werkmethoden en draagt de afgesproken kaders uit;
·     heeft zowel werkoverleg met de directeur van de Gemeente Gouda (voor de inhoud) als met het regionale afdelingshoofd (voor alle P en budget zaken);
·     stimuleert omgevingsbewustzijn op de relevante marktontwikkelingen;
·     neemt deel aan het periodieke overleg met de afdelingshoofden van de aangesloten gemeenten en adviseert hen in een linking pin rol tussen beleid en uitvoering, met oog op verbeteringen in de keten en neemt regelmatig deel aan het bestuurlijk overleg van de 5 wethouders;
·     fungeert zo nodig als interne sparringpartner voor de contractmanagers bij complexe casuïstiek en gesprekken met zorgaanbieders;
·     faciliteert het team van contractmanagers en -beheerders in het zijn van een lerende organisatie op basis van het leren van elkaars best practices, opgedane kennis en feedback;
·     verricht landelijk/bovenregionaal lobbywerk over contract gelieerde onderwerpen over aanbieders, inkoopmodellen en optrekken met andere regio’s.
 
Wat jij meebrengt
Wij zoeken een enthousiaste medewerker met passie voor contractmanagement. En verder:

·      WO werk – en denkniveau;
·      Aantoonbare ervaring in en kennis van het inkoopvak/contractmanagement, ervaring binnen het sociaal domein of zorg is hierbij een pré;
·      Je bent een gedegen gesprekspartner en een communicatief vaardig adviseur, op diverse niveaus, bestuurlijk, management, medewerkers en de aanbieders;
·      Je bent stressbestendig en kan snel schakelen;
·      Je denkt in oplossingen;
·      Je weet prioriteiten te stellen en daarop te sturen.
 
Wat bieden wij?
Werk met hart en ambitie
Gouda ontwikkelt zich volop. De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Jouw ideeën en jouw kennis kunnen we goed gebruiken. Wij zijn een ambitieuze werkgever die werkt voor en met de stad, haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm hart. Gemiddeld waarderen de circa 500 medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!  Kijk voor meer informatie op http://www.werkenvoorgouda.nl/.
 

Inloggen