Coördinator Wob/juridisch adviseur

Locatie
Utrecht
Startdatum
01/12/2021
Einddatum
01/06/2022
Uren
40
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ154389
Deel deze aanvraag:
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.

Je gaat aan de slag binnen het team Inkoop, Juridisch & Subsidies (IJS) van het domein Bedrijfsvoering. Jouw werkzaamheden liggen binnen het cluster Juridisch. Het cluster Juridisch bestaat uit juristen die adviseren over generieke, complexe en specialistische juridische vraagstukken (o.a. mandaat, regelgeving, staatssteun, privacy, inkoop, Wob). Daarnaast is de secretariaatsfunctie van de Awb-commissie ondergebracht bij het cluster Juridisch.

Binnen het team is dringend behoefte aan ondersteuning van de Wob-coördinator en versterking van het Wob-loket.

Wat ga je doen?
Samen met de huidige Wob-coördinator ben je de centrale spil in het soepel afhandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Je bewaakt de rolverdeling met de domeinen in het Wob-proces, verleent juridische ondersteuning en voert een aantal proceshandelingen uit om de snelheid en uniformiteit te waarborgen. Je doet zo nodig gevraagd of ongevraagd voorstellen tot verbetering. In concreto gaat het in ieder geval om de volgende taken:

  • coördineren van de procedure rondom verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hierbij gaat je aandacht uit naar de procesbewaking, interne afstemming en de rapportage;
  • advisering over Wob en geheimhouding;

implementatie nieuwe wetgeving op het gebied van openbaarheid en geheimhouding (o.a. Wet Open Overheid: WOO).

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
40
01/12/2021
14/10/2021
01/06/2022
Provincie Utrecht
SRQ154389
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
01/12/2021
01/06/2022
40
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.

Je gaat aan de slag binnen het team Inkoop, Juridisch & Subsidies (IJS) van het domein Bedrijfsvoering. Jouw werkzaamheden liggen binnen het cluster Juridisch. Het cluster Juridisch bestaat uit juristen die adviseren over generieke, complexe en specialistische juridische vraagstukken (o.a. mandaat, regelgeving, staatssteun, privacy, inkoop, Wob). Daarnaast is de secretariaatsfunctie van de Awb-commissie ondergebracht bij het cluster Juridisch.

Binnen het team is dringend behoefte aan ondersteuning van de Wob-coördinator en versterking van het Wob-loket.

Wat ga je doen?
Samen met de huidige Wob-coördinator ben je de centrale spil in het soepel afhandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Je bewaakt de rolverdeling met de domeinen in het Wob-proces, verleent juridische ondersteuning en voert een aantal proceshandelingen uit om de snelheid en uniformiteit te waarborgen. Je doet zo nodig gevraagd of ongevraagd voorstellen tot verbetering. In concreto gaat het in ieder geval om de volgende taken:

  • coördineren van de procedure rondom verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hierbij gaat je aandacht uit naar de procesbewaking, interne afstemming en de rapportage;
  • advisering over Wob en geheimhouding;

implementatie nieuwe wetgeving op het gebied van openbaarheid en geheimhouding (o.a. Wet Open Overheid: WOO).

Inloggen