Directievoerder Afval en straatreiniging

Locatie
Gouda
Startdatum
04/01/2021
Einddatum
31/12/2021
Uren
24
Klant
Gemeente Gouda
Aanvraagnummer
SRQ144923
Deel deze aanvraag:

Profielinformatie
Functieprofiel                           Directievoerder Afval en straatreiniging

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur. De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Afval en straatreiniging
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Afval- en straatreiniging uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van dit product. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.

Profiel directievoerder

Wat ga je doen

 • het voeren van directie UAV over de afval- en straatreinigingscontracten;
 • het verzorgen (IBIS)-besteksadministratie;
 • het vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern;
 • aansturing van de toezichthouder;
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens uitvoering;
 • communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering;
 • afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden.
 • rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen;
 • het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • bewaken van de voortgang en planning.
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het opleveren van de deelopdrachten;
 • het beoordelen van termijnen en eindafrekeningen;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de assets  (oog- en oorfunctie).

Wat neem je mee

Kerncompetenties

 • klantgerichtheid en omgevingsbewust
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • zelfstandigheid
 • flexibiliteit

Functie gerelateerde competenties

 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • probleem oplossend vermogen
 • kennis en ervaring met contractbeheersing RAW-systematiek en het voeren van bijbehorende besteksadministratie
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten zoals Outlook, Word en Excel
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

Indicatief werk- en denkniveau

 • relevante afgeronde HBO opleidingsniveau of vergelijkbaar;
 • werk en denkniveau HBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

Inhuurdesk Groene Hart

Ga naar aanvraag Inschrijven
Gouda
24
04/01/2021
15/10/2020
31/12/2021
Gemeente Gouda
SRQ144923
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
04/01/2021
31/12/2021
24

Profielinformatie
Functieprofiel                           Directievoerder Afval en straatreiniging

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur. De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Afval en straatreiniging
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Afval- en straatreiniging uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van dit product. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.

Profiel directievoerder

Wat ga je doen

 • het voeren van directie UAV over de afval- en straatreinigingscontracten;
 • het verzorgen (IBIS)-besteksadministratie;
 • het vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern;
 • aansturing van de toezichthouder;
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens uitvoering;
 • communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering;
 • afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden.
 • rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen;
 • het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
 • bewaken van de voortgang en planning.
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het opleveren van de deelopdrachten;
 • het beoordelen van termijnen en eindafrekeningen;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de assets  (oog- en oorfunctie).

Wat neem je mee

Kerncompetenties

 • klantgerichtheid en omgevingsbewust
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • zelfstandigheid
 • flexibiliteit

Functie gerelateerde competenties

 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • probleem oplossend vermogen
 • kennis en ervaring met contractbeheersing RAW-systematiek en het voeren van bijbehorende besteksadministratie
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten zoals Outlook, Word en Excel
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

Indicatief werk- en denkniveau

 • relevante afgeronde HBO opleidingsniveau of vergelijkbaar;
 • werk en denkniveau HBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Inloggen