Enterprise Architect 261315

Locatie
Den Haag
Startdatum
01/04/2021
Einddatum
13/12/2021
Uren
38
Klant
(MP) ATOS Nederland BV
Aanvraagnummer
SRQ147695
Deel deze aanvraag:

Functienaam: Enterprise Architect
De enterprise architect zal zich vooral bezighouden met ondersteuning op het gebied van architectuur rondom activiteiten die de transformatie, die nodig is voor de digitalisering van zorg en het werken met digitale zorg, faciliteren. Te denken valt aan de samenhang tussen verschillende (referentie) architecturen in de zorg, afsprakenstelsels, normering, standaardisatietrajecten, datagedreven werken en eisen voor de toepassing van nieuwe technologie. De enterprise architect werkt aan de totstandkoming van architectuur- en informatieproducten, scenario’s, voorstellen en adviezen. In overleg en met afstemming komt hij/zij met oplossingen en tot realisatie van onderdelen. Hij/zij zal deelnemen in commisies, adviesraden, werkgroepen en andere gremia zowel intern als met veldpartijen. Daarnaast gebruikt de enterprise architect zijn of haar netwerk om draagvlak te creëren. Hij/zij draagt verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke totstandkoming van de producten. De architect biedt brede ondersteuning bij vormgeving en beheer van diverse architectuuruitingen. Van de architect verwachten we een proactieve rol ten aanzien van het realiseren van bovengenoemde opdracht. Innovatieve ideeën en ontwikkelingen worden door de architect vertaald naar de architectuur en daarmee ook gepresenteerd aan het gehele veld. In het bijzonder verlangen wij een begrijpelijke presentatie in de richting van bestuurders, waardoor informatievoorziening en architectuur in een ander en meer begrijpelijk daglicht komt te staan.

Kennis en expertise:
Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:
Ø Minimaal afgeronde HBO opleiding;
Ø Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als enterprise architect in de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning zoals omschreven in deze offerteaanvraag;
Ø Minimaal 5 jaar werkervaring met de digitalisering binnen de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning en de daarbinnen ontwikkelde architecturen;
Ø Minimaal 5 jaar werkervaring met zowel stelsel- als domeinarchitecturen binnen de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning en het formuleren van beslissingen hierover voor beslissers en bestuurders;
Ø Certificaten voor Togaf en Archimate;
Ø Gecertificeerd voor Agile.

Hiringdesk ATOS Nederland

Inschrijven
Den Haag
38
01/04/2021
03/02/2021
13/12/2021
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ147695
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Den Haag
01/04/2021
13/12/2021
38

Functienaam: Enterprise Architect
De enterprise architect zal zich vooral bezighouden met ondersteuning op het gebied van architectuur rondom activiteiten die de transformatie, die nodig is voor de digitalisering van zorg en het werken met digitale zorg, faciliteren. Te denken valt aan de samenhang tussen verschillende (referentie) architecturen in de zorg, afsprakenstelsels, normering, standaardisatietrajecten, datagedreven werken en eisen voor de toepassing van nieuwe technologie. De enterprise architect werkt aan de totstandkoming van architectuur- en informatieproducten, scenario’s, voorstellen en adviezen. In overleg en met afstemming komt hij/zij met oplossingen en tot realisatie van onderdelen. Hij/zij zal deelnemen in commisies, adviesraden, werkgroepen en andere gremia zowel intern als met veldpartijen. Daarnaast gebruikt de enterprise architect zijn of haar netwerk om draagvlak te creëren. Hij/zij draagt verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke totstandkoming van de producten. De architect biedt brede ondersteuning bij vormgeving en beheer van diverse architectuuruitingen. Van de architect verwachten we een proactieve rol ten aanzien van het realiseren van bovengenoemde opdracht. Innovatieve ideeën en ontwikkelingen worden door de architect vertaald naar de architectuur en daarmee ook gepresenteerd aan het gehele veld. In het bijzonder verlangen wij een begrijpelijke presentatie in de richting van bestuurders, waardoor informatievoorziening en architectuur in een ander en meer begrijpelijk daglicht komt te staan.

Kennis en expertise:
Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:
Ø Minimaal afgeronde HBO opleiding;
Ø Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als enterprise architect in de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning zoals omschreven in deze offerteaanvraag;
Ø Minimaal 5 jaar werkervaring met de digitalisering binnen de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning en de daarbinnen ontwikkelde architecturen;
Ø Minimaal 5 jaar werkervaring met zowel stelsel- als domeinarchitecturen binnen de publieke sector, specifiek in het domein van zorg en ondersteuning en het formuleren van beslissingen hierover voor beslissers en bestuurders;
Ø Certificaten voor Togaf en Archimate;
Ø Gecertificeerd voor Agile.

Inloggen