Ervaren Programmamanager Dienstverlening/Projectleider

Locatie
Hattem
Startdatum
01/10/2023
Einddatum
31/08/2024
Uren
16
Klant
(Talentenregio) Gemeente Hattem
Aanvraagnummer
SRQ168469
Deel deze aanvraag:

Ervaren Programmamanager Dienstverlening/Projectleider
(2 dagen per week voor één jaar met een optie tot twee keer met een jaar verlengen)

De organisatie
Hattem is een compacte Hanzestad die centraal ligt tussen de natuurgebieden van de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel. Een bijzondere aantrekkelijke stad met een rijke cultuurhistorie waar de kwaliteit van wonen, leven, werken en verblijven hoog is. De gemeentelijke organisatie is compact en volop in ontwikkeling. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid werken aan een nog mooier Hattem.

Enkele jaren geleden hebben bestuur en organisatie de ontwikkeling ingezet om in te spelen op de kracht van de samenleving en initiatieven te faciliteren vanuit die samenleving – Samen Hattem. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in onderwerpen die voor Hattem van belang zijn en in de gemeentelijke organisatie. In de kern willen we betekenisvol werk verrichten voor inwoners en bedrijven. We willen onze stad kennen en het samen met hen doen. Daarbij werken we meer opgave- én procesgericht waarbij de inwoner centraal staat! 

De opdracht
De gemeente Hattem werkt voortvarend aan de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Daartoe is het Programma Verbetering Dienstverlening opgezet. Het programma kent drie sporen, te weten: KCC (het KlantContactCentrum), mentaal en digitaal die in samenhang worden aangestuurd. Binnen deze drie sporen zijn diverse deelprojecten en activiteiten benoemd die de afgelopen jaren zijn opgepakt en verder moeten worden uitgerold.

Voor het verder realiseren en optimaliseren van de opgaven van het Programma Dienstverlening is de inzet van een ervaren Programmamanager noodzakelijk. Deze is verantwoordelijk voor het aansturen van en het behalen van de resultaten zoals verwoord in het Programma Dienstverlening. Hij/zij is ambtelijk opdrachtnemer. Hij/zij heeft als taak het verder door ontwikkelen van het huidige Servicecentrum naar een Klant Contact Centrum (KCC).
De kandidaat moet tevens in staat zijn de rol van Projectleider in te vullen voor de herinrichting van het stadhuis. Als Projectleider is ervaring noodzakelijk om de scenario’s die reeds zijn uitgewerkt op een passende wijze op te nemen in een voorstel richting het bestuur. Na goedkeuring van de raad moet het project worden opgepakt en uitgerold.

 

Werkzaamheden
Je bent een ervaren Programmamanager Dienstverlening en Projectleider. Je bent het boegbeeld voor verdere verbetering van de dienstverlening binnen onze organisatie en aanspreekpunt voor de inwoners.

 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten zoals verwoord in het Programma Verbetering Dienstverlening.
 • Je stemt af met andere projectleiders van opgaven binnen de organisatie die raakvlakken hebben met dienstverlening.
 • Je zorgt voor borging van de dienstverleningsvisie binnen de organisatie en stelt daar waar nodig alternatieven voor.
 • Je stelt plannen op en geeft uitvoering aan de ontwikkeling van het Programma Verbetering Dienstverlening.
 • Je begeleidt processen en de ontwikkeling van de gewenste houding en gedrag met betrekking tot dienstverlening.
 • Je bent bekend met en hebt ervaring met de Obeya werkwijze.

We vragen van je dat je:
• Beschikt over een opleiding op minimaal HBO niveau, aangevuld met relevante cursussen.
• Ervaring hebt met het leiden van programma’s binnen een gemeentelijke context.
• Aantoonbare ruime ervaring hebt met publieke dienstverlening.
•Ervaring hebt met het opzetten van een KCC, waarbij fysieke inrichting, procesinrichting en het meenemen van medewerkers in een nieuwe werkwijze, aan de orde is gekomen.
• Ervaring hebt met het ontwikkelen  van dienstverleningsvisies bij gemeente van vergelijkbare omvang.
• Op de hoogte bent van actuele digitale ontwikkelingen in het publieke domein.
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
• Praktisch bent ingesteld en klant- en oplossingsgericht kunt werken.
• Kan inspireren, initiatieven neemt en het team mee kan nemen in de ontwikkelingen.

Competenties
De gemeente heeft drie competenties benoemd waarvan zij wil dat iedere medewerker in de organisatie ze bezit, dit zijn klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken.

Daarnaast beschik je over:
– organisatievermogen
– omgevingssensitiviteit
– bestuurlijke sensitiviteit
– samenwerkingsgerichtheid
– communicatieve vaardigheden
– analytisch vermogen
– resultaatgerichtheid
– structureren
– planmatig werken

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Ga naar aanvraag Inschrijven
Hattem
16
01/10/2023
11/09/2023
31/08/2024
(Talentenregio) Gemeente Hattem
SRQ168469
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Hattem
01/10/2023
31/08/2024
16

Ervaren Programmamanager Dienstverlening/Projectleider
(2 dagen per week voor één jaar met een optie tot twee keer met een jaar verlengen)

De organisatie
Hattem is een compacte Hanzestad die centraal ligt tussen de natuurgebieden van de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel. Een bijzondere aantrekkelijke stad met een rijke cultuurhistorie waar de kwaliteit van wonen, leven, werken en verblijven hoog is. De gemeentelijke organisatie is compact en volop in ontwikkeling. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid werken aan een nog mooier Hattem.

Enkele jaren geleden hebben bestuur en organisatie de ontwikkeling ingezet om in te spelen op de kracht van de samenleving en initiatieven te faciliteren vanuit die samenleving – Samen Hattem. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in onderwerpen die voor Hattem van belang zijn en in de gemeentelijke organisatie. In de kern willen we betekenisvol werk verrichten voor inwoners en bedrijven. We willen onze stad kennen en het samen met hen doen. Daarbij werken we meer opgave- én procesgericht waarbij de inwoner centraal staat! 

De opdracht
De gemeente Hattem werkt voortvarend aan de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Daartoe is het Programma Verbetering Dienstverlening opgezet. Het programma kent drie sporen, te weten: KCC (het KlantContactCentrum), mentaal en digitaal die in samenhang worden aangestuurd. Binnen deze drie sporen zijn diverse deelprojecten en activiteiten benoemd die de afgelopen jaren zijn opgepakt en verder moeten worden uitgerold.

Voor het verder realiseren en optimaliseren van de opgaven van het Programma Dienstverlening is de inzet van een ervaren Programmamanager noodzakelijk. Deze is verantwoordelijk voor het aansturen van en het behalen van de resultaten zoals verwoord in het Programma Dienstverlening. Hij/zij is ambtelijk opdrachtnemer. Hij/zij heeft als taak het verder door ontwikkelen van het huidige Servicecentrum naar een Klant Contact Centrum (KCC).
De kandidaat moet tevens in staat zijn de rol van Projectleider in te vullen voor de herinrichting van het stadhuis. Als Projectleider is ervaring noodzakelijk om de scenario’s die reeds zijn uitgewerkt op een passende wijze op te nemen in een voorstel richting het bestuur. Na goedkeuring van de raad moet het project worden opgepakt en uitgerold.

 

Werkzaamheden
Je bent een ervaren Programmamanager Dienstverlening en Projectleider. Je bent het boegbeeld voor verdere verbetering van de dienstverlening binnen onze organisatie en aanspreekpunt voor de inwoners.

 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten zoals verwoord in het Programma Verbetering Dienstverlening.
 • Je stemt af met andere projectleiders van opgaven binnen de organisatie die raakvlakken hebben met dienstverlening.
 • Je zorgt voor borging van de dienstverleningsvisie binnen de organisatie en stelt daar waar nodig alternatieven voor.
 • Je stelt plannen op en geeft uitvoering aan de ontwikkeling van het Programma Verbetering Dienstverlening.
 • Je begeleidt processen en de ontwikkeling van de gewenste houding en gedrag met betrekking tot dienstverlening.
 • Je bent bekend met en hebt ervaring met de Obeya werkwijze.

We vragen van je dat je:
• Beschikt over een opleiding op minimaal HBO niveau, aangevuld met relevante cursussen.
• Ervaring hebt met het leiden van programma’s binnen een gemeentelijke context.
• Aantoonbare ruime ervaring hebt met publieke dienstverlening.
•Ervaring hebt met het opzetten van een KCC, waarbij fysieke inrichting, procesinrichting en het meenemen van medewerkers in een nieuwe werkwijze, aan de orde is gekomen.
• Ervaring hebt met het ontwikkelen  van dienstverleningsvisies bij gemeente van vergelijkbare omvang.
• Op de hoogte bent van actuele digitale ontwikkelingen in het publieke domein.
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
• Praktisch bent ingesteld en klant- en oplossingsgericht kunt werken.
• Kan inspireren, initiatieven neemt en het team mee kan nemen in de ontwikkelingen.

Competenties
De gemeente heeft drie competenties benoemd waarvan zij wil dat iedere medewerker in de organisatie ze bezit, dit zijn klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken.

Daarnaast beschik je over:
– organisatievermogen
– omgevingssensitiviteit
– bestuurlijke sensitiviteit
– samenwerkingsgerichtheid
– communicatieve vaardigheden
– analytisch vermogen
– resultaatgerichtheid
– structureren
– planmatig werken

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.

 

Inloggen