Gebiedsmanager Broersvest

Locatie
Schiedam
Startdatum
02/10/2023
Einddatum
30/09/2025
Uren
28
Klant
Gemeente Schiedam
Aanvraagnummer
SRQ168767
Deel deze aanvraag:

Over gemeente Schiedam
Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt 80.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

De Opdracht
We zoeken een enthousiaste en energieke organisator voor de Broersvest in de binnenstad en het realiseren van Beeldende Kunst in de buitenruimte. Kan jij goed schakelen tussen (de belangen van) verschillende betrokken partijen zoals vastgoedeigenaren, ondernemers, het centrummanagement, inwoners, kunstenaars en gemeentelijke afdelingen? Weet jij belangen met elkaar te verbinden, heb je projectleiderskwaliteiten en ben je gericht op het behalen van resultaten? Dan gaan we graag in gesprek met jou.

Wat ga je doen als organisator Broersvest?
De Broersvest is een belangrijke entreestraat van de binnenstad. Er wordt gewerkt, gewinkeld, er zijn diverse horecalocaties en er wordt gewoond. Tevens is de straat een belangrijke verkeersader. We willen de entree van de binnenstad op een betere manier presenteren en de kwaliteit van de panden vergroten. We hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld:
 

 • Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren bepalen we  een toekomstig economisch profiel, zodat iedereen weet waar we gezamenlijk aan werken;
 • We werken gebiedsgericht aan de verbetering van de beeldkwaliteit van de panden op basis van een subsidieregeling;
 • We hebben aandacht voor ondermijning;
 • We voegen nieuwe trekkers toe in de straat op basis van een binnenstadsbrede acquisitiestrategie en het economisch profiel.

Jij bent het gezicht van de Broersvestaanpak en bent gericht op de ondernemers en de vastgoedeigenaren in de straat. Jouw primaire taak is de uitvoering van de subsidieregeling, gericht op het verbeteren van de beeldkwaliteit. Deze regeling vraagt ook om investeringen van vastgoedeigenaren en ondernemers. Je denkt met de centrummanager (in dienst van de Stichting Centrummanagement Schiedam, de ondernemersvertegenwoordiging) mee over mogelijke nieuwe ondernemers en ondernemingen voor de straat en vice versa. Bij initiatieven voor verbetering van de beeldkwaliteit van panden ben je een schakel tussen de initiatiefnemer en de afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente. Jij begeleidt de initiatiefnemer in het aanvraagproces. Je bent vervolgens verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling en financiële afhandeling van de subsidieaanvragen voor de verbetering van de beeldkwaliteit. 

Je werkt samen met de collega’s van het programma Binnenstad zoals communicatie, economie en erfgoed (Broersvest ligt in een Beschermd Stadsgezicht) en opereert onder een programmacoördinator. Het programma Binnenstad is ondergebracht bij het team Economie, Cultuur en Stadspromotie. Daarnaast werk je samen en stem je waar nodig af met de centrummanager. Je kan gebruik maken van de contacten van jouw collega’s en samenwerkingspartners. Binnen de gemeente zijn voor jou de afdeling Vergunning en Handhaving en de afdeling Veiligheid van belang.

Wat doe je als organisator Beeldende Kunst?
Elk jaar proberen wij twee kunstwerken in de buitenruimte te realiseren. Wij doen dit samen met bewoners in de omgeving. Onze adviescommissie helpt je bij het inhoudelijk opstellen van een uitvraag voor een kunstenaar en bij de selectie van inzendingen. Samen met bewoners kiezen jullie welk kunstwerk het beste in de omgeving past.

Hierna zorg je voor de uitvoering van  het project.. Je regelt vergunningen, let op de financiën, schakelt met overkoepelende projectleiders als het kunstwerk onderdeel is van een groter geheel, je stemt af met de kunstenaar en zorgt dat er afspraken over onderhoud worden gemaakt.

Naast het realiseren van nieuwe kunstwerken, houdt je je ook bezig met het onderhoud van bestaande werken. Je zet opdrachten voor onderhoud uit en lost calamiteiten op (vandalisme, diefstal).

Ook dit terrein is ondergebracht bij het team Economie, Cultuur en Stadspromotie. Je werkt voor dit onderdeel nauw samen met de collega’s van Cultuur.

Wat breng je mee?

 • Je bent een enthousiast en initiatiefrijk persoon;
 • Je bouwt snel een netwerk op doordat je gemakkelijk contact legt en proactief bent;
 • Je hebt affiniteit met de aanpak en gebiedsontwikkeling en voelt je betrokken bij de opgaven van de (binnen)stad Schiedam;
 • Je bent een verbinder en hebt oog voor verschillende belangen, maar houdt het belang van het project in het oog;
 • Je begrijpt hoe subsidies werken;
 • Ervaring in de wereld van vastgoed en ondernemers is een pre;
 • Ervaring met kunst in de buitenruimte is een pre;
 • Enig bouwkundig en financieel inzicht is een pre;
 • Vanaf 1 jaar werkervaring

Wat krijg je van ons?
Wij realiseren ons dat de beide onderwerpen op het eerste oog wat uit elkaar liggen. Veel van de werkzaamheden lijken echter wel op elkaar. Bovendien kunnen wij met deze combinatie twee kleine opdrachten verbinden tot 1 grotere opdracht. Je krijgt daarmee een boeiende tijdelijke klus in een organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het Openbaar Vervoer. Invulling van de werkdagen kan in overleg met de opdrachtgever. 

 

Inhuurdesk Gemeente Schiedam

Ga naar aanvraag Inschrijven
Schiedam
28
02/10/2023
15/09/2023
30/09/2025
Gemeente Schiedam
SRQ168767
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Schiedam
02/10/2023
30/09/2025
28

Over gemeente Schiedam
Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt 80.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

De Opdracht
We zoeken een enthousiaste en energieke organisator voor de Broersvest in de binnenstad en het realiseren van Beeldende Kunst in de buitenruimte. Kan jij goed schakelen tussen (de belangen van) verschillende betrokken partijen zoals vastgoedeigenaren, ondernemers, het centrummanagement, inwoners, kunstenaars en gemeentelijke afdelingen? Weet jij belangen met elkaar te verbinden, heb je projectleiderskwaliteiten en ben je gericht op het behalen van resultaten? Dan gaan we graag in gesprek met jou.

Wat ga je doen als organisator Broersvest?
De Broersvest is een belangrijke entreestraat van de binnenstad. Er wordt gewerkt, gewinkeld, er zijn diverse horecalocaties en er wordt gewoond. Tevens is de straat een belangrijke verkeersader. We willen de entree van de binnenstad op een betere manier presenteren en de kwaliteit van de panden vergroten. We hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld:
 

 • Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren bepalen we  een toekomstig economisch profiel, zodat iedereen weet waar we gezamenlijk aan werken;
 • We werken gebiedsgericht aan de verbetering van de beeldkwaliteit van de panden op basis van een subsidieregeling;
 • We hebben aandacht voor ondermijning;
 • We voegen nieuwe trekkers toe in de straat op basis van een binnenstadsbrede acquisitiestrategie en het economisch profiel.

Jij bent het gezicht van de Broersvestaanpak en bent gericht op de ondernemers en de vastgoedeigenaren in de straat. Jouw primaire taak is de uitvoering van de subsidieregeling, gericht op het verbeteren van de beeldkwaliteit. Deze regeling vraagt ook om investeringen van vastgoedeigenaren en ondernemers. Je denkt met de centrummanager (in dienst van de Stichting Centrummanagement Schiedam, de ondernemersvertegenwoordiging) mee over mogelijke nieuwe ondernemers en ondernemingen voor de straat en vice versa. Bij initiatieven voor verbetering van de beeldkwaliteit van panden ben je een schakel tussen de initiatiefnemer en de afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente. Jij begeleidt de initiatiefnemer in het aanvraagproces. Je bent vervolgens verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling en financiële afhandeling van de subsidieaanvragen voor de verbetering van de beeldkwaliteit. 

Je werkt samen met de collega’s van het programma Binnenstad zoals communicatie, economie en erfgoed (Broersvest ligt in een Beschermd Stadsgezicht) en opereert onder een programmacoördinator. Het programma Binnenstad is ondergebracht bij het team Economie, Cultuur en Stadspromotie. Daarnaast werk je samen en stem je waar nodig af met de centrummanager. Je kan gebruik maken van de contacten van jouw collega’s en samenwerkingspartners. Binnen de gemeente zijn voor jou de afdeling Vergunning en Handhaving en de afdeling Veiligheid van belang.

Wat doe je als organisator Beeldende Kunst?
Elk jaar proberen wij twee kunstwerken in de buitenruimte te realiseren. Wij doen dit samen met bewoners in de omgeving. Onze adviescommissie helpt je bij het inhoudelijk opstellen van een uitvraag voor een kunstenaar en bij de selectie van inzendingen. Samen met bewoners kiezen jullie welk kunstwerk het beste in de omgeving past.

Hierna zorg je voor de uitvoering van  het project.. Je regelt vergunningen, let op de financiën, schakelt met overkoepelende projectleiders als het kunstwerk onderdeel is van een groter geheel, je stemt af met de kunstenaar en zorgt dat er afspraken over onderhoud worden gemaakt.

Naast het realiseren van nieuwe kunstwerken, houdt je je ook bezig met het onderhoud van bestaande werken. Je zet opdrachten voor onderhoud uit en lost calamiteiten op (vandalisme, diefstal).

Ook dit terrein is ondergebracht bij het team Economie, Cultuur en Stadspromotie. Je werkt voor dit onderdeel nauw samen met de collega’s van Cultuur.

Wat breng je mee?

 • Je bent een enthousiast en initiatiefrijk persoon;
 • Je bouwt snel een netwerk op doordat je gemakkelijk contact legt en proactief bent;
 • Je hebt affiniteit met de aanpak en gebiedsontwikkeling en voelt je betrokken bij de opgaven van de (binnen)stad Schiedam;
 • Je bent een verbinder en hebt oog voor verschillende belangen, maar houdt het belang van het project in het oog;
 • Je begrijpt hoe subsidies werken;
 • Ervaring in de wereld van vastgoed en ondernemers is een pre;
 • Ervaring met kunst in de buitenruimte is een pre;
 • Enig bouwkundig en financieel inzicht is een pre;
 • Vanaf 1 jaar werkervaring

Wat krijg je van ons?
Wij realiseren ons dat de beide onderwerpen op het eerste oog wat uit elkaar liggen. Veel van de werkzaamheden lijken echter wel op elkaar. Bovendien kunnen wij met deze combinatie twee kleine opdrachten verbinden tot 1 grotere opdracht. Je krijgt daarmee een boeiende tijdelijke klus in een organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het Openbaar Vervoer. Invulling van de werkdagen kan in overleg met de opdrachtgever. 

 

Inloggen