Invoerder Bodemrapporten in Nazca / Ibis

Locatie
Zuid-Hollandplein 1
Startdatum
02/10/2023
Einddatum
31/12/2023
Uren
40
Klant
Omgevingsdienst Haaglanden
Aanvraagnummer
SRQ168345
Deel deze aanvraag:

Project inhaalslag invoer bodemdata in de bodemapplicatie Nazca / Ibis.

Inleiding.
In het kader van het inlopen van de achterstand bij het invoeren van de informatie over bodemkwaliteit bestaat er bij de Omgevingsdienst Haaglanden behoefte aan het invoeren van data uit bodemrapporten in Nazca / iBis. Deze inhaalslag dient te worden uitgevoerd als project.

De inhaalslag bestaat uit het aanvullen van data uit bodemrapporten aan (nieuwe) locaties in Nazca / Ibis. De locatie en de toegevoegde onderzoeksgegevens moeten voldoen aan de actuele Werkhandleiding Bodem van de Omgevingsdienst Haaglanden.
De werkzaamheden bestaan uit:

  • het in Openwave / Nazca-Ibis controleren van de contour van het gekoppelde locatiedossier;
  • het invoeren van de contour in het geval van nieuwe locaties;
  • het invoeren van onderzoeksgegevens uit bodemrapporten.

Het project moet uiterlijk begin oktober 2023 starten en moet op 31 december 2023 zijn afgerond. 

De werkzaamheden en afstemming vereisen met name in de startfase van het project een regelmatig contact met (en mogelijk aanwezigheid bij) de Omgevingsdienst Haaglanden.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is ervaring met invoer in bodeminformatiesystemen en raadplegen zaaksystemen noodzakelijk. Ervaring met OpenWave en Nazca / iBis en de werkwijze van ODH is een pré.
Kennis van Wet Bodembescherming is wenselijk.

Op een eventuele opdracht zijn uitsluitend de Algemene inkoopvoorwaarden van de Omgevingsdienst Haaglanden voor leveringen en diensten van toepassing.
Er zal bekeken worden of de partij ervaring heeft met het oppakken van soortgelijke klussen en deze tot goed resultaat zelfstandig heeft uitgevoerd.
 

Inhuurdesk ODH

Ga naar aanvraag Inschrijven
Zuid-Hollandplein 1
40
02/10/2023
15/09/2023
31/12/2023
Omgevingsdienst Haaglanden
SRQ168345
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Zuid-Hollandplein 1
02/10/2023
31/12/2023
40

Project inhaalslag invoer bodemdata in de bodemapplicatie Nazca / Ibis.

Inleiding.
In het kader van het inlopen van de achterstand bij het invoeren van de informatie over bodemkwaliteit bestaat er bij de Omgevingsdienst Haaglanden behoefte aan het invoeren van data uit bodemrapporten in Nazca / iBis. Deze inhaalslag dient te worden uitgevoerd als project.

De inhaalslag bestaat uit het aanvullen van data uit bodemrapporten aan (nieuwe) locaties in Nazca / Ibis. De locatie en de toegevoegde onderzoeksgegevens moeten voldoen aan de actuele Werkhandleiding Bodem van de Omgevingsdienst Haaglanden.
De werkzaamheden bestaan uit:

  • het in Openwave / Nazca-Ibis controleren van de contour van het gekoppelde locatiedossier;
  • het invoeren van de contour in het geval van nieuwe locaties;
  • het invoeren van onderzoeksgegevens uit bodemrapporten.

Het project moet uiterlijk begin oktober 2023 starten en moet op 31 december 2023 zijn afgerond. 

De werkzaamheden en afstemming vereisen met name in de startfase van het project een regelmatig contact met (en mogelijk aanwezigheid bij) de Omgevingsdienst Haaglanden.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is ervaring met invoer in bodeminformatiesystemen en raadplegen zaaksystemen noodzakelijk. Ervaring met OpenWave en Nazca / iBis en de werkwijze van ODH is een pré.
Kennis van Wet Bodembescherming is wenselijk.

Op een eventuele opdracht zijn uitsluitend de Algemene inkoopvoorwaarden van de Omgevingsdienst Haaglanden voor leveringen en diensten van toepassing.
Er zal bekeken worden of de partij ervaring heeft met het oppakken van soortgelijke klussen en deze tot goed resultaat zelfstandig heeft uitgevoerd.
 

Inloggen