IT Specialist (applicatiebeheer/infra)- 957221

Locatie
Den Helder
Startdatum
20/11/2023
Einddatum
30/09/2024
Uren
36
Klant
(MP) ATOS Nederland BV
Aanvraagnummer
SRQ168761
Deel deze aanvraag:

Startdate: zsm na afronding screening (9-12 weken)
Enddate: 30-09-2024
Verlenging mogelijk: ja met optie op verlenging
Uren per week: 32-40 uur per week
Locatie: Den Helder
Remote mogelijk: Tijdens de inwerkperiode moet je wel volledig op locatie werken. Daarna in overleg 3 dagen per week thuiswerken, 2 dagen max op locatie
Uurtarief: € 96,22 excl. BFA
Opleidingsniveau:
Taal CV: NL
Taal kandidaat: NL + NL paspoort
CV Format: Word
ZZP mogelijk: ja
VOG Level: VGB B screening

Opdrachtomschrijving

Taakomschrijving
1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:
– Het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen);
– Het uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA’s);
– Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders;
– Het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
– Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid;
– Het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen;
– Het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:
– Het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken;
– De samenhang met andere bouwstenen en infrastructuur vd klant te bewaken, te analyseren, te verifiëren;
– Het uitwerken van prestatiekaders vanuit producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden;
– Het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen;
– Het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders;
– Het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.

3. Draagt zorg voor het problem management door:
– Het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit;
– Het initiëren en voorzitten van overleg met belanghebbenden en uitvoerenden;
– Het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van (hernieuwde) normen en kwaliteitsaspecten.

4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de gestelde kaders op het gebied van:
– Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) en de samenhang met de totale ICT infrastructuur;
– Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst van de klant door het opleveren van onder o.a. Audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen;
– Het adviseren over kaders, vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen;
– Uitwerken van investeringsdossiers en input leveren voor aanbestedingstrajecten;
– Het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik;
– Input leveren tbv actualisatie van de FKP’s over gebruik, kosten en betrouwbaarheid;
– Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid.

Kennis- en ervaringsaspecten

Must haves?
1. Technisch Applicatiebeheer (met name op het gebied van Tools)
2. Ervaring met Linux en OpenSource Ervaring met Netwerken/DNS/Firewalls Ervaring met Monitoring Tools
3. Ervaring met Scheduling & AutomationTools

Nice to haves/Competencies / Competences
1. Teamplayer,
2. pro-actief,
3. plannen,
4. analytisch

Hiringdesk ATOS Nederland

Ga naar aanvraag Inschrijven
Den Helder
36
20/11/2023
15/09/2023
30/09/2024
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ168761
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Den Helder
20/11/2023
30/09/2024
36

Startdate: zsm na afronding screening (9-12 weken)
Enddate: 30-09-2024
Verlenging mogelijk: ja met optie op verlenging
Uren per week: 32-40 uur per week
Locatie: Den Helder
Remote mogelijk: Tijdens de inwerkperiode moet je wel volledig op locatie werken. Daarna in overleg 3 dagen per week thuiswerken, 2 dagen max op locatie
Uurtarief: € 96,22 excl. BFA
Opleidingsniveau:
Taal CV: NL
Taal kandidaat: NL + NL paspoort
CV Format: Word
ZZP mogelijk: ja
VOG Level: VGB B screening

Opdrachtomschrijving

Taakomschrijving
1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:
– Het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen);
– Het uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA’s);
– Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders;
– Het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
– Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid;
– Het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen;
– Het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:
– Het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken;
– De samenhang met andere bouwstenen en infrastructuur vd klant te bewaken, te analyseren, te verifiëren;
– Het uitwerken van prestatiekaders vanuit producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden;
– Het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen;
– Het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders;
– Het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.

3. Draagt zorg voor het problem management door:
– Het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit;
– Het initiëren en voorzitten van overleg met belanghebbenden en uitvoerenden;
– Het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van (hernieuwde) normen en kwaliteitsaspecten.

4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de gestelde kaders op het gebied van:
– Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) en de samenhang met de totale ICT infrastructuur;
– Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst van de klant door het opleveren van onder o.a. Audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen;
– Het adviseren over kaders, vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen;
– Uitwerken van investeringsdossiers en input leveren voor aanbestedingstrajecten;
– Het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik;
– Input leveren tbv actualisatie van de FKP’s over gebruik, kosten en betrouwbaarheid;
– Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid.

Kennis- en ervaringsaspecten

Must haves?
1. Technisch Applicatiebeheer (met name op het gebied van Tools)
2. Ervaring met Linux en OpenSource Ervaring met Netwerken/DNS/Firewalls Ervaring met Monitoring Tools
3. Ervaring met Scheduling & AutomationTools

Nice to haves/Competencies / Competences
1. Teamplayer,
2. pro-actief,
3. plannen,
4. analytisch

Inloggen