Juridisch adviseur Water en Bodem

Locatie
Utrecht
Startdatum
01/08/2022
Einddatum
01/07/2023
Uren
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ160829
Deel deze aanvraag:

Voor het domein Landelijke leefomgeving, team Water en Bodem zoekt de provincie Utrecht een:

*Juridisch adviseur Water en Bodem*

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het team Water en Bodem werkt binnen het Domein Landelijke Leefomgeving aan verschillende opgaven op het gebied van bodem en water. Naast de wettelijke taken die we als provincie hebben, werken we ook aan de maatschappelijke opgaven genoemd in de Omgevingsvisie en in het Bodem- en Waterprogramma 2022-2027.

Wat ga je doen?
Binnen het team Water en Bodem werken beleidsmedewerkers aan de maatschappelijke en wettelijke taken ten aanzien van bodem, water en grondwater. Wij voeren het in 2021 vastgestelde Bodem en Waterprogramma 2022-2027 uit. Ten aanzien van de onderwerpen Bodem, grondwater en duurzame energie uit de ondergrond, zullen er nog vele juridische vraagstukken komen. Het cluster Juridische Zaken geeft hierin advies en heeft een aantal zelfstandige taken, zoals het actueel houden van de Omgevingsverordening en andere regelgeving. De verwachting bestaat dat onder de Omgevingswet het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten zal toenemen.

Een deel van de taken ten aanzien van de kwaliteit van de bodem gaan onder de Omgevingswet over naar gemeenten. Provincies blijven echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater en het duurzame gebruik van de ondergrond (o.a. energie uit de ondergrond). Door de functiescheiding  zal er veel samenwerking nodig zijn tussen provincie, gemeenten, waterschappen en het Rijk. De komende jaren zullen zich dan ook nog veel juridische vraagstukken gaan voordoen. Verder ga jij je bezig houden met juridische vraagstukken ten aanzien van de saneringen die in opdracht van de Provincie worden uitgevoerd. Zoals het sluiten van overeenkomsten, staatssteun, subsidieverlening, ongerechtvaardigde verrijking en juridische vragen ten aanzien van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de Wet Bodembescherming en de provinciale omgevingsverordening.

Wij zoeken een ervaren jurist met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de, Omgevingswet incl de Aanvullingswet en -besluit bodem, Wet Bodembescherming, Waterwet, Waterschapswet, de Kader Richtlijn Water en aanverwante regelgeving. Ervaring op het gebied van de Drinkwaterwet en aanverwante regelgeving is een pré.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
1. Advisering over bestuurlijk-juridische aangelegenheden ten aanzien van bovengenoemde beleidsterreinen
* het bestuderen en analyseren van de juridische aspecten van de problematiek die zich voordoet in de betreffende beleidsterreinen van de provincie;
* het opstellen van voorstellen op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein
* het zorgdragen voor de bestuurlijk-juridische inbreng in het proces van beleidsvoorbereiding en –
uitvoering en het bewaken van de juridische kwaliteit;
* * het opstellen van overeenkomsten;
* het adviseren over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet

2. Juridische inbreng van de betreffende beleidsterreinen in projecten.
* het bestuderen en analyseren van wetgeving en van de juridische aspecten van de problematiek die zich voordoet in het beleidsterrein, het wijzen op de juridische implicaties van voorgenomen
beleidsstandpunten en het doen van oplossingsvoorstellen;     
* het adviseren bij de totstandkoming, het opstellen en het uitvoeren van provinciale regelgeving.

De exacte werkzaamheden die je gaat uitvoeren zullen in overleg met de senior medewerker cluster juridische zaken van het team en de programmamanager Bodem worden bepaald.
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
01/08/2022
21/06/2022
01/07/2023
Provincie Utrecht
SRQ160829
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
01/08/2022
01/07/2023
32

Voor het domein Landelijke leefomgeving, team Water en Bodem zoekt de provincie Utrecht een:

*Juridisch adviseur Water en Bodem*

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het team Water en Bodem werkt binnen het Domein Landelijke Leefomgeving aan verschillende opgaven op het gebied van bodem en water. Naast de wettelijke taken die we als provincie hebben, werken we ook aan de maatschappelijke opgaven genoemd in de Omgevingsvisie en in het Bodem- en Waterprogramma 2022-2027.

Wat ga je doen?
Binnen het team Water en Bodem werken beleidsmedewerkers aan de maatschappelijke en wettelijke taken ten aanzien van bodem, water en grondwater. Wij voeren het in 2021 vastgestelde Bodem en Waterprogramma 2022-2027 uit. Ten aanzien van de onderwerpen Bodem, grondwater en duurzame energie uit de ondergrond, zullen er nog vele juridische vraagstukken komen. Het cluster Juridische Zaken geeft hierin advies en heeft een aantal zelfstandige taken, zoals het actueel houden van de Omgevingsverordening en andere regelgeving. De verwachting bestaat dat onder de Omgevingswet het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten zal toenemen.

Een deel van de taken ten aanzien van de kwaliteit van de bodem gaan onder de Omgevingswet over naar gemeenten. Provincies blijven echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater en het duurzame gebruik van de ondergrond (o.a. energie uit de ondergrond). Door de functiescheiding  zal er veel samenwerking nodig zijn tussen provincie, gemeenten, waterschappen en het Rijk. De komende jaren zullen zich dan ook nog veel juridische vraagstukken gaan voordoen. Verder ga jij je bezig houden met juridische vraagstukken ten aanzien van de saneringen die in opdracht van de Provincie worden uitgevoerd. Zoals het sluiten van overeenkomsten, staatssteun, subsidieverlening, ongerechtvaardigde verrijking en juridische vragen ten aanzien van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de Wet Bodembescherming en de provinciale omgevingsverordening.

Wij zoeken een ervaren jurist met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de, Omgevingswet incl de Aanvullingswet en -besluit bodem, Wet Bodembescherming, Waterwet, Waterschapswet, de Kader Richtlijn Water en aanverwante regelgeving. Ervaring op het gebied van de Drinkwaterwet en aanverwante regelgeving is een pré.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
1. Advisering over bestuurlijk-juridische aangelegenheden ten aanzien van bovengenoemde beleidsterreinen
* het bestuderen en analyseren van de juridische aspecten van de problematiek die zich voordoet in de betreffende beleidsterreinen van de provincie;
* het opstellen van voorstellen op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein
* het zorgdragen voor de bestuurlijk-juridische inbreng in het proces van beleidsvoorbereiding en –
uitvoering en het bewaken van de juridische kwaliteit;
* * het opstellen van overeenkomsten;
* het adviseren over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet

2. Juridische inbreng van de betreffende beleidsterreinen in projecten.
* het bestuderen en analyseren van wetgeving en van de juridische aspecten van de problematiek die zich voordoet in het beleidsterrein, het wijzen op de juridische implicaties van voorgenomen
beleidsstandpunten en het doen van oplossingsvoorstellen;     
* het adviseren bij de totstandkoming, het opstellen en het uitvoeren van provinciale regelgeving.

De exacte werkzaamheden die je gaat uitvoeren zullen in overleg met de senior medewerker cluster juridische zaken van het team en de programmamanager Bodem worden bepaald.
 

Inloggen