Juridisch medewerker sociaal domein

Locatie
Vriezenveen
Startdatum
10/09/2020
Einddatum
24/12/2020
Uren
28
Klant
(DASTwente) Gemeente Twenterand
Aanvraagnummer
SRQ142735
Deel deze aanvraag:

Als juridisch medewerker sociaal domein vervul je de juridische adviesfunctie binnen het vakgebied maatschappelijke ondersteuning en participatie. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de gemeente cq het gemeentebestuur bij rechterlijke instanties.
Je toetst incidenteel beschikkingen en rapportages van collega’s. Je levert een bijdrage aan de juridische kwaliteit en deskundigheidsbevordering van collega’s en geeft feedback aan collega’s over de juridische kwaliteit. Je adviseert bij complexe juridische vraagstukken en denkt  (buiten de kaders) mee bij het zoeken naar oplossingen en maatwerk.

De functie juridisch adviseur sociaal domein valt onder het onderdeel Bedrijfsvoering, cluster Bestuurlijk-Juridische Zaken. 
Binnen dit cluster zijn 3 adviseurs werkzaam voor het sociaal domein, waarvan 2 adviseurs fysiek bij de vakafdeling zitten, waaronder ook deze functie.
 

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
Vriezenveen
28
10/09/2020
31/07/2020
24/12/2020
(DASTwente) Gemeente Twenterand
SRQ142735
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Vriezenveen
10/09/2020
24/12/2020
28

Als juridisch medewerker sociaal domein vervul je de juridische adviesfunctie binnen het vakgebied maatschappelijke ondersteuning en participatie. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de gemeente cq het gemeentebestuur bij rechterlijke instanties.
Je toetst incidenteel beschikkingen en rapportages van collega’s. Je levert een bijdrage aan de juridische kwaliteit en deskundigheidsbevordering van collega’s en geeft feedback aan collega’s over de juridische kwaliteit. Je adviseert bij complexe juridische vraagstukken en denkt  (buiten de kaders) mee bij het zoeken naar oplossingen en maatwerk.

De functie juridisch adviseur sociaal domein valt onder het onderdeel Bedrijfsvoering, cluster Bestuurlijk-Juridische Zaken. 
Binnen dit cluster zijn 3 adviseurs werkzaam voor het sociaal domein, waarvan 2 adviseurs fysiek bij de vakafdeling zitten, waaronder ook deze functie.
 

Inloggen