Juridisch Planoloog

Locatie
Deventer
Startdatum
30/05/2022
Einddatum
26/05/2023
Uren
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Deventer
Aanvraagnummer
SRQ159966
Deel deze aanvraag:

Wij zoeken een planoloog voor het stedelijk gebied én een planoloog met affiniteit voor het landelijk gebied.

Jouw werk
Bestemmingsplannen en ruimtelijke initiatieven. Het gaat om het zo goed mogelijk benutten van onze openbare ruimte, maar hoe zorg je dat alles eerlijk en op de juiste manier in goede banen geleid wordt? Als juridisch planoloog kun jij het verschil maken door regels en ruimtelijke mogelijkheden met elkaar te verbinden.

Binnen de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, in zowel het stedelijk als landelijk gebied, waarin uitdagende ruimtelijke vraagstukken opgenomen zijn. De stikstofproblematiek, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de dienstenrichtlijn zijn voorbeelden van ontwikkelingen die invloed hebben op het proces van ruimtelijke projecten.

Als Juridisch Planoloog ga jij aan de slag met de afhandeling van juridische zaken. Het takenpakket bestaat naast het opstellen en toetsen van bestemmingsplannen, uit planologisch juridische advisering bij ruimtelijke projecten en het begeleiden van initiatieven van derden. Daarbij gaat het om het begeleiden van grote en kleine particuliere initiatieven, zoals de herbestemming van agrarische locaties, splitsing van boerderijen en Rood voor Rood-woningen. Je verzorgt de intake van initiatieven, je begeleidt de planvorming en uiteindelijk de ruimtelijke procedure.

Vanzelfsprekend zorg jij voor afstemming tussen de verschillende betrokken partijen en belanghebbenden en stel je stukken op voor bestuurlijke besluitvorming. Ook stel je overeenkomsten op om afspraken vast te leggen, beantwoord je overlegreacties en zienswijzen en vertegenwoordig je de gemeente in beroepszaken bij de Raad van State.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Deventer
36
30/05/2022
05/05/2022
26/05/2023
(Talentenregio) Gemeente Deventer
SRQ159966
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Deventer
30/05/2022
26/05/2023
36

Wij zoeken een planoloog voor het stedelijk gebied én een planoloog met affiniteit voor het landelijk gebied.

Jouw werk
Bestemmingsplannen en ruimtelijke initiatieven. Het gaat om het zo goed mogelijk benutten van onze openbare ruimte, maar hoe zorg je dat alles eerlijk en op de juiste manier in goede banen geleid wordt? Als juridisch planoloog kun jij het verschil maken door regels en ruimtelijke mogelijkheden met elkaar te verbinden.

Binnen de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, in zowel het stedelijk als landelijk gebied, waarin uitdagende ruimtelijke vraagstukken opgenomen zijn. De stikstofproblematiek, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de dienstenrichtlijn zijn voorbeelden van ontwikkelingen die invloed hebben op het proces van ruimtelijke projecten.

Als Juridisch Planoloog ga jij aan de slag met de afhandeling van juridische zaken. Het takenpakket bestaat naast het opstellen en toetsen van bestemmingsplannen, uit planologisch juridische advisering bij ruimtelijke projecten en het begeleiden van initiatieven van derden. Daarbij gaat het om het begeleiden van grote en kleine particuliere initiatieven, zoals de herbestemming van agrarische locaties, splitsing van boerderijen en Rood voor Rood-woningen. Je verzorgt de intake van initiatieven, je begeleidt de planvorming en uiteindelijk de ruimtelijke procedure.

Vanzelfsprekend zorg jij voor afstemming tussen de verschillende betrokken partijen en belanghebbenden en stel je stukken op voor bestuurlijke besluitvorming. Ook stel je overeenkomsten op om afspraken vast te leggen, beantwoord je overlegreacties en zienswijzen en vertegenwoordig je de gemeente in beroepszaken bij de Raad van State.

 
Inloggen