Kwartiermaker AO- en teamontwikkelaar

Locatie
Zwolle
Startdatum
01/06/2022
Einddatum
31/05/2023
Uren
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ160012
Deel deze aanvraag:

Functie:                                  Kwartiermaker AO- en teamontwikkelaar

Functieomschrijving
Als organisatie staan we voor complexe veranderopgave. Daarvoor hebben we een team ingesteld waarvoor jij de verantwoordelijkheid gaat dragen.
De kwartiermaker is integraal verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) dat gepositioneerd is onder de directie. Je hebt een initiërende rol bij het maken van de vertaalslag van de geformuleerde ambitie naar beleid, producten en processen. Je zorgt voor de doorontwikkeling van het ambtelijke opdrachtgeverschap (AO-schap) binnen de gemeente Zwolle. Als kwartiermaker faciliteer en coach je de ambtelijk opdrachtgevers en de bij de opdracht betrokken medewerkers. Je zorgt ervoor dat de medewerkers zich kunnen ontwikkelen, geeft ruimte en maakt resultaatgerichte afspraken. Je ontzorgt de directie en afdelingshoofden door voor een aantal complexe opgaven de rol van Ambtelijk Opdrachtgever te vervullen.

Het team dat ingericht en ontwikkeld moet worden bestaat naast de kwartiermaker/ teamontwikkelaar, uit de volgende functies:
 

 • Kwartiermaker Gebiedsgericht werken (nog te werven)
 • Procesmanager Verstedelijkingsstrategie (nog te werven)
 • Programmamanager doorontwikkeling Hervormingsagenda (reeds vervuld)
 • Programmamanager Human Capital Agenda (reeds vervuld).

In de rol van kwartiermaker vertegenwoordig je het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV). Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant relatienetwerk waarbij de focus voornamelijk ligt op de interne samenwerkingsverbanden. Van belang is ook een sterk organisatiebewustzijn in de zin van afstemming met andere afdelingen en bijdragen aan de realisatie van de algemene organisatiedoelstellingen. Je zorgt voor een goede balans tussen de interne en externe gerichtheid die past bij je opdracht.

De kwartiermaker stelt in samenspraak met de directie de functieprofielen en opdrachten van de rest van het team vast, waarbij je rekening houdt met verschuivingen in beleidsdoelstellingen met politieke impact en uitkomsten van onderhandelingsprocessen. Door jouw ervaring en veranderkundige aanpak geef je de omgeving het vertrouwen dat de te behalen resultaten binnen de afgesproken tijd en budget worden gerealiseerd. Binnen die context weet je een gezonde balans te creëren tussen medewerkersverhoudingen en te behalen resultaten. Je krijgt jouw omgeving makkelijk mee en stimuleert en enthousiasmeert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

De opdracht:

 • Initieer de (door)ontwikkeling van het Ambtelijk Opdrachtgeverschap in de gehele organisatie
 • Richt het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) verder in en completeer deze met een procesmanager op het gebied van verstedelijkingsstrategie en een kwartiermaker op gebiedsgericht werken.
 • Creëer cohesie in het team en stimuleer de bijdrage die het team als geheel kan leveren voor de organisatie in de versterking van onze realisatiekracht
 • Ontwikkel een manier van sturing in samenhang (integraal) vanuit zowel de inhoud als methodiek, die zich o.a. kenmerkt door een eenduidige manier van samenwerken in de organisatie, duidelijke taal en een sterk bewustzijn van de context waarin het werk gedaan moet worden (omgevingsbewustzijn)
 • Versterk hierin de verbinding tussen strategie en realisatie
 • Zoek actief de samenwerking en verbinding met de beleidsafdelingen op de relevante thema’s (wonen, zorg, arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling).

Het resultaat van jouw opdracht is dat we als organisatie van nature werken vanuit samenhang en verbinding, zowel op basis van de inhoud als op basis van de methodieken en dit toepassen op de verschillende niveaus (zowel in de organisatie, als ook in de stad). Het opgavegericht werken voelt voor ons als een 2e natuur, is goed geworteld in de organisatie en levert de beoogde inhoudelijke resultaten van de opgave op. Deze manier van werken is voor ons gewoon geworden.
 

 

Persoonlijk profiel
De kwartiermaker die we zoeken heeft uitgebreide ervaring in een complexe organisatie als integraal manager met speciale aandacht voor realisatiekracht en ambtelijke opdrachtgeverschap. Je hebt een visie op de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Je bent een mensgerichte leider en kan mensen enthousiasmeren en overtuigen, je straalt van nature gezag uit. Jouw sociale vaardigheden zijn goed ontwikkeld en je schakelt makkelijk tussen de verschillende niveaus. Je hebt een brede generalistische kennis van onder meer veranderprocessen en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. De vertaling van de strategie naar werkbare processen kent voor jou geen geheimen, je hebt ruime ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en borgen van processen binnen een dienstverlenende organisatie. Hiermee zorg je ervoor dat een klimaat ontstaat dat past bij de organisatie en waarin medewerkers hun kwaliteiten versterken.

Jij:

 • Inspirerend en verbindend
 • Verandermanager, in staat beweging te creëren
 • Bewezen affiniteit en ervaring in de rol van ambtelijk opdrachtgever. Naast dat je hierin een voorbeeldrol vervult binnen de organisatie zorg je voor doorontwikkeling en borging. De opdrachten waarmee je aan de slag gaat ontlasten zowel directieleden als afdelingshoofden. 
 • Je bent ervaren in het neerzetten en ontwikkelen van teams, bij voorkeur in combinatie met Opgave Gericht werken (OGW).
 • Kijkt van buiten naar binnen en verbindt
 • Vertaalt met het team de strategie naar tactisch en operationeel niveau.

 Eisen:

 • WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfskunde, verandermanagement (academisch werk- en denkniveau).
 • Meer dan 5 jaar managementervaring in een vergelijkbare positie en in staat om integraal verantwoordelijkheid te dragen
 • Relevante werkervaring binnen overheid/semi-overheid van meer dan 8 jaar, bij voorkeur binnen gemeenten
 • Op cv aantoonbare ervaring in de rol van ambtelijk opdrachtgever.
 • Hands-on werkstijl
 • Affiniteit met de werkgebieden van de organisatie en een heldere visie op de veranderende positie van de lokale overheid
 • Aantoonbare ervaring en succes in ingrijpende verandertrajecten
 • Resultaatgerichtheid en goede communicatieve vaardigheden
 • In staat is om een netwerk te onderhouden/ op te zetten.

Wens:
 

 • Op cv aantoonbare ervaring met Opgave Gericht Werken (OGW).

Criteria eisen:

 • Benoem vanuit cv minimaal 3 succesvol afgeronde meerjarige verandertrajecten. Wat was de opdracht en wat het resultaat.
 • Geef een referentie van minimaal 1 van deze opdrachtgevers.
 • Benoem vanuit cv welke 3 werkervaringen het meest relevant zijn en waarom. Het gaat hier om de toetsing op het kunnen aansluiten op de organisatiecultuur en daarnaast de kennis en ervaring met ambtelijk opdrachtgeverschap.  

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
36
01/06/2022
10/05/2022
31/05/2023
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ160012
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Zwolle
01/06/2022
31/05/2023
36

Functie:                                  Kwartiermaker AO- en teamontwikkelaar

Functieomschrijving
Als organisatie staan we voor complexe veranderopgave. Daarvoor hebben we een team ingesteld waarvoor jij de verantwoordelijkheid gaat dragen.
De kwartiermaker is integraal verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) dat gepositioneerd is onder de directie. Je hebt een initiërende rol bij het maken van de vertaalslag van de geformuleerde ambitie naar beleid, producten en processen. Je zorgt voor de doorontwikkeling van het ambtelijke opdrachtgeverschap (AO-schap) binnen de gemeente Zwolle. Als kwartiermaker faciliteer en coach je de ambtelijk opdrachtgevers en de bij de opdracht betrokken medewerkers. Je zorgt ervoor dat de medewerkers zich kunnen ontwikkelen, geeft ruimte en maakt resultaatgerichte afspraken. Je ontzorgt de directie en afdelingshoofden door voor een aantal complexe opgaven de rol van Ambtelijk Opdrachtgever te vervullen.

Het team dat ingericht en ontwikkeld moet worden bestaat naast de kwartiermaker/ teamontwikkelaar, uit de volgende functies:
 

 • Kwartiermaker Gebiedsgericht werken (nog te werven)
 • Procesmanager Verstedelijkingsstrategie (nog te werven)
 • Programmamanager doorontwikkeling Hervormingsagenda (reeds vervuld)
 • Programmamanager Human Capital Agenda (reeds vervuld).

In de rol van kwartiermaker vertegenwoordig je het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV). Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant relatienetwerk waarbij de focus voornamelijk ligt op de interne samenwerkingsverbanden. Van belang is ook een sterk organisatiebewustzijn in de zin van afstemming met andere afdelingen en bijdragen aan de realisatie van de algemene organisatiedoelstellingen. Je zorgt voor een goede balans tussen de interne en externe gerichtheid die past bij je opdracht.

De kwartiermaker stelt in samenspraak met de directie de functieprofielen en opdrachten van de rest van het team vast, waarbij je rekening houdt met verschuivingen in beleidsdoelstellingen met politieke impact en uitkomsten van onderhandelingsprocessen. Door jouw ervaring en veranderkundige aanpak geef je de omgeving het vertrouwen dat de te behalen resultaten binnen de afgesproken tijd en budget worden gerealiseerd. Binnen die context weet je een gezonde balans te creëren tussen medewerkersverhoudingen en te behalen resultaten. Je krijgt jouw omgeving makkelijk mee en stimuleert en enthousiasmeert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

De opdracht:

 • Initieer de (door)ontwikkeling van het Ambtelijk Opdrachtgeverschap in de gehele organisatie
 • Richt het Tijdelijk Team Verandermanagement (TTV) verder in en completeer deze met een procesmanager op het gebied van verstedelijkingsstrategie en een kwartiermaker op gebiedsgericht werken.
 • Creëer cohesie in het team en stimuleer de bijdrage die het team als geheel kan leveren voor de organisatie in de versterking van onze realisatiekracht
 • Ontwikkel een manier van sturing in samenhang (integraal) vanuit zowel de inhoud als methodiek, die zich o.a. kenmerkt door een eenduidige manier van samenwerken in de organisatie, duidelijke taal en een sterk bewustzijn van de context waarin het werk gedaan moet worden (omgevingsbewustzijn)
 • Versterk hierin de verbinding tussen strategie en realisatie
 • Zoek actief de samenwerking en verbinding met de beleidsafdelingen op de relevante thema’s (wonen, zorg, arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling).

Het resultaat van jouw opdracht is dat we als organisatie van nature werken vanuit samenhang en verbinding, zowel op basis van de inhoud als op basis van de methodieken en dit toepassen op de verschillende niveaus (zowel in de organisatie, als ook in de stad). Het opgavegericht werken voelt voor ons als een 2e natuur, is goed geworteld in de organisatie en levert de beoogde inhoudelijke resultaten van de opgave op. Deze manier van werken is voor ons gewoon geworden.
 

 

Persoonlijk profiel
De kwartiermaker die we zoeken heeft uitgebreide ervaring in een complexe organisatie als integraal manager met speciale aandacht voor realisatiekracht en ambtelijke opdrachtgeverschap. Je hebt een visie op de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Je bent een mensgerichte leider en kan mensen enthousiasmeren en overtuigen, je straalt van nature gezag uit. Jouw sociale vaardigheden zijn goed ontwikkeld en je schakelt makkelijk tussen de verschillende niveaus. Je hebt een brede generalistische kennis van onder meer veranderprocessen en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. De vertaling van de strategie naar werkbare processen kent voor jou geen geheimen, je hebt ruime ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en borgen van processen binnen een dienstverlenende organisatie. Hiermee zorg je ervoor dat een klimaat ontstaat dat past bij de organisatie en waarin medewerkers hun kwaliteiten versterken.

Jij:

 • Inspirerend en verbindend
 • Verandermanager, in staat beweging te creëren
 • Bewezen affiniteit en ervaring in de rol van ambtelijk opdrachtgever. Naast dat je hierin een voorbeeldrol vervult binnen de organisatie zorg je voor doorontwikkeling en borging. De opdrachten waarmee je aan de slag gaat ontlasten zowel directieleden als afdelingshoofden. 
 • Je bent ervaren in het neerzetten en ontwikkelen van teams, bij voorkeur in combinatie met Opgave Gericht werken (OGW).
 • Kijkt van buiten naar binnen en verbindt
 • Vertaalt met het team de strategie naar tactisch en operationeel niveau.

 Eisen:

 • WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfskunde, verandermanagement (academisch werk- en denkniveau).
 • Meer dan 5 jaar managementervaring in een vergelijkbare positie en in staat om integraal verantwoordelijkheid te dragen
 • Relevante werkervaring binnen overheid/semi-overheid van meer dan 8 jaar, bij voorkeur binnen gemeenten
 • Op cv aantoonbare ervaring in de rol van ambtelijk opdrachtgever.
 • Hands-on werkstijl
 • Affiniteit met de werkgebieden van de organisatie en een heldere visie op de veranderende positie van de lokale overheid
 • Aantoonbare ervaring en succes in ingrijpende verandertrajecten
 • Resultaatgerichtheid en goede communicatieve vaardigheden
 • In staat is om een netwerk te onderhouden/ op te zetten.

Wens:
 

 • Op cv aantoonbare ervaring met Opgave Gericht Werken (OGW).

Criteria eisen:

 • Benoem vanuit cv minimaal 3 succesvol afgeronde meerjarige verandertrajecten. Wat was de opdracht en wat het resultaat.
 • Geef een referentie van minimaal 1 van deze opdrachtgevers.
 • Benoem vanuit cv welke 3 werkervaringen het meest relevant zijn en waarom. Het gaat hier om de toetsing op het kunnen aansluiten op de organisatiecultuur en daarnaast de kennis en ervaring met ambtelijk opdrachtgeverschap.  
Inloggen