Leverancier toezichthouder milieu

Startdatum
02/03/2020
Einddatum
31/12/2020
Uren
0
Klant
Inhuurdesk ODH
Aanvraagnummer
SRQ138451
Deel deze aanvraag:

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (hierna ook te noemen als Opdrachtgever) is een regionale uitvoeringsdienst die namens negen gemeenten en Provincie Zuid-Holland milieutaken in de regio Haaglanden uitvoert en milieuadvies geeft op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De omgevingsdienst bundelt de kennis en capaciteit van negen gemeenten en de provincie op het gebied van milieu.
Bij de Opdrachtgever zijn ca. 220 personen werkzaam.

Het werk bestaat uit  het voorbereiden en uitvoeren van milieucontroles bij bedrijven en instellingen binnen de regio Haaglanden. De controles betreffen routinematige, controles van inrichtingen die aangemerkt kunnen worden als milieucategorie 2. De kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd worden uitgevoerd. Tijdens de controle wordt getoetst of een bedrijf/instelling  aan de gestelde voorschriften uit het activiteitenbesluit of onderliggende regelgeving,  voldoet. De controles dienen verspreid over de aangegeven periode te worden uitgevoerd om piekbelasting  te voorkomen. Het werk moet zijn afgerond voor 15 november 2020. Verder betreft het werk alle administratieve handelingen die gepaard gaan met de voorbereiding, uitvoering, verslag-legging en afhandeling van de milieucontroles. Deze opdracht bevat geen hercontroles. Het aantal uit te voeren integrale milieucontroles, op basis van de Wet milieubeheer bij inrichtingen binnen het grondgebied van de Omgevingsdienst Haaglanden, staat voor het jaar 2020 nog niet helemaal vast maar rekening dient te worden gehouden met 400-600 controles.  Van de inschrijver wordt verwacht dat er capaciteit is voor 600.

Zie verder de bijlage voor de eisen. Deze dienen beantwoord te worden en bijgevoegd te worden in de offerte samen met een stukprijs.

 

Inhuurdesk ODH

Inschrijven
0
02/03/2020
14/02/2020
31/12/2020
Inhuurdesk ODH
SRQ138451
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

02/03/2020
31/12/2020
0

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (hierna ook te noemen als Opdrachtgever) is een regionale uitvoeringsdienst die namens negen gemeenten en Provincie Zuid-Holland milieutaken in de regio Haaglanden uitvoert en milieuadvies geeft op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De omgevingsdienst bundelt de kennis en capaciteit van negen gemeenten en de provincie op het gebied van milieu.
Bij de Opdrachtgever zijn ca. 220 personen werkzaam.

Het werk bestaat uit  het voorbereiden en uitvoeren van milieucontroles bij bedrijven en instellingen binnen de regio Haaglanden. De controles betreffen routinematige, controles van inrichtingen die aangemerkt kunnen worden als milieucategorie 2. De kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd worden uitgevoerd. Tijdens de controle wordt getoetst of een bedrijf/instelling  aan de gestelde voorschriften uit het activiteitenbesluit of onderliggende regelgeving,  voldoet. De controles dienen verspreid over de aangegeven periode te worden uitgevoerd om piekbelasting  te voorkomen. Het werk moet zijn afgerond voor 15 november 2020. Verder betreft het werk alle administratieve handelingen die gepaard gaan met de voorbereiding, uitvoering, verslag-legging en afhandeling van de milieucontroles. Deze opdracht bevat geen hercontroles. Het aantal uit te voeren integrale milieucontroles, op basis van de Wet milieubeheer bij inrichtingen binnen het grondgebied van de Omgevingsdienst Haaglanden, staat voor het jaar 2020 nog niet helemaal vast maar rekening dient te worden gehouden met 400-600 controles.  Van de inschrijver wordt verwacht dat er capaciteit is voor 600.

Zie verder de bijlage voor de eisen. Deze dienen beantwoord te worden en bijgevoegd te worden in de offerte samen met een stukprijs.

 

Inloggen