Manager publieke dienstverlening

Locatie
Denekamp
Startdatum
08/02/2021
Einddatum
31/05/2021
Uren
36
Klant
(DASTwente) Gemeente Dinkelland, Gemeente Tubbergen & Noaberkracht
Aanvraagnummer
SRQ147234
Deel deze aanvraag:

Wij zijn Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Een ondernemende en betrokken organisatie voor twee gemeenten die waardevolle en duurzame effecten voor de samenleving wil bereiken. Onze samenleving heeft een grote ambitie en dit willen we graag als overheidspartner ondersteunen. Wij geloven dat je met de gebundelde krachten van samenleving en gemeente veel verder komt. Door elkaar half te staan en te vertrouwen op elkaars kracht, kun je als goede noabers werken aan een fijne leefomgeving. Een daadkrachtig partnerschap tussen samenleving en gemeente waarmee we werken aan een energieke samenleving!

Binnen het managementteam zijn we op zoek naar een manager met visie die de koers kan bepalen voor de publieke dienstverlening.

Het organisatieonderdeel Publieke dienstverlening heeft ruim zestig medewerkers en bestaat uit de teams: WOZ en Belastingen, Juristen Handhaving, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, Toezicht Bouwen en Ruimtelijke Ordening, Toezicht Milieu, Veiligheid, APV & Bijzondere wetten, Burgerzaken, Telefoon & Informatie. Je bent lid van het managementteam dat bestaat uit 3 directeuren en 6 managers/teamcoaches. Het managementteam is gezamenlijk op strategische niveau verantwoordelijk voor de strategische koers van de organisatie.

Wie ben jij?
Jij bent een ervaren manager die de rol van sparringpartner op diverse organisatieniveaus aanneemt. Ook denk je proactief mee met de andere managers van de verschillende organisatieonderdelen. Iemand die over grenzen van de vakgebieden heen kijkt en strategisch bijdraagt aan optimalisering van de doelstellingen en de sturing van de organisatie. Jij staat midden in de samenleving, je bent verbindend,  durft verantwoordelijkheid te nemen en kunt samenwerken. De teams organiseren zelf het werk en staan gezamenlijk voor de inhoud. Aan het proces en de kwaliteit draag jij je steentje bij.  Je bent inspirerend, energiek en weet wat er speelt binnen de publieke dienstverlening. Ook ben je in staat de teams mee te nemen in de ontwikkelingen. Je hebt een sterk ontwikkelde politiek bestuurlijke antenne. Je maakt gemakkelijk contact en bent communicatief sterk. Vanuit natuurlijk leiderschap hanteer je een resultaatgerichte, stimulerende en coachende stijl van leidinggeven.

Wat ga jij doen?

 • Je voert de regie over het organisatieonderdeel  Publieke dienstverlening. De inhoud ligt bij de professionals en de kwaliteit moet door jou bij je medewerkers worden gewaarborgd.
 • Jij werkt en denkt vanuit integraliteit en stimuleert procesgericht denken en werken (proceseigenaarschap).
 • Jij hebt beeld bij de veranderende rol van de overheid en visie op de betekenis hiervan voor de publieke dienstverlening. Je kunt “van buiten naar binnen denken”. Je maakt je teams bewust van maatwerk in rolneming en zorgt ervoor dat je medewerkers dit ook waarmaken.
 • Je bent een coachende leider en daarbij in staat om situationeel te handelen. Dit alles zodat de medewerkers van je organisatieonderdeel  in staat zijn de afgesproken resultaten te behalen, met aandacht voor het speelveld waarin zij zich bewegen.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de personele component van je organisatieonderdeel. Dat betekent dat jij je bezighoudt met de ontwikkeling van medewerkers, het zorgen voor een veilige werkomgeving en met aandacht voor ziekteverzuimpreventie.
 • Je bent als manager verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en de kwaliteit van de voorstellen en besluiten vanuit jouw teams. Integraliteit is daarbij een speerpunt.
 • Je zorgt dat talenten en kwaliteiten van medewerkers gezien, gewaardeerd, ontwikkeld en ingezet worden.

 

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
Denekamp
36
08/02/2021
13/01/2021
31/05/2021
(DASTwente) Gemeente Dinkelland, Gemeente Tubbergen & Noaberkracht
SRQ147234
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Denekamp
08/02/2021
31/05/2021
36

Wij zijn Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Een ondernemende en betrokken organisatie voor twee gemeenten die waardevolle en duurzame effecten voor de samenleving wil bereiken. Onze samenleving heeft een grote ambitie en dit willen we graag als overheidspartner ondersteunen. Wij geloven dat je met de gebundelde krachten van samenleving en gemeente veel verder komt. Door elkaar half te staan en te vertrouwen op elkaars kracht, kun je als goede noabers werken aan een fijne leefomgeving. Een daadkrachtig partnerschap tussen samenleving en gemeente waarmee we werken aan een energieke samenleving!

Binnen het managementteam zijn we op zoek naar een manager met visie die de koers kan bepalen voor de publieke dienstverlening.

Het organisatieonderdeel Publieke dienstverlening heeft ruim zestig medewerkers en bestaat uit de teams: WOZ en Belastingen, Juristen Handhaving, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, Toezicht Bouwen en Ruimtelijke Ordening, Toezicht Milieu, Veiligheid, APV & Bijzondere wetten, Burgerzaken, Telefoon & Informatie. Je bent lid van het managementteam dat bestaat uit 3 directeuren en 6 managers/teamcoaches. Het managementteam is gezamenlijk op strategische niveau verantwoordelijk voor de strategische koers van de organisatie.

Wie ben jij?
Jij bent een ervaren manager die de rol van sparringpartner op diverse organisatieniveaus aanneemt. Ook denk je proactief mee met de andere managers van de verschillende organisatieonderdelen. Iemand die over grenzen van de vakgebieden heen kijkt en strategisch bijdraagt aan optimalisering van de doelstellingen en de sturing van de organisatie. Jij staat midden in de samenleving, je bent verbindend,  durft verantwoordelijkheid te nemen en kunt samenwerken. De teams organiseren zelf het werk en staan gezamenlijk voor de inhoud. Aan het proces en de kwaliteit draag jij je steentje bij.  Je bent inspirerend, energiek en weet wat er speelt binnen de publieke dienstverlening. Ook ben je in staat de teams mee te nemen in de ontwikkelingen. Je hebt een sterk ontwikkelde politiek bestuurlijke antenne. Je maakt gemakkelijk contact en bent communicatief sterk. Vanuit natuurlijk leiderschap hanteer je een resultaatgerichte, stimulerende en coachende stijl van leidinggeven.

Wat ga jij doen?

 • Je voert de regie over het organisatieonderdeel  Publieke dienstverlening. De inhoud ligt bij de professionals en de kwaliteit moet door jou bij je medewerkers worden gewaarborgd.
 • Jij werkt en denkt vanuit integraliteit en stimuleert procesgericht denken en werken (proceseigenaarschap).
 • Jij hebt beeld bij de veranderende rol van de overheid en visie op de betekenis hiervan voor de publieke dienstverlening. Je kunt “van buiten naar binnen denken”. Je maakt je teams bewust van maatwerk in rolneming en zorgt ervoor dat je medewerkers dit ook waarmaken.
 • Je bent een coachende leider en daarbij in staat om situationeel te handelen. Dit alles zodat de medewerkers van je organisatieonderdeel  in staat zijn de afgesproken resultaten te behalen, met aandacht voor het speelveld waarin zij zich bewegen.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de personele component van je organisatieonderdeel. Dat betekent dat jij je bezighoudt met de ontwikkeling van medewerkers, het zorgen voor een veilige werkomgeving en met aandacht voor ziekteverzuimpreventie.
 • Je bent als manager verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en de kwaliteit van de voorstellen en besluiten vanuit jouw teams. Integraliteit is daarbij een speerpunt.
 • Je zorgt dat talenten en kwaliteiten van medewerkers gezien, gewaardeerd, ontwikkeld en ingezet worden.

 

Inloggen