Medewerker serviceteam NDFF

Locatie
Utrecht
Startdatum
01/03/2023
Einddatum
29/02/2024
Uren
32
Klant
BIJ12
Aanvraagnummer
SRQ163958
Deel deze aanvraag:

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer 
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Stikstof en Natura 2000

Over de unit:
De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb) ondersteunt provincies en hun partners bij natuurbeheer en de ontwikkeling van natuurbeleid. Onder andere door natuurinformatie op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is daar een voorbeeld van. De NDFF is de meest complete databank met meer dan 150 miljoen gevalideerde waarnemingen van planten en dieren in Nederland. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert deze gegevens en brengt daarmee in beeld wat er bekend is over de verspreiding van plant- en diersoorten. De natuurgegevens worden verzameld door een breed netwerk van professionals en vrijwilligers. Voordat waarnemingen zichtbaar zijn, worden ze gevalideerd aan de hand van kennisregels en beoordelingen van experts. Daarna kunnen gemeenten, natuurbeheerders en andere belanghebbenden deze
informatie gebruiken bij de bescherming en het beheer van natuur en het ontwikkelen van (bouw-) projecten. De data in de NDFF wordt nu nog in abonnementsvorm beschikbaar gesteld. De komende jaren worden de gegevens in het kader van de Omgevingswet gratis toegankelijk.
Het NDFF-team bestaat uit 13 medewerkers. De medewerkers van het Serviceteam ondersteunen de gebruikers van de NDFF. De medewerkers van het scrumteam zorgen voor tweedelijns ondersteuning, voor zowel het inhoudelijke als het ICT-beheer van de databank en de tools voor de gegevensinvoer en -uitvoer.

Op dit moment zoeken we versterking voor het serviceteam.

Wat ga je doen
Samen met je 4 collega’s vorm je het Serviceteam NDFF. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten van de NDFF. Je adviseert klanten over het gebruik en mogelijkheden van de NDFF, je analyseert de vakspecialistische klantvraagstukken en maakt de data beschikbaar voor de gebruikers. 

• Je adviseert gebruikers over het gebruik van de NDFF via telefoon, mail, chat en social media.
• Je analyseert de gebruikersvragen en incidenten, onderzoekt oorzaken en stelt oplossingen voor. Daarbij houd je rekening met de belangen van de verschillende stakeholders. 
• Je registreert de gebruikersvragen en bewaakt de te ondernemen acties en afspraken t.b.v. de gebruiker. 
• Je stemt met collega’s af over de toepassingen van het afsprakenkader voor ontwikkeling en gebruik van de NDFF en je adviseert over aanpassingen van kaders, procedures en beleid. 
• Je analyseert het gebruik van de NDFF, het systeem en de data. Je zoekt actief naar verbeteringen in het systeem en doet hier voorstellen voor. – 
• Je rapporteert (met het hele serviceteam) periodiek over de analyse van de klantvragen, alsook over de resultaten van de KPI’s. 
• Je doet waar nodig verbetervoorstellen aan de hand van de rapportages.
• Je maakt (maatwerk)leveringen t.b.v. de gebruikers van de NDFF en je analyseert vraagstukken t.b.v. welke data wordt geleverd. 
• Je draagt bij aan de ontwikkeling van de gebruikersopleiding en geeft deze opleiding aan nieuwe gebruikers. 
• Je bent verantwoordelijk voor het gebruikersbeheer van de NDFF. • Je ontwikkelt adequate informatie over de NDFF en het gebruik ervan en publiceert deze op de website. 
• Je levert content aan de afdeling Communicatie voor de nieuwsbrief NDFF t.b.v. de stakeholders van de NDFF. 
• Je test en beoordeelt nieuwe en gewijzigde bestaande systemen t.b.v. de NDFF. 
• Je denkt mee over de prioritering van de werkzaamheden van het ontwikkel- en beheerteam. 
• Je bent trekker van deelprojecten en stelt, in afstemming met de kwaliteitsmanager en de transitiemanager, het deelprojectplan op.
• Je richt de projectorganisatie in binnen het serviceteam en bewaakt de voortgang.

Inzet: 32 uur per week. In verband met de aard van de werkzaamheden is het handig dat je 2 dagen in de week vanuit ons kantoor werkt – 1 dag in de week vanuit hoofdkantoor BIJ12 te Utrecht en 1 dag in de week vanuit onze locatie in Nijmegen. Deels thuiswerken is verder mogelijk.

Verlengingsopties: 2 x 12 maanden. Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

BIJ12

Inschrijven
Utrecht
32
01/03/2023
23/01/2023
29/02/2024
BIJ12
SRQ163958
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
01/03/2023
29/02/2024
32

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer 
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Stikstof en Natura 2000

Over de unit:
De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb) ondersteunt provincies en hun partners bij natuurbeheer en de ontwikkeling van natuurbeleid. Onder andere door natuurinformatie op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is daar een voorbeeld van. De NDFF is de meest complete databank met meer dan 150 miljoen gevalideerde waarnemingen van planten en dieren in Nederland. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert deze gegevens en brengt daarmee in beeld wat er bekend is over de verspreiding van plant- en diersoorten. De natuurgegevens worden verzameld door een breed netwerk van professionals en vrijwilligers. Voordat waarnemingen zichtbaar zijn, worden ze gevalideerd aan de hand van kennisregels en beoordelingen van experts. Daarna kunnen gemeenten, natuurbeheerders en andere belanghebbenden deze
informatie gebruiken bij de bescherming en het beheer van natuur en het ontwikkelen van (bouw-) projecten. De data in de NDFF wordt nu nog in abonnementsvorm beschikbaar gesteld. De komende jaren worden de gegevens in het kader van de Omgevingswet gratis toegankelijk.
Het NDFF-team bestaat uit 13 medewerkers. De medewerkers van het Serviceteam ondersteunen de gebruikers van de NDFF. De medewerkers van het scrumteam zorgen voor tweedelijns ondersteuning, voor zowel het inhoudelijke als het ICT-beheer van de databank en de tools voor de gegevensinvoer en -uitvoer.

Op dit moment zoeken we versterking voor het serviceteam.

Wat ga je doen
Samen met je 4 collega’s vorm je het Serviceteam NDFF. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten van de NDFF. Je adviseert klanten over het gebruik en mogelijkheden van de NDFF, je analyseert de vakspecialistische klantvraagstukken en maakt de data beschikbaar voor de gebruikers. 

• Je adviseert gebruikers over het gebruik van de NDFF via telefoon, mail, chat en social media.
• Je analyseert de gebruikersvragen en incidenten, onderzoekt oorzaken en stelt oplossingen voor. Daarbij houd je rekening met de belangen van de verschillende stakeholders. 
• Je registreert de gebruikersvragen en bewaakt de te ondernemen acties en afspraken t.b.v. de gebruiker. 
• Je stemt met collega’s af over de toepassingen van het afsprakenkader voor ontwikkeling en gebruik van de NDFF en je adviseert over aanpassingen van kaders, procedures en beleid. 
• Je analyseert het gebruik van de NDFF, het systeem en de data. Je zoekt actief naar verbeteringen in het systeem en doet hier voorstellen voor. – 
• Je rapporteert (met het hele serviceteam) periodiek over de analyse van de klantvragen, alsook over de resultaten van de KPI’s. 
• Je doet waar nodig verbetervoorstellen aan de hand van de rapportages.
• Je maakt (maatwerk)leveringen t.b.v. de gebruikers van de NDFF en je analyseert vraagstukken t.b.v. welke data wordt geleverd. 
• Je draagt bij aan de ontwikkeling van de gebruikersopleiding en geeft deze opleiding aan nieuwe gebruikers. 
• Je bent verantwoordelijk voor het gebruikersbeheer van de NDFF. • Je ontwikkelt adequate informatie over de NDFF en het gebruik ervan en publiceert deze op de website. 
• Je levert content aan de afdeling Communicatie voor de nieuwsbrief NDFF t.b.v. de stakeholders van de NDFF. 
• Je test en beoordeelt nieuwe en gewijzigde bestaande systemen t.b.v. de NDFF. 
• Je denkt mee over de prioritering van de werkzaamheden van het ontwikkel- en beheerteam. 
• Je bent trekker van deelprojecten en stelt, in afstemming met de kwaliteitsmanager en de transitiemanager, het deelprojectplan op.
• Je richt de projectorganisatie in binnen het serviceteam en bewaakt de voortgang.

Inzet: 32 uur per week. In verband met de aard van de werkzaamheden is het handig dat je 2 dagen in de week vanuit ons kantoor werkt – 1 dag in de week vanuit hoofdkantoor BIJ12 te Utrecht en 1 dag in de week vanuit onze locatie in Nijmegen. Deels thuiswerken is verder mogelijk.

Verlengingsopties: 2 x 12 maanden. Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Inloggen