Milieujurist, rechtsgebied Waterwet e.a.

Locatie
Den Haag
Startdatum
15/06/2022
Einddatum
30/09/2022
Uren
36
Klant
Omgevingsdienst Haaglanden
Aanvraagnummer
SRQ160030
Deel deze aanvraag:

Maak werk van een duurzaam milieu in de regio Haaglanden als jurist bij de Omgevingsdienst Haaglanden. De Omgevingsdienst Haaglanden voert de milieutaken uit voor de negen gemeenten in de regio Haaglanden en daarnaast taken voor de provincie Zuid-Holland. Je komt te werken in het team Juridische & Bestuurlijke Zaken van de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu. Voor deze uitvraag ligt de nadruk op de bestuursrechtelijke advisering over de provinciale taken in de Waterwet, grondwaterbescherming in de Milieuverordening Zuid-Holland en de Ontgrondingenwet. Deze taken van Omgevingsdienst Haaglanden betreffen de vergunningverlening voor het hele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. Ook vindt vanuit deze expertise advisering in het kader van de Mijnbouwwet plaats.

Wij zoeken iemand met een HBO-/WO-opleiding rechten met kennis, ervaring en affiniteit met bestuurs- en milieurecht. Jouw werk bestaat uit de juridische toetsing van vergunningen en ontheffingen, het adviseren van de vergunningverleners en het behandelen van bezwaar- en beroepschriften. Je voert de regie op complexe dossiers. We werken zaakgericht en maken daarbij gebruik van een VTH-zaaksysteem.  

Wat ga je doen
Het zwaartepunt ligt op de Waterwet. Je beoordeelt de juridische aspecten en consequenties van (complexe) beschikkingen en meldingen. Je geeft advies in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. In voorkomende gevallen voer je op overtuigende wijze bezwaar- en beroepsprocedures.

Wie ben je
In contacten ben je in staat je standpunt en visie helder en met overtuigingskracht te verwoorden. Je bent een enthousiaste en deskundige jurist, die een scherp oog heeft voor juridische valkuilen en oplossingen. Je weet prima in te schatten wat risicovol en wat houdbaar is en binnen de juridische kaders weet je te handelen tussen wat wel en niet mag en kan.
 
Wij vragen
•             Je hebt een afgeronde opleiding WO opleiding rechten, bij voorkeur met specialisatie bestuursrecht, of bestuursrechtelijke oriëntatie blijkend uit                andere opleiding of werkervaring;
•             Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het werkterrein op het terrein van het milieurecht;
•            Je hebt bij voorkeur ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.
 

Inhuurdesk ODH

Inschrijven
Den Haag
36
15/06/2022
12/05/2022
30/09/2022
Omgevingsdienst Haaglanden
SRQ160030
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Den Haag
15/06/2022
30/09/2022
36

Maak werk van een duurzaam milieu in de regio Haaglanden als jurist bij de Omgevingsdienst Haaglanden. De Omgevingsdienst Haaglanden voert de milieutaken uit voor de negen gemeenten in de regio Haaglanden en daarnaast taken voor de provincie Zuid-Holland. Je komt te werken in het team Juridische & Bestuurlijke Zaken van de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu. Voor deze uitvraag ligt de nadruk op de bestuursrechtelijke advisering over de provinciale taken in de Waterwet, grondwaterbescherming in de Milieuverordening Zuid-Holland en de Ontgrondingenwet. Deze taken van Omgevingsdienst Haaglanden betreffen de vergunningverlening voor het hele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. Ook vindt vanuit deze expertise advisering in het kader van de Mijnbouwwet plaats.

Wij zoeken iemand met een HBO-/WO-opleiding rechten met kennis, ervaring en affiniteit met bestuurs- en milieurecht. Jouw werk bestaat uit de juridische toetsing van vergunningen en ontheffingen, het adviseren van de vergunningverleners en het behandelen van bezwaar- en beroepschriften. Je voert de regie op complexe dossiers. We werken zaakgericht en maken daarbij gebruik van een VTH-zaaksysteem.  

Wat ga je doen
Het zwaartepunt ligt op de Waterwet. Je beoordeelt de juridische aspecten en consequenties van (complexe) beschikkingen en meldingen. Je geeft advies in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. In voorkomende gevallen voer je op overtuigende wijze bezwaar- en beroepsprocedures.

Wie ben je
In contacten ben je in staat je standpunt en visie helder en met overtuigingskracht te verwoorden. Je bent een enthousiaste en deskundige jurist, die een scherp oog heeft voor juridische valkuilen en oplossingen. Je weet prima in te schatten wat risicovol en wat houdbaar is en binnen de juridische kaders weet je te handelen tussen wat wel en niet mag en kan.
 
Wij vragen
•             Je hebt een afgeronde opleiding WO opleiding rechten, bij voorkeur met specialisatie bestuursrecht, of bestuursrechtelijke oriëntatie blijkend uit                andere opleiding of werkervaring;
•             Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het werkterrein op het terrein van het milieurecht;
•            Je hebt bij voorkeur ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.
 

Inloggen