Milieuspecialist Externe veiligheid

Locatie
Den Haag
Startdatum
15/03/2021
Einddatum
31/12/2021
Uren
8
Klant
Omgevingsdienst Haaglanden
Aanvraagnummer
SRQ148274
Deel deze aanvraag:

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag meedenken over duurzame oplossingen van morgen. Wij werken op steenworp afstand van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen vanaf station Den Haag Centraal.

Voor de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu zijn wij op zoek naar een Ervaren specialist Externe veiligheid.

NB: er worden drie separate uitvragen gedaan: een ervaren specialist Luchtkwaliteit, een ervaren specialist Geur en een ervaren specialist Externe veiligheid. Vanwege synergie willen u hierop attenderen.

Vanuit het team Ruimte en Ondergrond wordt ook vraagstukken op het gebied van Luchtkwaliteit, Geur en Externe veiligheid behandeld. Het gaat  daarbij primair om advisering in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, met speciale aandacht voor de energietransitie. Daarnaast wordt specialistisch advies aan vergunningverleners verstrekt. De capaciteit voor bovenstaande is beperkt. Wij zoeken daarom naar externe ondersteuning op deze terreinen.

Wat ga je doen? 
De benodigde inzet is op afroep gewenst en bedoeld voor het inbrengen van expertise bij ruimtelijke planvorming en bij vergunningverlening. De specialist dient, na het inwerken door ons, zelfstandig aan de slag te kunnen.

Gevraagde expertise?
Het zelfstandig kunnen beoordelen en toetsen van QRA’s en verantwoordingen groepsrisico. De medewerker dient specialistische toetsen te verrichten in relatie tot milieuadvisering en -toetsing aangaande ruimtelijke plannen van gemeenten en de provincie en in relatie tot vergunningverlening van inrichtingen.Op het gebied van ruimtelijk advies gaat het om het toetsen op ontvankelijkheid van een QRA en het inhoudelijk beoordelen van het resultaat van een QRA. De werkzaamheden op het bebied van vergunningverlening bestaan uit het leveren van een bijdrage aan de considerans en het toetsen en waar nodig opstellen van voorschriften. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO).
De ODH werkt vraag gestuurd, maar als indicatie schatten wij de omvang van de EV werkzaamheden in op gemiddeld 4 toetsen per maand met een inzet van gemiddeld 30 uur per maand

Wat vragen wij van jou? 

 • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur science, chemie, milieukunde of integrale veiligheidskunde.
 • Bij voorkeur aangevuld met verdieping op het gebied van Externe veiligheid .
 • 2 jaar relevante werkervaring in het vakgebied.
 • Je bent op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Kennis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Regeling basisnet en besluiten met betrekking tot vervoer, buisleidingen en inrichtingen.
 • Ervaring met Carola en RBM II.
 • Een open en directe manier van communiceren.
 • Je werkt nauwkeurig en je kunt goed plannen en organiseren.

Werkprocessen van ODH lopen via het zaaksysteem SquitXO en later dit jaar in het pakket OpenWave. Kennis van deze pakketten is gewenst.

Rapportages vinden plaats volgens formats en werkwijze van ODH en uit naam van ODH. Het overgrote deel van de werkzaamheden kunnen vanuit een eigen kantoor of thuiswerkplek verricht worden. Wekelijkse afstemming kan plaatsvinden via Teams. We kunnen ons echter voorstellen dat in sommige gevallen het nuttig kan zijn dat u bij u bij ons op kantoor aanwezig bent voor overleg of overdracht, zeker als het de meer complexe toetsen gaat (eea afhankelijk en in overeenstemming met landelijke lockdown maatregelen en richtlijnen RIVM).

Bij de start van een werkzaamheid vindt afstemming plaats en worden nadere proces afspraken gemaakt. Over voortgang van uitstaande werkzaamheden dient wekelijks te worden teruggekoppeld door de opdrachtnemer aan ODH. Procesafspraken worden pas aangepast na afstemming vooraf. U kunt ervan uitgaan dat er geen veldinventarisaties hoeven te worden uitgevoerd.

Inhuurdesk ODH

Inschrijven
Den Haag
8
15/03/2021
17/02/2021
31/12/2021
Omgevingsdienst Haaglanden
SRQ148274
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Den Haag
15/03/2021
31/12/2021
8

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag meedenken over duurzame oplossingen van morgen. Wij werken op steenworp afstand van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen vanaf station Den Haag Centraal.

Voor de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu zijn wij op zoek naar een Ervaren specialist Externe veiligheid.

NB: er worden drie separate uitvragen gedaan: een ervaren specialist Luchtkwaliteit, een ervaren specialist Geur en een ervaren specialist Externe veiligheid. Vanwege synergie willen u hierop attenderen.

Vanuit het team Ruimte en Ondergrond wordt ook vraagstukken op het gebied van Luchtkwaliteit, Geur en Externe veiligheid behandeld. Het gaat  daarbij primair om advisering in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, met speciale aandacht voor de energietransitie. Daarnaast wordt specialistisch advies aan vergunningverleners verstrekt. De capaciteit voor bovenstaande is beperkt. Wij zoeken daarom naar externe ondersteuning op deze terreinen.

Wat ga je doen? 
De benodigde inzet is op afroep gewenst en bedoeld voor het inbrengen van expertise bij ruimtelijke planvorming en bij vergunningverlening. De specialist dient, na het inwerken door ons, zelfstandig aan de slag te kunnen.

Gevraagde expertise?
Het zelfstandig kunnen beoordelen en toetsen van QRA’s en verantwoordingen groepsrisico. De medewerker dient specialistische toetsen te verrichten in relatie tot milieuadvisering en -toetsing aangaande ruimtelijke plannen van gemeenten en de provincie en in relatie tot vergunningverlening van inrichtingen.Op het gebied van ruimtelijk advies gaat het om het toetsen op ontvankelijkheid van een QRA en het inhoudelijk beoordelen van het resultaat van een QRA. De werkzaamheden op het bebied van vergunningverlening bestaan uit het leveren van een bijdrage aan de considerans en het toetsen en waar nodig opstellen van voorschriften. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO).
De ODH werkt vraag gestuurd, maar als indicatie schatten wij de omvang van de EV werkzaamheden in op gemiddeld 4 toetsen per maand met een inzet van gemiddeld 30 uur per maand

Wat vragen wij van jou? 

 • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur science, chemie, milieukunde of integrale veiligheidskunde.
 • Bij voorkeur aangevuld met verdieping op het gebied van Externe veiligheid .
 • 2 jaar relevante werkervaring in het vakgebied.
 • Je bent op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Kennis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Regeling basisnet en besluiten met betrekking tot vervoer, buisleidingen en inrichtingen.
 • Ervaring met Carola en RBM II.
 • Een open en directe manier van communiceren.
 • Je werkt nauwkeurig en je kunt goed plannen en organiseren.

Werkprocessen van ODH lopen via het zaaksysteem SquitXO en later dit jaar in het pakket OpenWave. Kennis van deze pakketten is gewenst.

Rapportages vinden plaats volgens formats en werkwijze van ODH en uit naam van ODH. Het overgrote deel van de werkzaamheden kunnen vanuit een eigen kantoor of thuiswerkplek verricht worden. Wekelijkse afstemming kan plaatsvinden via Teams. We kunnen ons echter voorstellen dat in sommige gevallen het nuttig kan zijn dat u bij u bij ons op kantoor aanwezig bent voor overleg of overdracht, zeker als het de meer complexe toetsen gaat (eea afhankelijk en in overeenstemming met landelijke lockdown maatregelen en richtlijnen RIVM).

Bij de start van een werkzaamheid vindt afstemming plaats en worden nadere proces afspraken gemaakt. Over voortgang van uitstaande werkzaamheden dient wekelijks te worden teruggekoppeld door de opdrachtnemer aan ODH. Procesafspraken worden pas aangepast na afstemming vooraf. U kunt ervan uitgaan dat er geen veldinventarisaties hoeven te worden uitgevoerd.

Inloggen