O&I adviseur Architectuur en gegevensmanagement

Locatie
Oldebroek
Startdatum
02/03/2020
Einddatum
31/08/2020
Uren
16
Klant
Inhuurdesk Talentenregio
Aanvraagnummer
SRQ138200
Deel deze aanvraag:

De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

In dit samenwerkingsverband werken de drie gemeenten samen aan de ontwikkeling en harmonisatie van de informatievoorziening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijke infrastructuur, welke beheerd wordt door een centraal gestuurde serviceorganisatie.

Naast de uitvoering van een aantal grootschalige projecten, waarbij de kernapplicaties en de datadistributie opnieuw worden aanbesteedt en geïmplementeerd, wordt ook stevig gebouwd aan de organisatie van de informatievoorziening. Kerngedachte hierbij is het inrichten van besturingsgebieden. Op basis van deze besturingsgebieden wordt de governance ingericht.

Onder leiding van de CIO vindt de inrichting van de CIO-office plaats. Vanuit dit team worden de volgende functies uitgeoefend: Strategie en visie, organisatie & informatieadvies, architectuur, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en privacy, projectportfolio management en financiën.

De opdrachten zullen uitgevoerd worden vanuit en samen met dit team.

Werken onder architectuur en inrichting van gegevensmanagement zijn twee geprioriteerde besturingsgebieden die we de komende vorm willen geven.

Hiervoor zoeken we een zeer ervaren adviseur ‘Architectuur en gegevensmanagement’.

Opdrachtomschrijving
De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken op verschillende onderdelen en op verschillende niveaus onder architectuur. Maar we willen dit uitbreiden en borgen in een integrale werkwijze. We willen veel meer ‘in control’ zijn als het gaat om samenhang en bij veranderingen op basis van een goede ‘bouwtekening’ de verschillende opgaven definiëren.

Het andere deel van de opdracht betreft het inrichten van ‘gegevensmanagement’. We willen hiermee een stevig fundament leggen voor toekomstige opgaven. De basis op orde is voor ons niet genoeg. We willen invulling geven aan ‘data gedreven’ werken om onze dienstverlening en bedrijfsvoering op een hoger niveau te krijgen. Op basis van ingericht gegevensmanagement willen we de juiste kaders creëren om een goed en veilig beheer van onze gegevens mogelijk te maken.

Als adviseur ‘Architectuur en gegevensmanagement’ ben je een stevige professional die zijn/haar sporen op deze onderwerpen, met name in samenwerkingsverbanden, heeft verdiend. Je gebruikt je brede kennis en ervaring om deze onderwerpen in te richten en organisatorisch te borgen.
Je schrijft voor bovengenoemde onderwerpen een notitie m.b.t. nut en noodzaak en stelt vervolgens voor beide onderwerpen een geïntegreerd implementatieplan op. Na goedkeuring ben je verantwoordelijk voor het implementatietraject. 

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Oldebroek
16
02/03/2020
13/02/2020
31/08/2020
Inhuurdesk Talentenregio
SRQ138200
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Oldebroek
02/03/2020
31/08/2020
16

De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

In dit samenwerkingsverband werken de drie gemeenten samen aan de ontwikkeling en harmonisatie van de informatievoorziening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijke infrastructuur, welke beheerd wordt door een centraal gestuurde serviceorganisatie.

Naast de uitvoering van een aantal grootschalige projecten, waarbij de kernapplicaties en de datadistributie opnieuw worden aanbesteedt en geïmplementeerd, wordt ook stevig gebouwd aan de organisatie van de informatievoorziening. Kerngedachte hierbij is het inrichten van besturingsgebieden. Op basis van deze besturingsgebieden wordt de governance ingericht.

Onder leiding van de CIO vindt de inrichting van de CIO-office plaats. Vanuit dit team worden de volgende functies uitgeoefend: Strategie en visie, organisatie & informatieadvies, architectuur, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en privacy, projectportfolio management en financiën.

De opdrachten zullen uitgevoerd worden vanuit en samen met dit team.

Werken onder architectuur en inrichting van gegevensmanagement zijn twee geprioriteerde besturingsgebieden die we de komende vorm willen geven.

Hiervoor zoeken we een zeer ervaren adviseur ‘Architectuur en gegevensmanagement’.

Opdrachtomschrijving
De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken op verschillende onderdelen en op verschillende niveaus onder architectuur. Maar we willen dit uitbreiden en borgen in een integrale werkwijze. We willen veel meer ‘in control’ zijn als het gaat om samenhang en bij veranderingen op basis van een goede ‘bouwtekening’ de verschillende opgaven definiëren.

Het andere deel van de opdracht betreft het inrichten van ‘gegevensmanagement’. We willen hiermee een stevig fundament leggen voor toekomstige opgaven. De basis op orde is voor ons niet genoeg. We willen invulling geven aan ‘data gedreven’ werken om onze dienstverlening en bedrijfsvoering op een hoger niveau te krijgen. Op basis van ingericht gegevensmanagement willen we de juiste kaders creëren om een goed en veilig beheer van onze gegevens mogelijk te maken.

Als adviseur ‘Architectuur en gegevensmanagement’ ben je een stevige professional die zijn/haar sporen op deze onderwerpen, met name in samenwerkingsverbanden, heeft verdiend. Je gebruikt je brede kennis en ervaring om deze onderwerpen in te richten en organisatorisch te borgen.
Je schrijft voor bovengenoemde onderwerpen een notitie m.b.t. nut en noodzaak en stelt vervolgens voor beide onderwerpen een geïntegreerd implementatieplan op. Na goedkeuring ben je verantwoordelijk voor het implementatietraject. 

 

Inloggen