Operationeel Beheerder Wijkinfra

Locatie
Zwolle
Startdatum
01/06/2021
Einddatum
31/12/2021
Uren
36
Klant
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Aanvraagnummer
SRQ149872
Deel deze aanvraag:

Opdrachtomschrijving
Operationeel beheerder wijkinfra
Met ruime ervaring binnen stedelijk wegbeheer en de civiele techniek. 

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad.

De afdeling
De afdeling Beheer, Erfgoed en Gebouwen levert met ruim 55 medewerkers een concrete bijdrage aan de Zwolse ambities. Binnen het fysiek domein werken we opgavegericht samen aan de ontwikkeling en het beheer van de stad. Jouw nest is het team Operationeel Beheer binnen deze afdeling, waar je met 14 andere operationeel beheerders kunnen sparren/afstemmen etc.
Het beheer van de buitenruimte is georganiseerd in ‘beheerclusters’. Er wordt gewerkt in een netwerkorganisatie, dwars door meerdere afdelingen van de gemeente heen en met externe partners. Binnen de clusters werken we met de driehoek beheermanager – beheeradviseur – operationeel beheerder. Deze functie valt binnen het beheercluster ‘grijs’; waar niet alleen het beheer en onderhoud van de verhardingen is belegd, maar ook andere grijze civiele objecten zoals kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties. 

Functieomschrijving 
Jij bent verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de (grote) onderhoudsmaatregelen op (elementen)verhardingen, en laat daarbij periodiek inspecties uitvoeren en stelt (meerjaren)planningen en begrotingen op. Wij werken binnen de gemeente met het beheersysteem Obsurv. De maatregelen gaan over onderhoud en instandhouding, waarbij we ook een bijdrage leveren aan de transitie van de stad. De kwaliteiten van de stad moeten aansluiten bij behoeften die veranderen en doen dat in samenspraak met inwoners. Jij bent daarin samen met de andere operationeel beheerder verantwoordelijk voor alle operationele taken rondom de wijkinfra, met nadruk op de elementenverhardingen.

Daarmee een greep uit de taken en verantwoordelijkheden:

 • opstellen van (meerjaren) onderhoudsplannen c.q. beheerplannen, en meedenken in plannen van aanpak, project- c.q. uitvoeringsplannen;
 • Het aanbesteden van werken, diensten en leveringen (evt. via raamcontracten);
 • aansturen van uitvoeringsprojecten en -werkzaamheden, kwaliteitsbeoordeling, meer- en minderwerk beoordelen en controleren;
 • afhandelen meldingen openbare ruimte (MOR);
 • je bent onderdeel van het stadsdeel-kernteam en daarmee aanspreekpunt voor allerhande wijkinfra-zaken in, naar verwachting. twee van de vijf stadsdelen in Zwolle;
 • aanspreekpunt voor uitvoeringspartners (o.a. ROVA, aannemers) en inwoners, waarbij je grotendeels zelfstandig communiceert, maar ook volop afstemt;
 • toezien op de juiste revisiedocumenten, certificaten, garantiebewijzen etc. Je verzamelt deze documentatie en zorgt voor overdracht naar de gegevensbeheer;
 • zorgdragen voor de (voor-)opname(s) bij diverse bouwopgaven in de wijken incl. het opstellen van bijbehorend proces-verbaal (t.a.v. schades in de buitenruimte).

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt HBO (MBO+) werk/denkniveau;
 • Je beschikt aantoonbaar over voldoende praktijkervaring in het ‘grijze’ civiele werkveld, je bent aantoonbaar opgeleid in de civiele techniek en/of wegbeheer. Ervaring is noodzakelijk;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met duurzaamheid/circulariteit;
 • Je kunt laagdrempelig samenwerken met anderen, hebt frisse inzichten, een luisterend oor en vooral iemand die het grotere belang van de stad voor ogen heeft en integraal denkt en afstemt;
 • Je staat sterk in je schoenen, durft te coördineren en richting te geven en kan goed omgaan met verschillende belangen, ook politiek/maatschappelijk;
 • Je bent flexibel, kan goed omgaan met werkdruk, schakelt snel tussen werkvelden en abstractieniveaus;
 • Affiniteit met datagedreven werken;
 • Ervaring met digitaal werken en GIS-applicaties. Het hebben van ervaring met het werken met beheersystemen, bij voorkeur Obsurv, is een grote pré.
 • Beschikbaar 36 uur uur Verwachte inzet 4 à 5 dagen per week. Minder uren zijn bespreekbaar minimaal is 20 uur.

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Zwolle
36
01/06/2021
07/05/2021
31/12/2021
(Talentenregio) Gemeente Zwolle
SRQ149872
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Zwolle
01/06/2021
31/12/2021
36

Opdrachtomschrijving
Operationeel beheerder wijkinfra
Met ruime ervaring binnen stedelijk wegbeheer en de civiele techniek. 

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad.

De afdeling
De afdeling Beheer, Erfgoed en Gebouwen levert met ruim 55 medewerkers een concrete bijdrage aan de Zwolse ambities. Binnen het fysiek domein werken we opgavegericht samen aan de ontwikkeling en het beheer van de stad. Jouw nest is het team Operationeel Beheer binnen deze afdeling, waar je met 14 andere operationeel beheerders kunnen sparren/afstemmen etc.
Het beheer van de buitenruimte is georganiseerd in ‘beheerclusters’. Er wordt gewerkt in een netwerkorganisatie, dwars door meerdere afdelingen van de gemeente heen en met externe partners. Binnen de clusters werken we met de driehoek beheermanager – beheeradviseur – operationeel beheerder. Deze functie valt binnen het beheercluster ‘grijs’; waar niet alleen het beheer en onderhoud van de verhardingen is belegd, maar ook andere grijze civiele objecten zoals kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties. 

Functieomschrijving 
Jij bent verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de (grote) onderhoudsmaatregelen op (elementen)verhardingen, en laat daarbij periodiek inspecties uitvoeren en stelt (meerjaren)planningen en begrotingen op. Wij werken binnen de gemeente met het beheersysteem Obsurv. De maatregelen gaan over onderhoud en instandhouding, waarbij we ook een bijdrage leveren aan de transitie van de stad. De kwaliteiten van de stad moeten aansluiten bij behoeften die veranderen en doen dat in samenspraak met inwoners. Jij bent daarin samen met de andere operationeel beheerder verantwoordelijk voor alle operationele taken rondom de wijkinfra, met nadruk op de elementenverhardingen.

Daarmee een greep uit de taken en verantwoordelijkheden:

 • opstellen van (meerjaren) onderhoudsplannen c.q. beheerplannen, en meedenken in plannen van aanpak, project- c.q. uitvoeringsplannen;
 • Het aanbesteden van werken, diensten en leveringen (evt. via raamcontracten);
 • aansturen van uitvoeringsprojecten en -werkzaamheden, kwaliteitsbeoordeling, meer- en minderwerk beoordelen en controleren;
 • afhandelen meldingen openbare ruimte (MOR);
 • je bent onderdeel van het stadsdeel-kernteam en daarmee aanspreekpunt voor allerhande wijkinfra-zaken in, naar verwachting. twee van de vijf stadsdelen in Zwolle;
 • aanspreekpunt voor uitvoeringspartners (o.a. ROVA, aannemers) en inwoners, waarbij je grotendeels zelfstandig communiceert, maar ook volop afstemt;
 • toezien op de juiste revisiedocumenten, certificaten, garantiebewijzen etc. Je verzamelt deze documentatie en zorgt voor overdracht naar de gegevensbeheer;
 • zorgdragen voor de (voor-)opname(s) bij diverse bouwopgaven in de wijken incl. het opstellen van bijbehorend proces-verbaal (t.a.v. schades in de buitenruimte).

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt HBO (MBO+) werk/denkniveau;
 • Je beschikt aantoonbaar over voldoende praktijkervaring in het ‘grijze’ civiele werkveld, je bent aantoonbaar opgeleid in de civiele techniek en/of wegbeheer. Ervaring is noodzakelijk;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met duurzaamheid/circulariteit;
 • Je kunt laagdrempelig samenwerken met anderen, hebt frisse inzichten, een luisterend oor en vooral iemand die het grotere belang van de stad voor ogen heeft en integraal denkt en afstemt;
 • Je staat sterk in je schoenen, durft te coördineren en richting te geven en kan goed omgaan met verschillende belangen, ook politiek/maatschappelijk;
 • Je bent flexibel, kan goed omgaan met werkdruk, schakelt snel tussen werkvelden en abstractieniveaus;
 • Affiniteit met datagedreven werken;
 • Ervaring met digitaal werken en GIS-applicaties. Het hebben van ervaring met het werken met beheersystemen, bij voorkeur Obsurv, is een grote pré.
 • Beschikbaar 36 uur uur Verwachte inzet 4 à 5 dagen per week. Minder uren zijn bespreekbaar minimaal is 20 uur.
Inloggen