Procescoördinator

Startdatum
02/10/2023
Einddatum
31/12/2025
Uren
24
Klant
(Talentenregio) Gemeente Dronten
Aanvraagnummer
SRQ168747
Deel deze aanvraag:

Procescoördinator

Dronten werkt aan haar Toekomstvisie 2050. In een innovatief traject wordt in 2023 en 2024 gewerkt aan een Toekomstvisie waarin de gewenste maatschappelijke effecten en ambities worden beschreven. De gemeente schakelt daarbij de hulp in van de samenleving: de inhoud voor de Toekomstvisie wordt bepaald door het zogenaamde Dronter toekomstberaad: een groep van zo’n 100 gelote inwoners die met elkaar invulling gaan geven aan de Toekomstvisie. En niet alleen inwoners leveren hun inbreng, (maatschappelijke) organisaties worden ook nadrukkelijk betrokken in het traject.

De Toekomstvisie zal daarna (vanaf medio 2024) vertaald worden in een strategie op hoofdlijnen om te komen tot de gewenste maatschappelijke effecten en ambities. Dit noemen we de Samenlevings- en Omgevingsvisie. Ook in deze strategie verbinden we alle domeinen (fysiek, sociaal, democratisch) met elkaar. Deze Samenlevings- en Omgevingsvisie moet in juridische zin ook dienen als Omgevingsvisie in termen van de Omgevingswet.

In Dronten wordt aan de Toekomstvisie (en straks aan de Samenlevings- en Omgevingsvisie) gewerkt door een IPM (Integraal Project Management) team. Dit model is in 2006 ingevoerd door RWS om te zorgen dat omgevingsbelangen niet langer het onderspit delven tegenover de bouwtechnische projectbelangen. Omdat de Toekomstvisie geen bouwproject is volgen we de geest (en niet de letter) van het IPM-model.
Het Team Toekomstvisie bestaat uit zes coördinatorrollen en een ondersteuner. De groep is collectief eindverantwoordelijk voor project/proces en voor het bereiken van het gewenste eindresultaat. Iedere coördinator is eerstverantwoordelijke voor zijn/haar eigen verantwoordelijkheden. Ze ondersteunen elkaar proactief in het bereiken van elkaars individuele verantwoordelijkheid.
Dit zijn de coördinatorrollen:

 • Coördinator politiek-bestuurlijk proces
 • Coördinator participatie 
 • Coördinator inhoud
 • Coördinator communicatie
 • Coördinator uitvoering
 • Procescoördinator

Voor de rol van procescoördinator stelt de gemeente deze vacature open.

De verantwoordelijkheden van de procescoördinator zijn:

 • Regievoeren op verbinding met directie/management/opdrachtgeversoverleg en andere interne processen (gebiedsregie, omgevingsplan, vernieuwing VTH, etc)
 • Regievoeren op planning & coördinatie van alle verschillende deelprocessen en activiteiten binnen visieproces
 • Regievoeren op planning, budgetvoering, risicomanagement
 • Helikopterview inzichtelijk en hanteerbaar maken voor coördinatoren.
 • Aansturing projectondersteuner

De hoofdtaak van de procescoördinator is om te zorgen dat het projectteam inclusief de twee ingehuurde bureaus voortgang en resultaten boeken in de voorbereiding en de uitvoering van het participatie- en visieproces die voorzien in de door het bestuur vastgestelde processtappen en bijbehorende uitgangspunten. Waar nodig faciliteert de procescoördinator dat het projectteam en de twee bureaus tijdig bijsturen in de aanpak.

Eisen:

 • 8 jaar ervaring in samenwerkingen tussen lokale/regionale overheden en partnerorganisaties/marktpartijen
 • 5 jaar ervaring bij lokale en regionale overheden
 • 8 jaar aantoonbare ervaring met resultaten boeken in complexe, meervoudige samenwerkingen

Wensen:
Kennis op hoofdlijnen van ontwikkelingen in zowel het fysiek, sociaal als democratisch domein
Ervaring met visievorming
 

Inhuurdesk Talentenregio

Ga naar aanvraag Inschrijven
24
02/10/2023
15/09/2023
31/12/2025
(Talentenregio) Gemeente Dronten
SRQ168747
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

02/10/2023
31/12/2025
24

Procescoördinator

Dronten werkt aan haar Toekomstvisie 2050. In een innovatief traject wordt in 2023 en 2024 gewerkt aan een Toekomstvisie waarin de gewenste maatschappelijke effecten en ambities worden beschreven. De gemeente schakelt daarbij de hulp in van de samenleving: de inhoud voor de Toekomstvisie wordt bepaald door het zogenaamde Dronter toekomstberaad: een groep van zo’n 100 gelote inwoners die met elkaar invulling gaan geven aan de Toekomstvisie. En niet alleen inwoners leveren hun inbreng, (maatschappelijke) organisaties worden ook nadrukkelijk betrokken in het traject.

De Toekomstvisie zal daarna (vanaf medio 2024) vertaald worden in een strategie op hoofdlijnen om te komen tot de gewenste maatschappelijke effecten en ambities. Dit noemen we de Samenlevings- en Omgevingsvisie. Ook in deze strategie verbinden we alle domeinen (fysiek, sociaal, democratisch) met elkaar. Deze Samenlevings- en Omgevingsvisie moet in juridische zin ook dienen als Omgevingsvisie in termen van de Omgevingswet.

In Dronten wordt aan de Toekomstvisie (en straks aan de Samenlevings- en Omgevingsvisie) gewerkt door een IPM (Integraal Project Management) team. Dit model is in 2006 ingevoerd door RWS om te zorgen dat omgevingsbelangen niet langer het onderspit delven tegenover de bouwtechnische projectbelangen. Omdat de Toekomstvisie geen bouwproject is volgen we de geest (en niet de letter) van het IPM-model.
Het Team Toekomstvisie bestaat uit zes coördinatorrollen en een ondersteuner. De groep is collectief eindverantwoordelijk voor project/proces en voor het bereiken van het gewenste eindresultaat. Iedere coördinator is eerstverantwoordelijke voor zijn/haar eigen verantwoordelijkheden. Ze ondersteunen elkaar proactief in het bereiken van elkaars individuele verantwoordelijkheid.
Dit zijn de coördinatorrollen:

 • Coördinator politiek-bestuurlijk proces
 • Coördinator participatie 
 • Coördinator inhoud
 • Coördinator communicatie
 • Coördinator uitvoering
 • Procescoördinator

Voor de rol van procescoördinator stelt de gemeente deze vacature open.

De verantwoordelijkheden van de procescoördinator zijn:

 • Regievoeren op verbinding met directie/management/opdrachtgeversoverleg en andere interne processen (gebiedsregie, omgevingsplan, vernieuwing VTH, etc)
 • Regievoeren op planning & coördinatie van alle verschillende deelprocessen en activiteiten binnen visieproces
 • Regievoeren op planning, budgetvoering, risicomanagement
 • Helikopterview inzichtelijk en hanteerbaar maken voor coördinatoren.
 • Aansturing projectondersteuner

De hoofdtaak van de procescoördinator is om te zorgen dat het projectteam inclusief de twee ingehuurde bureaus voortgang en resultaten boeken in de voorbereiding en de uitvoering van het participatie- en visieproces die voorzien in de door het bestuur vastgestelde processtappen en bijbehorende uitgangspunten. Waar nodig faciliteert de procescoördinator dat het projectteam en de twee bureaus tijdig bijsturen in de aanpak.

Eisen:

 • 8 jaar ervaring in samenwerkingen tussen lokale/regionale overheden en partnerorganisaties/marktpartijen
 • 5 jaar ervaring bij lokale en regionale overheden
 • 8 jaar aantoonbare ervaring met resultaten boeken in complexe, meervoudige samenwerkingen

Wensen:
Kennis op hoofdlijnen van ontwikkelingen in zowel het fysiek, sociaal als democratisch domein
Ervaring met visievorming
 

Inloggen