Programmacoördinator Goedopweg

Locatie
Utrecht
Startdatum
01/09/2020
Einddatum
31/07/2021
Uren
32
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ142631
Deel deze aanvraag:

Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg is gehuisvest bij de Provincie Utrecht, en o.a. de inhuur uitvragen en andere inkooptrajecten van Goedopweg verlopen via de provincie. De provincie streeft ernaar een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.

Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit
Regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in de hele regio. Investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit betekent o.a. investeren in openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen, zoals slim reizen. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de logistieke sector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.

Wie zoeken wij
We zoeken een programmacoördinator die de programmamanager van Goedopweg kan ondersteunen bij het organiseren van benodigde afstemmings- en besluitvormingsprocessen. Je bent in deze functie de rechterhand van de programmamanager, en o.a. verantwoordelijk voor het bijhouden van en sturen op de planningen en besluitvormingsprocessen rond het Directeurenoverleg en de Stuurgroep Goedopweg. Daarnaast zorg je samen met en namens de programmamanager voor de afstemming tussen Goedopweg en het brede gebiedsprogramma U Ned. Hiervoor neem je actief deel aan de overleggen met de Begeleidingsgroep, het Kernteam en overleggen van het bredere gebiedsprogramma U Ned. Ook kan je gevraagd worden om de verschillende projectteams van Goedopweg te ondersteunen met diverse soorten hand- en spandiensten.

Wat ga je doen
Als programmacoördinator zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden de volgende:

 • Samen met de programmamanager en de programmasecretaris zorgen voor het correct uitvoeren en draaiende houden van het programma door middel van de overleggen van het Kernteam en de Begeleidingsgroep, en persoonlijk contact met de verschillende teamleden.
 • Het maken en bijhouden van, en sturen op, de planning van de verschillende overleggremia van Goedopweg die de governance van Goedopweg vormen (zijnde Begeleidingsgroep, Directeurenoverleg en Stuurgroep Goedopweg).
 • Het organiseren en voorbereiden van de overleggen met de bestuurlijke adviseurs (Begeleidingsgroep) van de moederorganisaties van Goedopweg en het opvolgen van besluiten.
 • Stukken ophalen in de organisatie en voorbereiden voor het Directeurenoverleg en de Stuurgroep.
 • Goedopweg vertegenwoordigen in het overkoepelende Programma U Ned in de periodieke overleggen, en zorgen voor de benodigde verbindingen tussen Goedopweg en de rest van het U Ned programma. Daarnaast kan het nodig zijn actief samenwerkingen op te zetten met de andere programmalijnen van U Ned.
 • Ook kan je gevraagd worden om de verschillende projectteams van Goedopweg te ondersteunen met diverse soorten hand- en spandiensten.

 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
32
01/09/2020
14/07/2020
31/07/2021
Provincie Utrecht
SRQ142631
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
01/09/2020
31/07/2021
32

Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg is gehuisvest bij de Provincie Utrecht, en o.a. de inhuur uitvragen en andere inkooptrajecten van Goedopweg verlopen via de provincie. De provincie streeft ernaar een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.

Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit
Regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in de hele regio. Investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit betekent o.a. investeren in openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen, zoals slim reizen. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de logistieke sector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.

Wie zoeken wij
We zoeken een programmacoördinator die de programmamanager van Goedopweg kan ondersteunen bij het organiseren van benodigde afstemmings- en besluitvormingsprocessen. Je bent in deze functie de rechterhand van de programmamanager, en o.a. verantwoordelijk voor het bijhouden van en sturen op de planningen en besluitvormingsprocessen rond het Directeurenoverleg en de Stuurgroep Goedopweg. Daarnaast zorg je samen met en namens de programmamanager voor de afstemming tussen Goedopweg en het brede gebiedsprogramma U Ned. Hiervoor neem je actief deel aan de overleggen met de Begeleidingsgroep, het Kernteam en overleggen van het bredere gebiedsprogramma U Ned. Ook kan je gevraagd worden om de verschillende projectteams van Goedopweg te ondersteunen met diverse soorten hand- en spandiensten.

Wat ga je doen
Als programmacoördinator zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden de volgende:

 • Samen met de programmamanager en de programmasecretaris zorgen voor het correct uitvoeren en draaiende houden van het programma door middel van de overleggen van het Kernteam en de Begeleidingsgroep, en persoonlijk contact met de verschillende teamleden.
 • Het maken en bijhouden van, en sturen op, de planning van de verschillende overleggremia van Goedopweg die de governance van Goedopweg vormen (zijnde Begeleidingsgroep, Directeurenoverleg en Stuurgroep Goedopweg).
 • Het organiseren en voorbereiden van de overleggen met de bestuurlijke adviseurs (Begeleidingsgroep) van de moederorganisaties van Goedopweg en het opvolgen van besluiten.
 • Stukken ophalen in de organisatie en voorbereiden voor het Directeurenoverleg en de Stuurgroep.
 • Goedopweg vertegenwoordigen in het overkoepelende Programma U Ned in de periodieke overleggen, en zorgen voor de benodigde verbindingen tussen Goedopweg en de rest van het U Ned programma. Daarnaast kan het nodig zijn actief samenwerkingen op te zetten met de andere programmalijnen van U Ned.
 • Ook kan je gevraagd worden om de verschillende projectteams van Goedopweg te ondersteunen met diverse soorten hand- en spandiensten.

 

Inloggen