Programmamanager

Startdatum
02/10/2023
Einddatum
02/10/2024
Uren
24
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ168473
Deel deze aanvraag:

Gemeente Oldebroek zoekt een Programmamanager Woonopgave
24 uur per week
Programmaduur 3 jaren

Wij willen dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 passende woonruimte heeft en hier een eigen bijdrage aan kan leveren. Wij werken aan prettig en betaalbaar wonen in een fijne, veilige, gezonde en groene leefomgeving in de gemeente Oldebroek. Dat doen we vanuit ons Woonprogramma en de visie Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). We werken daarbij zoveel mogelijk vanuit gedeelde opgaven en uitgangspunten met de Kop van de Veluwe, de provincie Gelderland en de regio Zwolle. We zoeken hierbij regionaal de samenwerking. Prettig en betaalbaar wonen in een die fijne leefomgeving kunnen we alleen realiseren met andere partners, zoals de woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar vooral onze (potentiële) inwoners zelf.
Voor die opgave zijn we op zoek naar een Programmamanager Wonen voor een periode van één jaar met een mogelijke verlenging tot maximaal drie jaar.

 

Dit ga je doen

Als programmamanager Woonopgave zorg je samen met de senior beleidsmedewerker WWZ, de beleidsmedewerker Volkshuisvesting en een aantal andere betrokken vakcollega’s, voor verbinding tussen alle betrokken partners, zowel intern als extern. Je houdt het einddoel in de gaten, je hebt continue overzicht over de voortgang van opgave en je zorgt er voor dat alle inspanningen binnen de gestelde tijd en budget worden gerealiseerd. Dat doe je samen met onder andere projectleiders, programmamanagers en beleidsmedewerkers. Soms ook trek je zelf de kar van één van de activiteiten of projecten, zodat het resultaat bereikt wordt. Soms vervul je een inhoudelijke taak. De opdracht is erg breed waarbij er coördinatie, sturing én realisatie nodig is op onderwerpen zoals :

 • Programma WWZ
 • Uitbreidingslocaties woningbouw
 • Strategisch grondverwerving
 • Beleid kleinschalige woningbouw initiatieven
 • Hoger bouwen
 • Erftransitie
 • Nieuwe raamovereenkomst woningbouwcorporaties
 • Woonwagen- en standplaatsenbeleid
 • Versnel wonen
 • Programma Vitaal Platteland

Competenties:
Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

 • Je werkt resultaatgericht en accuraat;
 • Je bent een verbinder, maar kan ook goed zelfstandig werken;
 • Je bent integer en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent politiek-sensitief;
 • Je bent een echte spin in het web, het gaat je makkelijk af om verschillende partijen bij elkaar te brengen en te verbinden.;
 • Je bent ervaren in projectmanagement.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Ga naar aanvraag Inschrijven
24
02/10/2023
08/09/2023
02/10/2024
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ168473
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

02/10/2023
02/10/2024
24

Gemeente Oldebroek zoekt een Programmamanager Woonopgave
24 uur per week
Programmaduur 3 jaren

Wij willen dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 passende woonruimte heeft en hier een eigen bijdrage aan kan leveren. Wij werken aan prettig en betaalbaar wonen in een fijne, veilige, gezonde en groene leefomgeving in de gemeente Oldebroek. Dat doen we vanuit ons Woonprogramma en de visie Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). We werken daarbij zoveel mogelijk vanuit gedeelde opgaven en uitgangspunten met de Kop van de Veluwe, de provincie Gelderland en de regio Zwolle. We zoeken hierbij regionaal de samenwerking. Prettig en betaalbaar wonen in een die fijne leefomgeving kunnen we alleen realiseren met andere partners, zoals de woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar vooral onze (potentiële) inwoners zelf.
Voor die opgave zijn we op zoek naar een Programmamanager Wonen voor een periode van één jaar met een mogelijke verlenging tot maximaal drie jaar.

 

Dit ga je doen

Als programmamanager Woonopgave zorg je samen met de senior beleidsmedewerker WWZ, de beleidsmedewerker Volkshuisvesting en een aantal andere betrokken vakcollega’s, voor verbinding tussen alle betrokken partners, zowel intern als extern. Je houdt het einddoel in de gaten, je hebt continue overzicht over de voortgang van opgave en je zorgt er voor dat alle inspanningen binnen de gestelde tijd en budget worden gerealiseerd. Dat doe je samen met onder andere projectleiders, programmamanagers en beleidsmedewerkers. Soms ook trek je zelf de kar van één van de activiteiten of projecten, zodat het resultaat bereikt wordt. Soms vervul je een inhoudelijke taak. De opdracht is erg breed waarbij er coördinatie, sturing én realisatie nodig is op onderwerpen zoals :

 • Programma WWZ
 • Uitbreidingslocaties woningbouw
 • Strategisch grondverwerving
 • Beleid kleinschalige woningbouw initiatieven
 • Hoger bouwen
 • Erftransitie
 • Nieuwe raamovereenkomst woningbouwcorporaties
 • Woonwagen- en standplaatsenbeleid
 • Versnel wonen
 • Programma Vitaal Platteland

Competenties:
Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibiliteit en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:

 • Je werkt resultaatgericht en accuraat;
 • Je bent een verbinder, maar kan ook goed zelfstandig werken;
 • Je bent integer en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent politiek-sensitief;
 • Je bent een echte spin in het web, het gaat je makkelijk af om verschillende partijen bij elkaar te brengen en te verbinden.;
 • Je bent ervaren in projectmanagement.

 

Inloggen