Projectleider / begeleider jaarrekening dossier 2020

Locatie
Hengelo
Startdatum
01/09/2020
Einddatum
01/07/2021
Uren
24
Klant
(DASTwente) Gemeente Hengelo
Aanvraagnummer
SRQ142718
Deel deze aanvraag:

Projectleider / begeleider jaarrekening dossier 2020

Aanleiding
Het opstellen van een jaarrekening dossier voor de accountant is een intensief en dynamisch proces. De ervaring in de afgelopen jaren leert, dat goede (procesmatige en inhoudelijke) voorbereiding essentieel is en veel werk en ergernis kan voorkomen. Wij merken dat de eisen aan de externe verslaggeving verdere professionalisering vraagt van onze interne verslaglegging en dossieropbouw.

Voor de accountantscontrole van het boekjaar 2020 is het de ambitie om vroegtijdig te investeren in het opstellen van een goed jaarrekeningdossier, onder het motto “een goede voorbereiding is het halve werk”. Hiervoor is extra capaciteit en deskundigheid nodig. Daarnaast willen we ons vast voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2021 en de noodzakelijke stappen die we hierin nog moeten nemen.

De opdracht
Wij zijn op zoek naar een begeleider van het voorbereiden van het jaarrekening dossier voor de accountantscontrole van boekjaar 2020. De taken zijn primair gericht op het kwalitatief verbeteren (leesbaarheid, volledigheid en diepgang) van het jaarrekeningdossier (exclusief jaarverslag) in samenwerking met de betrokken medewerkers van de gemeente. Op een projectmatige manier zal er een verbetertraject opgestart moeten worden om de benodigde kwaliteitsslag aan de voorkant te maken. Daarnaast is de begeleider tijdens de jaarrekening controle de coördinator en kritische toetser van eventuele (verdiepende) vragen aan de gemeente, zodat deze tijdig en accuraat worden aangeleverd.

De begeleider is bekend met wat verwacht wordt van aan te leveren documentatie voor de accountant en weet de organisatie hierin vakkundig mee te nemen. De opdracht begint met het opstellen van een plan van aanpak van start tot afronding accountantscontrole, waarbij de leerpunten van afgelopen (boekjaar 2019) accountantscontrole wordt meegenomen. Om vervolgens dit plan van aanpak tot uitvoering te brengen, in samenwerking met de betrokken medewerkers.

Doelstelling en gewenst resultaat
Onze doelen zijn:

Opleveren van een toereikend jaarrekeningdossier aan de accountant voor controle van boekjaar 2020.
Professionaliseren van het proces en vakinhoudelijke kennis van oplevering jaarrekeningdossier (inclusief heldere richtlijnen, werkafspraken en werkinstructies) voor verdere jaren.

Op te leveren resultaten:
Plan van aanpak voor het realiseren van de gewenste kwaliteitsslag en het organiseren van de benodigde informatie voor het jaarrekening dossiers; Dit op basis van de evaluatie van het afgelopen jaarrekeningtraject en een eigen analyse van het balansdossier.
Bevindingenscan uit de interim controle en startnotitie van PwC waarbij het Plan van aanpak wordt getoetst op actualiteit en urgentie van de onderwerpen
Heldere richtlijnen, werkafspraken en werkinstructies zodat er conform nieuwe kwaliteitsstandaarden gewerkt kan worden en hierop getoetst kan worden.
Feitelijke oplevering van het jaarrekening dossier aan de accountant, inclusief coördinatie en toetsing van aanvullende vragen door de accountant;
Beknopt eindadvies voor verbeteringen in het aanleverproces.

Kandidaat omschrijving
Wij vragen een zeer krachtige persoonlijkheid (o.b.v. senioriteit en ervaring) die dit proces met overtuigingskracht bij de accountant en medewerkers kan brengen (en dit ook eerder heeft gedaan bij andere gemeenten) en in staat is anderen daarin mee te nemen (zonder het over te nemen), in op te leiden en op aan te spreken Iemand die met een ‘6-je’ geen genoegen neemt en gaat voor kwaliteit.
 

 • Competenties
 • Daadkrachtig
 • Analytisch
 • Accuraat
 • Resultaatgericht
 • Organisatiesensitief
 • Verbindend
 • Strategisch
 • Communicatief vaardig
 • Samenwerkend

Gespreksplanning
De gemeente nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats op woensdag 19 augustus tussen 13 en 17 uur.

Wanneer u op maandag 17 augustus voor 12.00 uur geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Wij vragen: 

Opleiding
Minimaal een op CV aantoonbaar afgeronde HBO-opleiding (AA-titel) en aantoonbare deskundigheid op het gebied van de BBV. Een afgeronde RA-opleiding is een pre.

Werkervaring

 • Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als adviseur of openbaar accountant in een jaarrekeningtraject bij een gemeente, in de afgelopen 5 jaar.
 • Recente (afgelopen 3 jaar) ervaring met het opstellen en/of reviewen van een balansdossier bij een gemeente.
 • Kandidaat heeft ervaring met het aansturen, stimuleren en enthousiasmeren van (groepen) medewerkers, in de afgelopen 3 jaar.

Motivatiebrief
Er dient een door de kandidaat zelfgeschreven motivatiebrief toegevoegd te worden, inclusief 2 referenties van vergelijkbare opdrachten.

Gewenste startdatum en inzet
Per direct of uiterlijk per 1 september 2020. Beoogde einddatum van de opdracht is afhankelijk van de afgeronde accountantscontrole van de jaarrekening 2020. Wij veronderstellen 1 juli 2021 als einddatum of uiterlijk de opleverdatum van het accountantsverslag.

Totale geschatte inzet bedraagt 50 dagen, te bepalen in onderling overleg. We verwachten dat de werkzaamheden met name in de maanden september – november 2020 en januari – februari 2020 zal liggen, en tijdens de accountantscontrole in maart.

Overig
Contact over de opdracht en/of procedure loopt uitsluitend via het DAS inhuurdeskdastwente.nl. Wij verzoeken u dan ook hierover geen contact met de gemeente op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op inhuurdeskdastwente.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. Zonder registratie kunnen er géén offertes ingediend worden.
 

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
Hengelo
24
01/09/2020
23/07/2020
01/07/2021
(DASTwente) Gemeente Hengelo
SRQ142718
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Hengelo
01/09/2020
01/07/2021
24

Projectleider / begeleider jaarrekening dossier 2020

Aanleiding
Het opstellen van een jaarrekening dossier voor de accountant is een intensief en dynamisch proces. De ervaring in de afgelopen jaren leert, dat goede (procesmatige en inhoudelijke) voorbereiding essentieel is en veel werk en ergernis kan voorkomen. Wij merken dat de eisen aan de externe verslaggeving verdere professionalisering vraagt van onze interne verslaglegging en dossieropbouw.

Voor de accountantscontrole van het boekjaar 2020 is het de ambitie om vroegtijdig te investeren in het opstellen van een goed jaarrekeningdossier, onder het motto “een goede voorbereiding is het halve werk”. Hiervoor is extra capaciteit en deskundigheid nodig. Daarnaast willen we ons vast voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2021 en de noodzakelijke stappen die we hierin nog moeten nemen.

De opdracht
Wij zijn op zoek naar een begeleider van het voorbereiden van het jaarrekening dossier voor de accountantscontrole van boekjaar 2020. De taken zijn primair gericht op het kwalitatief verbeteren (leesbaarheid, volledigheid en diepgang) van het jaarrekeningdossier (exclusief jaarverslag) in samenwerking met de betrokken medewerkers van de gemeente. Op een projectmatige manier zal er een verbetertraject opgestart moeten worden om de benodigde kwaliteitsslag aan de voorkant te maken. Daarnaast is de begeleider tijdens de jaarrekening controle de coördinator en kritische toetser van eventuele (verdiepende) vragen aan de gemeente, zodat deze tijdig en accuraat worden aangeleverd.

De begeleider is bekend met wat verwacht wordt van aan te leveren documentatie voor de accountant en weet de organisatie hierin vakkundig mee te nemen. De opdracht begint met het opstellen van een plan van aanpak van start tot afronding accountantscontrole, waarbij de leerpunten van afgelopen (boekjaar 2019) accountantscontrole wordt meegenomen. Om vervolgens dit plan van aanpak tot uitvoering te brengen, in samenwerking met de betrokken medewerkers.

Doelstelling en gewenst resultaat
Onze doelen zijn:

Opleveren van een toereikend jaarrekeningdossier aan de accountant voor controle van boekjaar 2020.
Professionaliseren van het proces en vakinhoudelijke kennis van oplevering jaarrekeningdossier (inclusief heldere richtlijnen, werkafspraken en werkinstructies) voor verdere jaren.

Op te leveren resultaten:
Plan van aanpak voor het realiseren van de gewenste kwaliteitsslag en het organiseren van de benodigde informatie voor het jaarrekening dossiers; Dit op basis van de evaluatie van het afgelopen jaarrekeningtraject en een eigen analyse van het balansdossier.
Bevindingenscan uit de interim controle en startnotitie van PwC waarbij het Plan van aanpak wordt getoetst op actualiteit en urgentie van de onderwerpen
Heldere richtlijnen, werkafspraken en werkinstructies zodat er conform nieuwe kwaliteitsstandaarden gewerkt kan worden en hierop getoetst kan worden.
Feitelijke oplevering van het jaarrekening dossier aan de accountant, inclusief coördinatie en toetsing van aanvullende vragen door de accountant;
Beknopt eindadvies voor verbeteringen in het aanleverproces.

Kandidaat omschrijving
Wij vragen een zeer krachtige persoonlijkheid (o.b.v. senioriteit en ervaring) die dit proces met overtuigingskracht bij de accountant en medewerkers kan brengen (en dit ook eerder heeft gedaan bij andere gemeenten) en in staat is anderen daarin mee te nemen (zonder het over te nemen), in op te leiden en op aan te spreken Iemand die met een ‘6-je’ geen genoegen neemt en gaat voor kwaliteit.
 

 • Competenties
 • Daadkrachtig
 • Analytisch
 • Accuraat
 • Resultaatgericht
 • Organisatiesensitief
 • Verbindend
 • Strategisch
 • Communicatief vaardig
 • Samenwerkend

Gespreksplanning
De gemeente nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats op woensdag 19 augustus tussen 13 en 17 uur.

Wanneer u op maandag 17 augustus voor 12.00 uur geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.

Wij vragen: 

Opleiding
Minimaal een op CV aantoonbaar afgeronde HBO-opleiding (AA-titel) en aantoonbare deskundigheid op het gebied van de BBV. Een afgeronde RA-opleiding is een pre.

Werkervaring

 • Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als adviseur of openbaar accountant in een jaarrekeningtraject bij een gemeente, in de afgelopen 5 jaar.
 • Recente (afgelopen 3 jaar) ervaring met het opstellen en/of reviewen van een balansdossier bij een gemeente.
 • Kandidaat heeft ervaring met het aansturen, stimuleren en enthousiasmeren van (groepen) medewerkers, in de afgelopen 3 jaar.

Motivatiebrief
Er dient een door de kandidaat zelfgeschreven motivatiebrief toegevoegd te worden, inclusief 2 referenties van vergelijkbare opdrachten.

Gewenste startdatum en inzet
Per direct of uiterlijk per 1 september 2020. Beoogde einddatum van de opdracht is afhankelijk van de afgeronde accountantscontrole van de jaarrekening 2020. Wij veronderstellen 1 juli 2021 als einddatum of uiterlijk de opleverdatum van het accountantsverslag.

Totale geschatte inzet bedraagt 50 dagen, te bepalen in onderling overleg. We verwachten dat de werkzaamheden met name in de maanden september – november 2020 en januari – februari 2020 zal liggen, en tijdens de accountantscontrole in maart.

Overig
Contact over de opdracht en/of procedure loopt uitsluitend via het DAS inhuurdeskdastwente.nl. Wij verzoeken u dan ook hierover geen contact met de gemeente op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op inhuurdeskdastwente.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. Zonder registratie kunnen er géén offertes ingediend worden.
 

Inloggen