Projectleider Belastingsamenwerking H2OE- gemeenten

Locatie
Oldebroek
Startdatum
01/09/2022
Einddatum
30/08/2024
Uren
16
Klant
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
Aanvraagnummer
SRQ161434
Deel deze aanvraag:

De opdrachtgever
De colleges van de H2OE gemeenten, de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg ,hebben een voorgenomen besluit genomen om taken op het gebied van belastingen onder te brengen bij een op te zetten belastingsamenwerking van de H2OE-gemeenten.
Je voert de opdracht uit namens de 4 gemeentes.

De opdrachtomschrijving
Als Projectleider ga je aan de slag met het opstellen van een projectplan; een proces-, organisatie- en beheersontwerp (fase 1), implementatie (fase 2) & nazorg (fase 3). 
Fase 1 behelst onder meer de volgende onderwerpen:
Aanbesteding nieuwe belastingapplicatie;
Wijze van(her) taxeren;
De juridische organisatievorm/aansturing;
Uitvoerende ondersteunende taken zoals HRM, ICT en financiën;
Toe te passen werkwijze/procesbeschrijvingen;
Koppelingen met andere applicaties (BAG-WOZ-financiële systemen);
Harmoniseren arbeidsvoorwaarden;
Verdeelsleutel van kostentoerekening onderzoeken;
Kostenbewaking;

In fase 2 draag je, samen met het projectteam, zorg voor de uitvoering van het door jou opgestelde implementatieplan. En in fase 3 geef je uitvoering aan het plan voor nazorg en borging.
In alle fasen houd je rekening met het proces van besluitvorming en de rol van de Ondernemingsraad.

Wat neem je mee
 HBO+ werk- en denkniveau;
 Aantoonbare, actuele kennis en ervaring met het opzetten van een intergemeentelijke  
 samenwerking en met verandermanagement, in een vergelijkbare rol;
Actuele kennis en ervaring met procesmanagement en procesinrichting;
Kennis en ervaring op het terrein van bestuurlijke advisering;
Op tactisch en operationeel niveau inzicht in  procesgang m.b.t. gemeentelijke belastingen, leges en heffingen;
Op tactisch niveau kennis en inzicht in gemeentelijke bedrijfsvoering m.b.t. Personeel, Organisatie, ICT, financiën en inkoop/aanbesteding.

Competenties
Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:
Bestuurlijk sensitief
Empathisch
Verbindend en gericht op win/win
Overtuigen en beïnvloeden
Analytisch en scherpzinnig
Zakelijk ingesteld, maar met oog voor de menselijke maat.
Daadkrachtig
Participerend

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Oldebroek
16
01/09/2022
29/07/2022
30/08/2024
(Talentenregio) Gemeente Oldebroek
SRQ161434
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Oldebroek
01/09/2022
30/08/2024
16

De opdrachtgever
De colleges van de H2OE gemeenten, de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg ,hebben een voorgenomen besluit genomen om taken op het gebied van belastingen onder te brengen bij een op te zetten belastingsamenwerking van de H2OE-gemeenten.
Je voert de opdracht uit namens de 4 gemeentes.

De opdrachtomschrijving
Als Projectleider ga je aan de slag met het opstellen van een projectplan; een proces-, organisatie- en beheersontwerp (fase 1), implementatie (fase 2) & nazorg (fase 3). 
Fase 1 behelst onder meer de volgende onderwerpen:
Aanbesteding nieuwe belastingapplicatie;
Wijze van(her) taxeren;
De juridische organisatievorm/aansturing;
Uitvoerende ondersteunende taken zoals HRM, ICT en financiën;
Toe te passen werkwijze/procesbeschrijvingen;
Koppelingen met andere applicaties (BAG-WOZ-financiële systemen);
Harmoniseren arbeidsvoorwaarden;
Verdeelsleutel van kostentoerekening onderzoeken;
Kostenbewaking;

In fase 2 draag je, samen met het projectteam, zorg voor de uitvoering van het door jou opgestelde implementatieplan. En in fase 3 geef je uitvoering aan het plan voor nazorg en borging.
In alle fasen houd je rekening met het proces van besluitvorming en de rol van de Ondernemingsraad.

Wat neem je mee
 HBO+ werk- en denkniveau;
 Aantoonbare, actuele kennis en ervaring met het opzetten van een intergemeentelijke  
 samenwerking en met verandermanagement, in een vergelijkbare rol;
Actuele kennis en ervaring met procesmanagement en procesinrichting;
Kennis en ervaring op het terrein van bestuurlijke advisering;
Op tactisch en operationeel niveau inzicht in  procesgang m.b.t. gemeentelijke belastingen, leges en heffingen;
Op tactisch niveau kennis en inzicht in gemeentelijke bedrijfsvoering m.b.t. Personeel, Organisatie, ICT, financiën en inkoop/aanbesteding.

Competenties
Naast onze kernwaarden Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam, vragen wij de volgende competenties:
Bestuurlijk sensitief
Empathisch
Verbindend en gericht op win/win
Overtuigen en beïnvloeden
Analytisch en scherpzinnig
Zakelijk ingesteld, maar met oog voor de menselijke maat.
Daadkrachtig
Participerend

Inloggen