Projectleider beleidsonderzoek: “Goede voorzieningen in de buurt”

Locatie
Deventer
Startdatum
01/09/2020
Einddatum
31/12/2020
Uren
32
Klant
(Talentenregio) Gemeente Deventer
Aanvraagnummer
SRQ142828
Deel deze aanvraag:

Het college van B&W vindt buurtvoorzieningen van essentieel belang voor wijken en dorpen. Zij constateert tegelijkertijd dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Het college heeft de ambitie om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken . Deze buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en dorpen en vervullen een belangrijke rol voor onze inwoners
Vanuit de visie op buurtvoorzieningen wil het college nader onderzoek doen en beleidskaders opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer.

Omschrijving opdracht
Uitvoeren plan van aanpak (onderzoek) “goede voorzieningen in de buurt”, dit betekent:
– Voeren van gesprekken met bestaande voorzieningen (zowel dorpshuizen, buurthuizen, speeltuinen en wijk accommodaties) en doen literatuuronderzoek.
– Verzamelen van evaluaties en ervaringen van buurthuizen, de exploitatie ervan en rol van de gemeente hierin.
– Analyse maken van (nieuwe) initiatieven zoals Buurtgeluk, Buur & zo en Wijk voor elkaar en van de kennis en ervaring die wordt opgedaan in het Fieldlab Deventer GROZzerdam.
– In gesprek gaan met de raad om zicht te krijgen op de dilemma’s die zich voordoen bij buurtvoorzieningen.
– Interviewen van partners in de stad over het gebruik van buurtvoorzieningen, met als doel zicht te krijgen voor welke doeleinden buurthuizen kunnen worden gebruikt.
– Verzamelen ervaringen uit het land en onderzoeksinformatie ter ondersteuning van de analyses.
– Opstellen van een beleidskader inclusief afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer op basis van de input uit de gesprekken en het onderzoek.

Omschrijving kandidaat
Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek en het voeren van gesprekken op diverse niveaus.
Je beschikt over kennis en ervaring met onderzoekstechnieken en bent een ervaren beleidsadviseur.

 

Inhuurdesk Talentenregio

Inschrijven
Deventer
32
01/09/2020
31/07/2020
31/12/2020
(Talentenregio) Gemeente Deventer
SRQ142828
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Deventer
01/09/2020
31/12/2020
32

Het college van B&W vindt buurtvoorzieningen van essentieel belang voor wijken en dorpen. Zij constateert tegelijkertijd dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Het college heeft de ambitie om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken . Deze buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en dorpen en vervullen een belangrijke rol voor onze inwoners
Vanuit de visie op buurtvoorzieningen wil het college nader onderzoek doen en beleidskaders opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer.

Omschrijving opdracht
Uitvoeren plan van aanpak (onderzoek) “goede voorzieningen in de buurt”, dit betekent:
– Voeren van gesprekken met bestaande voorzieningen (zowel dorpshuizen, buurthuizen, speeltuinen en wijk accommodaties) en doen literatuuronderzoek.
– Verzamelen van evaluaties en ervaringen van buurthuizen, de exploitatie ervan en rol van de gemeente hierin.
– Analyse maken van (nieuwe) initiatieven zoals Buurtgeluk, Buur & zo en Wijk voor elkaar en van de kennis en ervaring die wordt opgedaan in het Fieldlab Deventer GROZzerdam.
– In gesprek gaan met de raad om zicht te krijgen op de dilemma’s die zich voordoen bij buurtvoorzieningen.
– Interviewen van partners in de stad over het gebruik van buurtvoorzieningen, met als doel zicht te krijgen voor welke doeleinden buurthuizen kunnen worden gebruikt.
– Verzamelen ervaringen uit het land en onderzoeksinformatie ter ondersteuning van de analyses.
– Opstellen van een beleidskader inclusief afwegingskader voor buurtvoorzieningen in Deventer op basis van de input uit de gesprekken en het onderzoek.

Omschrijving kandidaat
Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek en het voeren van gesprekken op diverse niveaus.
Je beschikt over kennis en ervaring met onderzoekstechnieken en bent een ervaren beleidsadviseur.

 

Inloggen