Projectleider civiele techniek

Locatie
Lelystad
Startdatum
04/01/2021
Einddatum
30/06/2021
Uren
36
Klant
(Swif) Gemeente Lelystad
Aanvraagnummer
SRQ146078
Deel deze aanvraag:

Civiel binnen het fysiek domein ”Actief betrokken met elkaar”
Binnen het Fysiek domein zijn zo’n 250 medewerkers werkzaam verspreid over verschillende clusters die worden ondersteund door 7 teamleiders. Het Ingenieursbureau is een divers team, van 25 professionals, met een leeftijdsopbouw van jong talent tot ervaren medewerkers die elkaar stimuleren binnen de projecten. Het team kent drie functies: er zijn Projectleiders, Werkvoorbereiders en Toezichthouders. Men werkt nauw samen met diverse andere teams binnen de gemeentelijke organisatie. Het werkveld van het Ingenieursbureau is breed. 

Het Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het voorbereiden, op de markt brengen en realiseren van veelzijdige civieltechnische projecten. De meest in het oog springende projecten van het team zijn Lelystad airport, revitalisering Stadshart, woonwijk Warande en bedrijventerrein Flevokust. Daarbij vervult het team een sleutelpositie tussen planvorming en realisatie. Het Ingenieursbureau fungeert tevens als vraagbaak, adviseur én opdrachtnemer voor de rest van de organisatie, waar het civiele- en cultuurtechnische vraagstukken betreft.
Samen met de collega’s van de clusters ruimte, wegen, water & milieu en service zorgt het ingenieursbureau voor een veilige en mooie openbare ruimte met tevreden inwoners en bezoekers.

Wat ga je doen ”Van opdracht naar uitvoering”.
Bij stadsuitbreiding en Groot Onderhoud controleert, regelt, plant en verdeelt de projectleider civiel de dagelijkse werkzaamheden vanuit het project. Voor nu zoeken we iemand die vooral zich gaat bezighouden met stadsontwikkeling. Je bent vanaf idee tot realisatie betrokken om te adviseren over de technische mogelijkheden. Je zorgt vanaf de uitvoeringsfase dat de doelstellingen binnen de gestelde kaders (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) met het projectteam worden gerealiseerd. Je bent verantwoordelijk voor de budgetbewaking van projecten. Je werkt nauw samen met projectmanagers, werkvoorbereiders en toezichthouders. Je instrueert medewerkers in projecten en draagt zorg voor de kwaliteit van de werkzaamheden. Je ondersteunt medewerkers bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen. Je signaleert problemen, vervult een klankbordfunctie en fungeert als eerste aanspreekpunt wat betreft de werkinhoud. Je bent voor jouw projecten het aanspreekpunt voor bestuur, bedrijven, bewoners en collectieven. Je draagt zorg voor de interne en externe communicatie over de projecten en vindt dit een wezenlijk onderdeel van je rol.

Dit is je stijl ”doen waar je goed in bent”
Aan de ene kant heb je civiel technische kennis nodig. Daarnaast ben je een projectleider pur sang en is plannen en organiseren je tweede natuur. Je hebt geen moeite om overzicht te houden op het complete werkpakket en weet de feilloos de balans te vinden tussen tijd, geld en kwaliteit. Je krijgt mensen makkelijk in beweging, omdat je energie geeft. Je bent duidelijk naar je omgeving. Kortom mensen werken graag met je samen. Je bent vertrouwd met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Je bent praktisch ingesteld en je weet op zo’n manier samen te weken dat je met elkaar de beste resultaten weet te behalen. 

Taken…
– Begeleiden van projecten (groot onderhoud en stedelijke ontwikkeling)
– Directievoering conform UAV
– Projectmatig werken
– Sturen op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit
– Communiceren met bewoners en andere belanghebbenden
– Aansturen van en samenwerken met werkvoorbereider en toezichthouder binnen het team en overige collega’s binnen het fysieke domein
– Adviseur in opstartfase van project

Functie-eisen/sterke affiniteit met…
– Afgeronde HBO opleiding Civiele techniek
– Ervaring met projectleiding in civiel technische projecten
– Ervaring als de directievoering
– Ervaring met contracteren op basis van RAW-systematiek 
– Ervaring met diverse contractvormen o.a. RAW, UAV-GC en innovatief
– Ervaring met bestekadministratie
– Ervaring met projectmatig werken
– Goed plannen en organiseren en constructief samenwerken met anderen is voor jou vanzelfsprekend
– Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen binnen en buiten het team
– Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen
– Kandidaat kan starten nadat VOG aanwezig is.

Competenties…
De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:
– Communicatief
– Samenwerken
– Klantgericht
– Resultaatgericht
– Visie
– Plannen en organiseren
– Flexibel
– Empathie
– Politieke sensitiviteit.
Gedurende de selectiegesprekken met kandidaten zullen deze competenties beoordeeld worden.
 

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Lelystad
36
04/01/2021
19/11/2020
30/06/2021
(Swif) Gemeente Lelystad
SRQ146078
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Lelystad
04/01/2021
30/06/2021
36

Civiel binnen het fysiek domein ”Actief betrokken met elkaar”
Binnen het Fysiek domein zijn zo’n 250 medewerkers werkzaam verspreid over verschillende clusters die worden ondersteund door 7 teamleiders. Het Ingenieursbureau is een divers team, van 25 professionals, met een leeftijdsopbouw van jong talent tot ervaren medewerkers die elkaar stimuleren binnen de projecten. Het team kent drie functies: er zijn Projectleiders, Werkvoorbereiders en Toezichthouders. Men werkt nauw samen met diverse andere teams binnen de gemeentelijke organisatie. Het werkveld van het Ingenieursbureau is breed. 

Het Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het voorbereiden, op de markt brengen en realiseren van veelzijdige civieltechnische projecten. De meest in het oog springende projecten van het team zijn Lelystad airport, revitalisering Stadshart, woonwijk Warande en bedrijventerrein Flevokust. Daarbij vervult het team een sleutelpositie tussen planvorming en realisatie. Het Ingenieursbureau fungeert tevens als vraagbaak, adviseur én opdrachtnemer voor de rest van de organisatie, waar het civiele- en cultuurtechnische vraagstukken betreft.
Samen met de collega’s van de clusters ruimte, wegen, water & milieu en service zorgt het ingenieursbureau voor een veilige en mooie openbare ruimte met tevreden inwoners en bezoekers.

Wat ga je doen ”Van opdracht naar uitvoering”.
Bij stadsuitbreiding en Groot Onderhoud controleert, regelt, plant en verdeelt de projectleider civiel de dagelijkse werkzaamheden vanuit het project. Voor nu zoeken we iemand die vooral zich gaat bezighouden met stadsontwikkeling. Je bent vanaf idee tot realisatie betrokken om te adviseren over de technische mogelijkheden. Je zorgt vanaf de uitvoeringsfase dat de doelstellingen binnen de gestelde kaders (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) met het projectteam worden gerealiseerd. Je bent verantwoordelijk voor de budgetbewaking van projecten. Je werkt nauw samen met projectmanagers, werkvoorbereiders en toezichthouders. Je instrueert medewerkers in projecten en draagt zorg voor de kwaliteit van de werkzaamheden. Je ondersteunt medewerkers bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen. Je signaleert problemen, vervult een klankbordfunctie en fungeert als eerste aanspreekpunt wat betreft de werkinhoud. Je bent voor jouw projecten het aanspreekpunt voor bestuur, bedrijven, bewoners en collectieven. Je draagt zorg voor de interne en externe communicatie over de projecten en vindt dit een wezenlijk onderdeel van je rol.

Dit is je stijl ”doen waar je goed in bent”
Aan de ene kant heb je civiel technische kennis nodig. Daarnaast ben je een projectleider pur sang en is plannen en organiseren je tweede natuur. Je hebt geen moeite om overzicht te houden op het complete werkpakket en weet de feilloos de balans te vinden tussen tijd, geld en kwaliteit. Je krijgt mensen makkelijk in beweging, omdat je energie geeft. Je bent duidelijk naar je omgeving. Kortom mensen werken graag met je samen. Je bent vertrouwd met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Je bent praktisch ingesteld en je weet op zo’n manier samen te weken dat je met elkaar de beste resultaten weet te behalen. 

Taken…
– Begeleiden van projecten (groot onderhoud en stedelijke ontwikkeling)
– Directievoering conform UAV
– Projectmatig werken
– Sturen op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit
– Communiceren met bewoners en andere belanghebbenden
– Aansturen van en samenwerken met werkvoorbereider en toezichthouder binnen het team en overige collega’s binnen het fysieke domein
– Adviseur in opstartfase van project

Functie-eisen/sterke affiniteit met…
– Afgeronde HBO opleiding Civiele techniek
– Ervaring met projectleiding in civiel technische projecten
– Ervaring als de directievoering
– Ervaring met contracteren op basis van RAW-systematiek 
– Ervaring met diverse contractvormen o.a. RAW, UAV-GC en innovatief
– Ervaring met bestekadministratie
– Ervaring met projectmatig werken
– Goed plannen en organiseren en constructief samenwerken met anderen is voor jou vanzelfsprekend
– Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen binnen en buiten het team
– Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen
– Kandidaat kan starten nadat VOG aanwezig is.

Competenties…
De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:
– Communicatief
– Samenwerken
– Klantgericht
– Resultaatgericht
– Visie
– Plannen en organiseren
– Flexibel
– Empathie
– Politieke sensitiviteit.
Gedurende de selectiegesprekken met kandidaten zullen deze competenties beoordeeld worden.
 

Inloggen