Projectleider civiele techniek

Locatie
Doorn
Startdatum
01/04/2023
Einddatum
31/03/2024
Uren
36
Klant
(MP) Inhuurdesk
Aanvraagnummer
SRQ163889
Deel deze aanvraag:

Taken
Algemene omschrijving:
Het realiseren / uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden in de buitenruimte zoals aanleg en vervanging van wegen en fiets/voetpaden, riolering, verlichting, verkeersmaatregelen. In dergelijke realisatie projecten worden meerder fases doorlopen. De projectleider inrichting is de regisseur van de diverse processen in het project.

Initiatieffase:
Uitwerken van een projectidee naar een grote lijnen plan. Dat plan vastleggen in een startnotitie waarin aangegeven benodigde onderzoeken, teambemensing, tijdpad tot realisatie, risico’s, benodigd budget, eindbeeld wat geleverd wordt. Indien van toepassing subsidie mogelijkheden onderzoeken.  Goedkeuring krijgen voor dit plan bij de beheerders (=opdrachtgevers) en dit vastleggen.

Definitiefase:
Organiseren van een projectstart-up waarin alle beleidsgebieden worden geïnformeerd en de wensen/eisen van de beleidsgebieden voor het project worden vastgelegd.
Goedkeuring verkrijgen en vaststellen van een programma van eisen bij de beheerders wat tevens de afvink lijst wordt bij oplevering van het project. Aanvragen van subsidie. Beoordelen of het programma van eisen goedkeuring van het college van B&W nodig heeft. Zo ja, college-voorstel maken.

Ontwerpfase:
Het (laten) maken van een schetsontwerp. Het laten uitvoeren van diverse onderzoeken zoals flora-fauna, bodem, technische randvoorwaarden (verkeerstromen, waterdebiet, parkeernormen), wensen eisen van de omgeving (communicatie/participatie). Schetsontwerp eventueel aanpassen en (laten) maken van een voorlopig ontwerp. Voorlopig ontwerp bespreken met interne opdrachtgever(s) en belanghebbenden (participatie). Afwijkingen t.o.v. het programma van eisen vermelden en goedkeuring op krijgen van beheerders.

Voorbereidingsfase:
Voorlopig ontwerp uitwerken naar een definitief ontwerp en bestek maken. Bestek laten controleren door opdrachtgevers. Het houden van een aanbesteding en maken van een aannemingsovereenkomst. Met de aannemer een realisatieplan maken.

Uitvoeringsfase:
Sturing geven aan de uitvoering wat betreft controle aannemer en communicatie naar de omgeving. Beoordelen wijzigingen (meer/minder werk) op noodzaak en financiële gevolgen.
Twee maandelijks opdrachtgevers informeren over de voortgang van het project. Bij grote afwijkingen daar tijdig melding van maken met een beschrijving van de gevolgen. Overleg met beheerders over inhoudelijke wijzigingen. Maken van een financiële verantwoording en indien van toepassing afwikkelen subsidie. Verzorgen van een opleveringsdossier (revisiegegevens, onderhoudsplan, verwerkte materialen).

Afrondingsfase en decharge
Overdrachtsdossier controleren op compleetheid en eventueel aanpassen.
Afvinklijst uit de definitie fase vergelijken met het gerealiseerde en eventuele verschillen toelichten / onderbouwen. Overdragen van het project naar de beheerders.
Evaluatie van het project + eventuele leerpunten borgen in de interne processen.
Decharge van het project krijgen en het project archiveren.

Benodigde competenties:
Leiderschap:
Motiveren projectmedewerkers, gezaghebbend zijn, zowel intern als naar de zakelijke contractpartners. Eenduidig en op heldere en transparante wijze beslissingen nemen.
Je projectteam een team laten zijn.
Analytisch:
Uit de diverse ontwerp varianten een haalbaar en zoveel mogelijk geoptimaliseerde ontwerp kiezen. In de uitvoering wijzigingsvoorstellen en het financiële gedeelte daarvan op hun legitimiteit beoordelen.
Creatief en initiatief:
Out of de box kunnen denken, met name technische oplossingen en logistieke oplossingen welke bij een project de omgevingshinder kunnen verminderen. Ideeën in het team brengen
Communicatief vaardig:
Kunnen schakelen in diverse gespreks- en schrijfstijlen. Eerlijk en authentiek.
Intern ambtelijk, officieel naar instanties en contractpartners, empathisch naar bewoners, kunnen omgaan met verbale agressie.
Doorzettingsvermogen en resultaatgericht:
Niet alles gaat vanzelf, soms moet je het hard spelen.
Integer:
Geldt altijd. Bij werken voor de overheid ver bij het randje vandaan blijven. Handelen moet boven alle twijfel verheven zijn zonder dat dit tot verlamming van het proces leidt.
Organiseren en plannen:
Vooruit denken: wie doet wat, wanneer, waarom en waarmee. Heb een plan B.
Samenwerken:
Projecten worden in teamverband gemaakt.

Geëiste vaardigheden:
Sociaal en cultureel vaardig.
Kennisoverdracht, coaching
ICT basis (word, excel, outlook, teams)
Politiek sensitief
Probleemoplossend vermogen.
Prioriteiten kunnen stellen.

Tot aanbeveling strekkende vaardigheden:
Vergadertechniek
ICT:  GIS programma’s, Autocad, MS-Project
Schrijven van college voorstellen
Schrijven van informatiebrieven aan bewoners

Verlangde ervaring:
5 jaar gewerkt als civiel projectleider in gemeentelijke organisatie
Aantoonbare ervaring op gebied van inkoop en aanbesteding.

Tot aanbeveling strekkende ervaring:
Bestuurlijk in een vereniging of stichting
Leidinggevende functie in civieltechnisch bedrijfsleven

Vereiste opleiding / diploma’s:
HBO of TU civiele techniek
Rijbewijs B

 

Inhuurdesk

Inschrijven
Doorn
36
01/04/2023
18/01/2023
31/03/2024
(MP) Inhuurdesk
SRQ163889
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Doorn
01/04/2023
31/03/2024
36

Taken
Algemene omschrijving:
Het realiseren / uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden in de buitenruimte zoals aanleg en vervanging van wegen en fiets/voetpaden, riolering, verlichting, verkeersmaatregelen. In dergelijke realisatie projecten worden meerder fases doorlopen. De projectleider inrichting is de regisseur van de diverse processen in het project.

Initiatieffase:
Uitwerken van een projectidee naar een grote lijnen plan. Dat plan vastleggen in een startnotitie waarin aangegeven benodigde onderzoeken, teambemensing, tijdpad tot realisatie, risico’s, benodigd budget, eindbeeld wat geleverd wordt. Indien van toepassing subsidie mogelijkheden onderzoeken.  Goedkeuring krijgen voor dit plan bij de beheerders (=opdrachtgevers) en dit vastleggen.

Definitiefase:
Organiseren van een projectstart-up waarin alle beleidsgebieden worden geïnformeerd en de wensen/eisen van de beleidsgebieden voor het project worden vastgelegd.
Goedkeuring verkrijgen en vaststellen van een programma van eisen bij de beheerders wat tevens de afvink lijst wordt bij oplevering van het project. Aanvragen van subsidie. Beoordelen of het programma van eisen goedkeuring van het college van B&W nodig heeft. Zo ja, college-voorstel maken.

Ontwerpfase:
Het (laten) maken van een schetsontwerp. Het laten uitvoeren van diverse onderzoeken zoals flora-fauna, bodem, technische randvoorwaarden (verkeerstromen, waterdebiet, parkeernormen), wensen eisen van de omgeving (communicatie/participatie). Schetsontwerp eventueel aanpassen en (laten) maken van een voorlopig ontwerp. Voorlopig ontwerp bespreken met interne opdrachtgever(s) en belanghebbenden (participatie). Afwijkingen t.o.v. het programma van eisen vermelden en goedkeuring op krijgen van beheerders.

Voorbereidingsfase:
Voorlopig ontwerp uitwerken naar een definitief ontwerp en bestek maken. Bestek laten controleren door opdrachtgevers. Het houden van een aanbesteding en maken van een aannemingsovereenkomst. Met de aannemer een realisatieplan maken.

Uitvoeringsfase:
Sturing geven aan de uitvoering wat betreft controle aannemer en communicatie naar de omgeving. Beoordelen wijzigingen (meer/minder werk) op noodzaak en financiële gevolgen.
Twee maandelijks opdrachtgevers informeren over de voortgang van het project. Bij grote afwijkingen daar tijdig melding van maken met een beschrijving van de gevolgen. Overleg met beheerders over inhoudelijke wijzigingen. Maken van een financiële verantwoording en indien van toepassing afwikkelen subsidie. Verzorgen van een opleveringsdossier (revisiegegevens, onderhoudsplan, verwerkte materialen).

Afrondingsfase en decharge
Overdrachtsdossier controleren op compleetheid en eventueel aanpassen.
Afvinklijst uit de definitie fase vergelijken met het gerealiseerde en eventuele verschillen toelichten / onderbouwen. Overdragen van het project naar de beheerders.
Evaluatie van het project + eventuele leerpunten borgen in de interne processen.
Decharge van het project krijgen en het project archiveren.

Benodigde competenties:
Leiderschap:
Motiveren projectmedewerkers, gezaghebbend zijn, zowel intern als naar de zakelijke contractpartners. Eenduidig en op heldere en transparante wijze beslissingen nemen.
Je projectteam een team laten zijn.
Analytisch:
Uit de diverse ontwerp varianten een haalbaar en zoveel mogelijk geoptimaliseerde ontwerp kiezen. In de uitvoering wijzigingsvoorstellen en het financiële gedeelte daarvan op hun legitimiteit beoordelen.
Creatief en initiatief:
Out of de box kunnen denken, met name technische oplossingen en logistieke oplossingen welke bij een project de omgevingshinder kunnen verminderen. Ideeën in het team brengen
Communicatief vaardig:
Kunnen schakelen in diverse gespreks- en schrijfstijlen. Eerlijk en authentiek.
Intern ambtelijk, officieel naar instanties en contractpartners, empathisch naar bewoners, kunnen omgaan met verbale agressie.
Doorzettingsvermogen en resultaatgericht:
Niet alles gaat vanzelf, soms moet je het hard spelen.
Integer:
Geldt altijd. Bij werken voor de overheid ver bij het randje vandaan blijven. Handelen moet boven alle twijfel verheven zijn zonder dat dit tot verlamming van het proces leidt.
Organiseren en plannen:
Vooruit denken: wie doet wat, wanneer, waarom en waarmee. Heb een plan B.
Samenwerken:
Projecten worden in teamverband gemaakt.

Geëiste vaardigheden:
Sociaal en cultureel vaardig.
Kennisoverdracht, coaching
ICT basis (word, excel, outlook, teams)
Politiek sensitief
Probleemoplossend vermogen.
Prioriteiten kunnen stellen.

Tot aanbeveling strekkende vaardigheden:
Vergadertechniek
ICT:  GIS programma’s, Autocad, MS-Project
Schrijven van college voorstellen
Schrijven van informatiebrieven aan bewoners

Verlangde ervaring:
5 jaar gewerkt als civiel projectleider in gemeentelijke organisatie
Aantoonbare ervaring op gebied van inkoop en aanbesteding.

Tot aanbeveling strekkende ervaring:
Bestuurlijk in een vereniging of stichting
Leidinggevende functie in civieltechnisch bedrijfsleven

Vereiste opleiding / diploma’s:
HBO of TU civiele techniek
Rijbewijs B

 

Inloggen