Projectleider doelbereik Programma Natuur

Locatie
Utrecht
Startdatum
20/02/2023
Einddatum
20/02/2024
Uren
32
Klant
BIJ12
Aanvraagnummer
SRQ163952
Deel deze aanvraag:

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Stikstof en Natura 2000
Wat ga je doen
Achtergrond programma natuur
Door het Programma Natuur heeft het rijk een aanvullende investering op het Natuurpact gemaakt om het herstel van de natuur te versnellen en om uiteindelijk onze doelen onder de VHR (Vogel en Habitat richtlijn) te bereiken. Hier werkt het rijk in nauwe samenhang met de provincies, terrein beheerders, en andere organisaties om natuurmaatregelen in te plannen en uit te voeren. De natuurmaatregelen zijn bedoeld om de juiste omgevingscondities en systeemherstel in en rond natuurgebieden te realiseren. Het juiste systeemherstel en omgevingscondities zijn voorwaardelijk voor het voorkomen van beschermde en kwetsbare VHR habitattypen en soorten. Een belangrijk onderdeel van het programma en de bredere VHR eisen is robuuste monitoring, informatievoorziening, en rapportage voor 1) uitvoering van natuurmaatregelen, 2) omgevingscondities / systeemherstel en 3) doelbereik. Als projectleider doelbereik neem je graag de verantwoordelijkheid om de eerste stappen naar de benodigde monitoring, informatievoorziening en rapportage van doelbereik in gang te zetten.
De functie van Projectleider Doelbereik is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma Programma Natuur (Projectteam MDIAR). Om een adequate uitvoering van deze functie binnen het PN en het projectteam MDIAR te genereren is een opdrachtomschrijving gemaakt. Het doel van de opdrachtomschrijving is het genereren van een transparante scope, rol- en taakafbakening en het verstrekken van duidelijkheid naar interne en externe collega’s in de samenwerking.

Functieomschrijving
BIJ12 zoekt een projectleider voor het opstellen van verbeterde monitoring, informatievoorziening en rapportage in verband met het Programma Natuur. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de opzet, planning, coordinatie en uitvoering van werkzaamheden rond het bereiken van lokale instandhoudingsdoelstellingen van beschermde habitattypen en soorten.
 

Tijdsbesteding: 32 uur per week. Deels op locatie (Utrecht), deels thuiswerken mogelijk
Verlengingsopties 2 x 6 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

 

BIJ12

Inschrijven
Utrecht
32
20/02/2023
20/01/2023
20/02/2024
BIJ12
SRQ163952
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
20/02/2023
20/02/2024
32

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Stikstof en Natura 2000
Wat ga je doen
Achtergrond programma natuur
Door het Programma Natuur heeft het rijk een aanvullende investering op het Natuurpact gemaakt om het herstel van de natuur te versnellen en om uiteindelijk onze doelen onder de VHR (Vogel en Habitat richtlijn) te bereiken. Hier werkt het rijk in nauwe samenhang met de provincies, terrein beheerders, en andere organisaties om natuurmaatregelen in te plannen en uit te voeren. De natuurmaatregelen zijn bedoeld om de juiste omgevingscondities en systeemherstel in en rond natuurgebieden te realiseren. Het juiste systeemherstel en omgevingscondities zijn voorwaardelijk voor het voorkomen van beschermde en kwetsbare VHR habitattypen en soorten. Een belangrijk onderdeel van het programma en de bredere VHR eisen is robuuste monitoring, informatievoorziening, en rapportage voor 1) uitvoering van natuurmaatregelen, 2) omgevingscondities / systeemherstel en 3) doelbereik. Als projectleider doelbereik neem je graag de verantwoordelijkheid om de eerste stappen naar de benodigde monitoring, informatievoorziening en rapportage van doelbereik in gang te zetten.
De functie van Projectleider Doelbereik is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma Programma Natuur (Projectteam MDIAR). Om een adequate uitvoering van deze functie binnen het PN en het projectteam MDIAR te genereren is een opdrachtomschrijving gemaakt. Het doel van de opdrachtomschrijving is het genereren van een transparante scope, rol- en taakafbakening en het verstrekken van duidelijkheid naar interne en externe collega’s in de samenwerking.

Functieomschrijving
BIJ12 zoekt een projectleider voor het opstellen van verbeterde monitoring, informatievoorziening en rapportage in verband met het Programma Natuur. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de opzet, planning, coordinatie en uitvoering van werkzaamheden rond het bereiken van lokale instandhoudingsdoelstellingen van beschermde habitattypen en soorten.
 

Tijdsbesteding: 32 uur per week. Deels op locatie (Utrecht), deels thuiswerken mogelijk
Verlengingsopties 2 x 6 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

 

Inloggen