Projectleider IT

Locatie
Enschede
Startdatum
02/03/2020
Einddatum
31/12/2020
Uren
20
Klant
Inhuurdesk Gemeente Enschede
Aanvraagnummer
SRQ138199
Deel deze aanvraag:

Aanleiding
Het gemeentebestuur van Enschede heeft vele ambities. Daaraan wordt hard gewerkt door de gemeentelijke organisatie. Het IT-Bedrijf ondersteunt en adviseert hierbij de gemeentelijke organisatie en partners om deze ambities waar te kunnen maken. De partners die het IT-bedrijf ondersteunt zijn onder andere: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Gemeente Losser en Dimpact.
Het IT-bedrijf bestaat uit de teams: Beleid en Integratie, Beheer, Desktopmanagement, Datacenter en Regie en Bedrijfsbureau. De projecten binnen het IT Bedrijf worden uitgevoerd vanuit twee projectportfolio’s: Aanbod (Techniek) en Business (Informatie).
Wij zijn op zoek naar een projectleider voor de technische implementatie van software ten behoeve van de het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierna; DSO) binnen de gemeenten Enschede en Losser. Deze implementatie omvat VTH (vergunningen, toezicht en handhaving), RO (ruimtelijke ordening) en TR (toepasbare regels) software. Voor de projectleider zijn flexibiliteit, wendbaarheid en samenwerking de kernbegrippen.

Aard en omvang van de werkzaamheden

Taken en verantwoordelijkheden:
• Resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de IT component/implementatie binnen
VTH, RO en TR software implementaties voor de gemeenten Losser en Enschede
• Bewaken van kwaliteit, doorlooptijd en kosten
• Opstellen van IT projectplan en het bijhouden en rapporteren over de voortgang
• Afstemming met projectleiders vanuit de gemeenten Enschede en Losser
• Leiding geven aan de IT- projectteam(s)
• Afstemming met IT portfoliomanagement/overige projecten

Profiel:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en communicatief sterke projectleider die ervaring heeft in het begeleiden van IT implementaties. Je hebt lef, staat voor je mening en weet de verschillende IT disciplines op een goede manier bij elkaar te brengen. De affiniteit met ICT en informatiemanagement is groot. Je bent een verbindende factor maar weet tegelijkertijd binnen het team ook de focus op resultaat te behouden.

DSO
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het DSO zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. Daarmee draagt het DSO sterk bij aan de verbetering van het stelsel van het omgevingsrecht.
Het DSO is het stelsel van een landelijke voorziening én lokale systemen van de overheden. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt de landelijke voorziening van het DSO. Gemeenten moeten zelf lokale systemen (zaaksystemen, VTH-systemen, ruimtelijke plansystemen en regelbeheersystemen) en koppelen met de landelijke voorziening. Daardoor ontstaat er een complete b(digitale) keten.

De gemeente staat aan de opgave om voor 1 januari 2021 aangesloten te zijn op de landelijke voorziening van het DSO. Vanaf dat moment moet de gemeente dan tenminste:

1. Omgevingswetbesluiten opstellen en publiceren;
De ruimtelijke plansystemen moeten voldoen aan de nieuwe publicatiestandaarden voor
omgevingswetbesluiten. Deze nieuwe standaarden maken het mogelijk om de inhoud van de
documenten te plaatsen in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).
Daarna is de inhoud van de documenten ook beschikbaar in het Omgevingsloket. Daarvoor is een
voor de gemeenten een nieuw ruimtelijke plansysteem beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari
2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen zaaksystemen en het DSO.

2. Toepasbare regels registreren en beheren;
De regelbeheersystemen moeten lokale planvoorschriften beheren en ontsluiten, zodat deze lokale
regels in het Omgevingsloket komen. Deze toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard
toepasbare regels (STTR). Daarvoor is een voor de gemeenten een nieuw regelbeheersysteem
beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari 2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen
zaaksystemen en het DSO.

3. Initiatieven, meldingen en vergunningaanvragen ontvangen, en behandelen
De gemeente moeten hun zaak- en VTH-systemen aanpassen om te kunnen aansluiten op het
digitaal stelsel. De communicatie tussen de lokale systemen en het digitaal stelsel verloopt via
berichtenverkeer. De berichten voldoen aan de Standaard aanvragen en melden (STAM). De
gemeenten halen de aanvragen of meldingen over naar hun lokale systeem en behandelen het
daarna volgens hun eigen proces. Daarvoor is een voor de gemeenten een nieuw VTH systeem
beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari 2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen
zaaksystemen en het DSO

Functie-eisen

Wat vragen we van de kandidaat:
• Ervaring als projectleider voor informatiemanagement en technologie projecten
• Ervaring met projectmethodiek PRINCE II
• Flexibel en resultaatgericht
• Kan belang van individu, team en organisatie in balans brengen en houden
• Uitstekende leidinggevende en organisatorische vaardigheden
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• Uitstekende onderhandelingsvaardigheden
• Affiniteit met het fysieke domein en het DSO is een pré

Competenties:
• Samenwerken
• Communiceren
• Doelgericht
• Initiatief nemen
• Omgevingssensitiviteit
• Flexibiliteit
 

Inhuurdesk Gemeente Enschede

Inschrijven
Enschede
20
02/03/2020
14/02/2020
31/12/2020
Inhuurdesk Gemeente Enschede
SRQ138199
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Enschede
02/03/2020
31/12/2020
20

Aanleiding
Het gemeentebestuur van Enschede heeft vele ambities. Daaraan wordt hard gewerkt door de gemeentelijke organisatie. Het IT-Bedrijf ondersteunt en adviseert hierbij de gemeentelijke organisatie en partners om deze ambities waar te kunnen maken. De partners die het IT-bedrijf ondersteunt zijn onder andere: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Gemeente Losser en Dimpact.
Het IT-bedrijf bestaat uit de teams: Beleid en Integratie, Beheer, Desktopmanagement, Datacenter en Regie en Bedrijfsbureau. De projecten binnen het IT Bedrijf worden uitgevoerd vanuit twee projectportfolio’s: Aanbod (Techniek) en Business (Informatie).
Wij zijn op zoek naar een projectleider voor de technische implementatie van software ten behoeve van de het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierna; DSO) binnen de gemeenten Enschede en Losser. Deze implementatie omvat VTH (vergunningen, toezicht en handhaving), RO (ruimtelijke ordening) en TR (toepasbare regels) software. Voor de projectleider zijn flexibiliteit, wendbaarheid en samenwerking de kernbegrippen.

Aard en omvang van de werkzaamheden

Taken en verantwoordelijkheden:
• Resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de IT component/implementatie binnen
VTH, RO en TR software implementaties voor de gemeenten Losser en Enschede
• Bewaken van kwaliteit, doorlooptijd en kosten
• Opstellen van IT projectplan en het bijhouden en rapporteren over de voortgang
• Afstemming met projectleiders vanuit de gemeenten Enschede en Losser
• Leiding geven aan de IT- projectteam(s)
• Afstemming met IT portfoliomanagement/overige projecten

Profiel:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en communicatief sterke projectleider die ervaring heeft in het begeleiden van IT implementaties. Je hebt lef, staat voor je mening en weet de verschillende IT disciplines op een goede manier bij elkaar te brengen. De affiniteit met ICT en informatiemanagement is groot. Je bent een verbindende factor maar weet tegelijkertijd binnen het team ook de focus op resultaat te behouden.

DSO
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het DSO zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. Daarmee draagt het DSO sterk bij aan de verbetering van het stelsel van het omgevingsrecht.
Het DSO is het stelsel van een landelijke voorziening én lokale systemen van de overheden. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt de landelijke voorziening van het DSO. Gemeenten moeten zelf lokale systemen (zaaksystemen, VTH-systemen, ruimtelijke plansystemen en regelbeheersystemen) en koppelen met de landelijke voorziening. Daardoor ontstaat er een complete b(digitale) keten.

De gemeente staat aan de opgave om voor 1 januari 2021 aangesloten te zijn op de landelijke voorziening van het DSO. Vanaf dat moment moet de gemeente dan tenminste:

1. Omgevingswetbesluiten opstellen en publiceren;
De ruimtelijke plansystemen moeten voldoen aan de nieuwe publicatiestandaarden voor
omgevingswetbesluiten. Deze nieuwe standaarden maken het mogelijk om de inhoud van de
documenten te plaatsen in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).
Daarna is de inhoud van de documenten ook beschikbaar in het Omgevingsloket. Daarvoor is een
voor de gemeenten een nieuw ruimtelijke plansysteem beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari
2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen zaaksystemen en het DSO.

2. Toepasbare regels registreren en beheren;
De regelbeheersystemen moeten lokale planvoorschriften beheren en ontsluiten, zodat deze lokale
regels in het Omgevingsloket komen. Deze toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard
toepasbare regels (STTR). Daarvoor is een voor de gemeenten een nieuw regelbeheersysteem
beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari 2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen
zaaksystemen en het DSO.

3. Initiatieven, meldingen en vergunningaanvragen ontvangen, en behandelen
De gemeente moeten hun zaak- en VTH-systemen aanpassen om te kunnen aansluiten op het
digitaal stelsel. De communicatie tussen de lokale systemen en het digitaal stelsel verloopt via
berichtenverkeer. De berichten voldoen aan de Standaard aanvragen en melden (STAM). De
gemeenten halen de aanvragen of meldingen over naar hun lokale systeem en behandelen het
daarna volgens hun eigen proces. Daarvoor is een voor de gemeenten een nieuw VTH systeem
beschikbaar. Dit systeem is voor 1 januari 2021 ingericht, gekoppeld, en aangesloten op de eigen
zaaksystemen en het DSO

Functie-eisen

Wat vragen we van de kandidaat:
• Ervaring als projectleider voor informatiemanagement en technologie projecten
• Ervaring met projectmethodiek PRINCE II
• Flexibel en resultaatgericht
• Kan belang van individu, team en organisatie in balans brengen en houden
• Uitstekende leidinggevende en organisatorische vaardigheden
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• Uitstekende onderhandelingsvaardigheden
• Affiniteit met het fysieke domein en het DSO is een pré

Competenties:
• Samenwerken
• Communiceren
• Doelgericht
• Initiatief nemen
• Omgevingssensitiviteit
• Flexibiliteit
 

Inloggen