Projectleider kennis- en belevingscentrum Bodemdaling

Locatie
Gouda
Startdatum
02/03/2020
Einddatum
28/02/2021
Uren
16
Klant
Inhuurdesk Groene Hart
Aanvraagnummer
SRQ138151
Deel deze aanvraag:

Functiebeschrijving
Wie zijn wij
Gouda staat niet alleen bekend om zijn historische binnenstad, kaas en stroopwafels. De stad is en wordt ook gevormd door bodemdaling. Er is in de afgelopen jaren veel kennis over bodemdaling verzameld, over de gevolgen en mogelijke oplossingen. De gemeente Gouda werkt daarbij nauw samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, Deltares, TU Delft, Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF) en Platform Slappe Bodem en vele anderen.

Met een Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling wil de gemeente Gouda op een fysieke plek in de stad relevante kennis over het Nederlandse bodem- en watersysteem bundelen en toegankelijk maken voor particulieren, scholieren, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.
Daarnaast is het idee om in dit centrum een informatieloket voor particulieren te huisvesten. Het KCAF is voornemens haar landelijk funderingsloket en bureau in het kenniscentrum onder te brengen. Dit loket richt zich niet alleen op bodemdaling en funderingsaanpak, maar ook op bredere vragen rondom vastgoed, een toekomstbestendige woningvoorraad, klimaatadaptatie en energietransitie.
Het kenniscentrum heeft een duidelijke link met de andere kennisintensieve projecten in de Regio Deal Bodemdaling. Het vormt de fysieke uiting van de informatievoorziening.

Wie zoeken we
De gemeente Gouda zoekt een ervaren projectleider om dit  kennis- en belevingscentrum van de grond te tillen. Vanuit de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart is budget toegekend om het Kennis- en Belevingscentrum op te zetten en ontwikkelen. Je bent de kwartiermaker, bijgestaan door een klankbordgroep van vertegenwoordigers van de belangrijkste samenwerkingspartners.
Je bent zelfstandig en samenwerkingsgericht, beschikt over overtuigingskracht en communiceert op een heldere manier met de verschillende betrokkenen. Je bent in staat een brug te slaan tussen publieke en private partijen.

Er moet voor het project nog veel worden uitgezocht. Daarom is het opgesplitst in twee fases:

 1. Opstellen van een uitgewerkt plan voor het kennis- en belevingscentrum. Deze fase wordt afgesloten met een go-no-go beslissing, uiterlijk eind 2020.
 2. Uitvoering van dit plan, resulterend in de opening van het Kennis- en Belevingscentrum.

Wat ga je doen

 • Het opstellen van een uitgewerkt plan voor de realisatie van een Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling in Gouda, inclusief realistische businesscase.

Er is een inspiratiedocument met drie ambitieniveaus. Het op te stellen plan moet duidelijkheid over het passende ambitieniveau bieden.(Welke vaste producten/resultaten daarin moeten terugkomen staat weergegeven in het bijgevoegde Projectplan).

 • Adviseren van de portefeuillehouders en belangrijkste samenwerkingspartners in het project, en het zorgdragen van bestuurlijke besluitvorming, voortgang en budgetbewaking.
 • Het maken van concrete samenwerkingsafspraken met de partijen die zich al gecommitteerd hebben aan het kennis- en belevingscentrum. Er zijn daarnaast verschillende organisaties in beeld die als samenwerkingspartner een belangrijke rol kunnen spelen. Opgave is om te zorgen dat al deze partijen een actieve rol binnen het kennis- en belevingscentrum kunnen gaan vervullen.
 • Na een positief besluit hou je regie op de uitvoering van het plan voor de realisatie van het kennis- en belevingscentrum.

Wat breng je mee

 • Een relevante opleiding op academisch niveau.
 • Aantoonbare ruime ervaring als projectleider van veelzijdige overheidsprojecten
 • Ervaring met het werken in samenwerkingsverbanden in de publieke sector.
 • Ervaring met vastgoedexploitatie.
 • Ervaring met de coördinatie van processen met verschillende stakeholders.
 • Een netwerk in de bodemdalingswereld.
 • Een netwerk in een voor het project relevante omgeving, bij voorkeur in Gouda.
 • Sterke communicatieve vaardigheden

De opdracht
De beslissing over het plan voor een Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling moet uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 genomen worden. Het uitgangspunt is een jaar lang inzet van twee dagen in de week.

Facturatie gebeurt op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. Gezien het complexe proces is uitbreiding en/of verlenging van de opdracht mogelijk.

Werkplek
Je werkt vanuit het Huis van de Stad in Gouda, maar thuiswerken en op locatie is mogelijk.

 

Inhuurdesk Groene Hart

Inschrijven
Gouda
16
02/03/2020
07/02/2020
28/02/2021
Inhuurdesk Groene Hart
SRQ138151
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
02/03/2020
28/02/2021
16

Functiebeschrijving
Wie zijn wij
Gouda staat niet alleen bekend om zijn historische binnenstad, kaas en stroopwafels. De stad is en wordt ook gevormd door bodemdaling. Er is in de afgelopen jaren veel kennis over bodemdaling verzameld, over de gevolgen en mogelijke oplossingen. De gemeente Gouda werkt daarbij nauw samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, Deltares, TU Delft, Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF) en Platform Slappe Bodem en vele anderen.

Met een Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling wil de gemeente Gouda op een fysieke plek in de stad relevante kennis over het Nederlandse bodem- en watersysteem bundelen en toegankelijk maken voor particulieren, scholieren, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.
Daarnaast is het idee om in dit centrum een informatieloket voor particulieren te huisvesten. Het KCAF is voornemens haar landelijk funderingsloket en bureau in het kenniscentrum onder te brengen. Dit loket richt zich niet alleen op bodemdaling en funderingsaanpak, maar ook op bredere vragen rondom vastgoed, een toekomstbestendige woningvoorraad, klimaatadaptatie en energietransitie.
Het kenniscentrum heeft een duidelijke link met de andere kennisintensieve projecten in de Regio Deal Bodemdaling. Het vormt de fysieke uiting van de informatievoorziening.

Wie zoeken we
De gemeente Gouda zoekt een ervaren projectleider om dit  kennis- en belevingscentrum van de grond te tillen. Vanuit de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart is budget toegekend om het Kennis- en Belevingscentrum op te zetten en ontwikkelen. Je bent de kwartiermaker, bijgestaan door een klankbordgroep van vertegenwoordigers van de belangrijkste samenwerkingspartners.
Je bent zelfstandig en samenwerkingsgericht, beschikt over overtuigingskracht en communiceert op een heldere manier met de verschillende betrokkenen. Je bent in staat een brug te slaan tussen publieke en private partijen.

Er moet voor het project nog veel worden uitgezocht. Daarom is het opgesplitst in twee fases:

 1. Opstellen van een uitgewerkt plan voor het kennis- en belevingscentrum. Deze fase wordt afgesloten met een go-no-go beslissing, uiterlijk eind 2020.
 2. Uitvoering van dit plan, resulterend in de opening van het Kennis- en Belevingscentrum.

Wat ga je doen

 • Het opstellen van een uitgewerkt plan voor de realisatie van een Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling in Gouda, inclusief realistische businesscase.

Er is een inspiratiedocument met drie ambitieniveaus. Het op te stellen plan moet duidelijkheid over het passende ambitieniveau bieden.(Welke vaste producten/resultaten daarin moeten terugkomen staat weergegeven in het bijgevoegde Projectplan).

 • Adviseren van de portefeuillehouders en belangrijkste samenwerkingspartners in het project, en het zorgdragen van bestuurlijke besluitvorming, voortgang en budgetbewaking.
 • Het maken van concrete samenwerkingsafspraken met de partijen die zich al gecommitteerd hebben aan het kennis- en belevingscentrum. Er zijn daarnaast verschillende organisaties in beeld die als samenwerkingspartner een belangrijke rol kunnen spelen. Opgave is om te zorgen dat al deze partijen een actieve rol binnen het kennis- en belevingscentrum kunnen gaan vervullen.
 • Na een positief besluit hou je regie op de uitvoering van het plan voor de realisatie van het kennis- en belevingscentrum.

Wat breng je mee

 • Een relevante opleiding op academisch niveau.
 • Aantoonbare ruime ervaring als projectleider van veelzijdige overheidsprojecten
 • Ervaring met het werken in samenwerkingsverbanden in de publieke sector.
 • Ervaring met vastgoedexploitatie.
 • Ervaring met de coördinatie van processen met verschillende stakeholders.
 • Een netwerk in de bodemdalingswereld.
 • Een netwerk in een voor het project relevante omgeving, bij voorkeur in Gouda.
 • Sterke communicatieve vaardigheden

De opdracht
De beslissing over het plan voor een Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling moet uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 genomen worden. Het uitgangspunt is een jaar lang inzet van twee dagen in de week.

Facturatie gebeurt op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. Gezien het complexe proces is uitbreiding en/of verlenging van de opdracht mogelijk.

Werkplek
Je werkt vanuit het Huis van de Stad in Gouda, maar thuiswerken en op locatie is mogelijk.

 

Inloggen