Projectleider prijsprikkel restafval (Diftar)

Locatie
Doorn
Startdatum
20/03/2023
Einddatum
20/10/2024
Uren
16
Klant
(MP) Inhuurdesk
Aanvraagnummer
SRQ164360
Deel deze aanvraag:

Profiel projectleider Prijsprikkel restafval (diftar)

Functieomschrijving
Projectopdracht projectleider prijsprikkel restafval (diftar)
De opdracht is om een prijsprikkel op restafval (diftar) in te voeren waarin je nauw samenwerkt met de beleidsmedewerker en beheerder afval. De volgende onderdelen maken deel uit van de opdracht:

 • Het door de raad gekozen scenario in detail uitwerken op in ieder geval de volgende onderdelen:
 • Tariefstelling en wijze van verrekening van de afvalstoffenheffing na invoering;
 • De benodigde aanpassingen in de inzamelstructuur en -middelen, met name bij hoogbouw;
 • Doelgroepenbeleid (minima, medisch afval, luiers, zwerfafval, voedselafval in de hoogbouw, adressen waar geregistreerd restafvalaanbod niet mogelijk is);
 • de ongewenste neveneffecten (dumping en bijplaatsingen,  vervuiling gescheiden afval) en de wijze waarop deze ondervangen worden;
 • Kostenraming van het project;
 • Planning.
 • Zorgdragen voor goed functionerende registratie van het restafvalaanbod (C-ware opgeschoond; koppelingen met BAG, inzamelaar, en BGHU en opstellen protocol gegevensbeheer.
 • Zorgdragen voor het voldoen aan de AVG
 • Met de BGHU de wijze van inning van de afvalstoffenheffing regelen
 • Afvalstoffenverordening, -besluit en belastingverordening aanpassen
 • Aanpassingen op milieustraat en afvalbakken realiseren
 • De benodigde communicatie organiseren
 • De flankerende maatregelen organiseren: inzet afvalcoach, handhaving, reiniging openbare ruimte
 • Passende organisatiestructuur binnen team Afval opzetten om professioneel de registratie van legingen, controle op de besteksuitvoering van de inzameling, de samenwerking met de BghU en de begeleiding van inwoners te verzorgen.
 • Monitoring opzetten
 • Projectbudget beheren
 • Gedurende minimaal 3 maanden na invoering de uitvoering monitoren en eventuele aanpassingen doen
 
Doorn
16
20/03/2023
15/03/2023
20/10/2024
(MP) Inhuurdesk
SRQ164360
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Doorn
20/03/2023
20/10/2024
16

Profiel projectleider Prijsprikkel restafval (diftar)

Functieomschrijving
Projectopdracht projectleider prijsprikkel restafval (diftar)
De opdracht is om een prijsprikkel op restafval (diftar) in te voeren waarin je nauw samenwerkt met de beleidsmedewerker en beheerder afval. De volgende onderdelen maken deel uit van de opdracht:

 • Het door de raad gekozen scenario in detail uitwerken op in ieder geval de volgende onderdelen:
 • Tariefstelling en wijze van verrekening van de afvalstoffenheffing na invoering;
 • De benodigde aanpassingen in de inzamelstructuur en -middelen, met name bij hoogbouw;
 • Doelgroepenbeleid (minima, medisch afval, luiers, zwerfafval, voedselafval in de hoogbouw, adressen waar geregistreerd restafvalaanbod niet mogelijk is);
 • de ongewenste neveneffecten (dumping en bijplaatsingen,  vervuiling gescheiden afval) en de wijze waarop deze ondervangen worden;
 • Kostenraming van het project;
 • Planning.
 • Zorgdragen voor goed functionerende registratie van het restafvalaanbod (C-ware opgeschoond; koppelingen met BAG, inzamelaar, en BGHU en opstellen protocol gegevensbeheer.
 • Zorgdragen voor het voldoen aan de AVG
 • Met de BGHU de wijze van inning van de afvalstoffenheffing regelen
 • Afvalstoffenverordening, -besluit en belastingverordening aanpassen
 • Aanpassingen op milieustraat en afvalbakken realiseren
 • De benodigde communicatie organiseren
 • De flankerende maatregelen organiseren: inzet afvalcoach, handhaving, reiniging openbare ruimte
 • Passende organisatiestructuur binnen team Afval opzetten om professioneel de registratie van legingen, controle op de besteksuitvoering van de inzameling, de samenwerking met de BghU en de begeleiding van inwoners te verzorgen.
 • Monitoring opzetten
 • Projectbudget beheren
 • Gedurende minimaal 3 maanden na invoering de uitvoering monitoren en eventuele aanpassingen doen
 
Inloggen